Εξατομικευμένα προγράμματα

Προσωπικά στοιχεία

Γλώσσα προγραμματισμού *

Ανάκτηση δεδομένων χρησιμοποιώντας *

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μας στις ασκήσεις *

Θεματολογία

Σκεφτόμαστε να κάνουμε επίσης ένα τελικό πρότζεκτ *

Τόπος διεξαγωγής

0 / 2000

Ξεκίνα την καριέρα σου στην Επιστήμη Δεδομένων

Επόμενο Bootcamp: 29.11.2021 - 25.2.2022