Το Bootcamp ως εκπαιδευτικό μοντέλο

Τα Bootcamps είναι εντατικά, ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης συνήθως στον προγραμματισμό. Τα Bootcamps ξεκίνησαν όταν οι εταιρείες τεχνολογίας δυσκολεύονται να βρουν μηχανικούς λογισμικού. Σύντομα έγινε σαφές ότι το εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στη θεωρία και δεν διδάσκει τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στην βιομηχανία. Έτσι, το πρώτο Bootcamp ξεκίνησε στα τέλη του 2011 με ένα άτομο να δημοσιεύει προσφορά στο Hacker News για να διδάξει 6 άτομα πώς να δουλεύουν με κώδικα. Από εκείνη την ημέρα και μετά δημιουργήθηκαν πολλά bootcamp για προγραμματισμό, προσφάτως, αναπτύχθηκαν και τα Data Science Βootcamp. Σήμερα πλέον υπάρχουν τουλάχιστον 113 Data Science Βootcamp παγκοσμίως… ενώ πριν από πέντε χρόνια υπήρχαν μόλις 14.

Τα Bootcamps χρησιμοποιούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό σύστημα την ενεργή μέθοδο εκμάθησης αντί της παραδοσιακής μεθόδου παθητικής μάθησης. Η ενεργή μάθηση περιλαμβάνει κάθε μαθησιακή δραστηριότητα στην οποία ο μαθητής συμμετέχει ή αλληλεπιδρά με τη μαθησιακή διαδικασία, σε αντίθεση με την παθητική λήψη των πληροφοριών. Είναι μια διαδικασία η οποία θέτει τη μάθηση των μαθητών στο κέντρο της. Η ενεργή μέθοδο εκμάθησης δίνει αξία στο πώς μαθαίνουν οι μαθητές και όχι μόνο σε ό, τι μαθαίνουν. Οι μαθητές ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτή να κατακτήσουν την γνώση, αντί να λαμβάνουν παθητικά πληροφορίες από τον εισηγητή. Η έρευνα μάς δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν να μεταδώσουμε γνώση στους μαθητές απλά τους λέγοντας τι πρέπει να γνωρίζουν. Με την ενεργό μάθηση, οι μαθητές δημιουργούν γνώσεις και κατανόηση ως απάντηση στις ευκαιρίες που παρέχονται από τον εκπαιδευτή τους.

Το Bootcamp χρησιμοποιεί την ενεργή μέθοδο εκμάθησης

Το Data Science Bootcamp έχει πολλά οφέλη επειδή είναι εντατικό, εστιασμένο, σύντομο και προσιτό, επομένως είναι ιδανικό για άτομα που κατέχουν ακαδημαϊκό τίτλο και θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους ή θέλουν να βρουν δουλειά πιο γρήγορα. Στο Data Science Bootcamp εισηγητές είναι συχνά επαγγελματίες του κλάδου, επομένως μπορεί ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει ενημερωμένες γνώσεις στον τομέα. Τέλος, πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες συνεχώς αλλάζουν και το Bootcamp θα έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια.

Σοφία Βερούτη