Τι Είναι τα Big Data (Μεγάλα Δεδομένα);

Γιατί Big Data και όχι μόνο Data;

Τι έχει αλλάξει σήμερα σε σύγκριση με το παρελθόν και πώς έχει εξελιχθεί ο κόσμος των δεδομένων;

Στο σημερινό άρθρο θα απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις και θα αναλύσουμε τι είναι τα Big Data, ποια είναι τα 3 χαρακτηριστικά των Big Data και σε ποιους κλάδους υπάρχουν Big Data.

 

 Τι είναι Big Data?

Τα big data έχουν να κάνουν με τον όγκο των πληροφοριών (volume), την ταχύτητα (velocity) με την οποία τα δεδομένα δημιουργούνται και συλλέγονται, και την ποικιλία όσον αφορά το πόσα δεδομένα είναι διαθέσιμα (variety).

Σήμερα, ο όγκος των δεδομένων που παράγονται είναι πολύ μεγαλύτερος από τον όγκο που μπορούμε να διαχειριστούμε. Έτσι, η λύση, είναι να καταφύγουμε σε άλλες λύσεις, όπως η AI και εξειδικευμένο λογισμικό.

Επίσης, τα big data μας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνουμε πιο ολοκληρωμένες αποφάσεις, επειδή έχουμε σαφώς περισσότερες πληροφορίες, γεγονός που αλλάζει εντελώς τα δεδομένα στην επίλυση προβλημάτων.

 

 Τα 3 Κύρια Χαρακτηριστικά των Big Data

Έτσι, το τι είναι τα big data απαντάται σε τρεις διαστάσεις: όγκος, ταχύτητα και ποικιλία, γνωστά και ως τα "3 Vs of big data". Αναλύουμε και τα τρία παρακάτω.

   Χαρακτηριστικό #1: Όγκος (Volume)

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο όγκος των δεδομένων έχει πλέον ξεπεράσει τα μεγέθη που μπορούμε να διαχειριστούμε.

Έτσι, μέσω των μεγάλων δεδομένων, μας δίνεται η δυνατότητα να τα αποθηκεύουμε και να τα επεξεργαζόμαστε, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να λαμβάνουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε.

   Χαρακτηριστικό #2: Ποικιλία (Variety)

Υπάρχουν ήδη πολλά δεδομένα εκεί έξω.

Παλαιότερα ήταν ευκολότερο να αντιστοιχίζονται τα δεδομένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Τώρα τα δεδομένα δεν έχουν καμία δομή (unstructured) ή έχουν μια μέση δομή (semi-structured). Αυτό σημαίνει ότι για να μας δώσουν πληροφορίες, απαιτείται πρόσθετη επεξεργασία.

Τα big data είναι ο τρόπος για να γίνει αυτή η επεξεργασία.

   Χαρακτηριστικό #3: Ταχύτητα (Velocity)

Το 3ο "V", έχει να κάνει με την ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται τα δεδομένα και το χρόνο που απαιτείται για την ανάλυσή τους.

Η σημασία αυτής της ταχύτητας έγκειται στο γεγονός ότι, τις περισσότερες φορές, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να έχουν πραγματική αξία, μια εταιρεία πρέπει να αντλεί τις εν λόγω πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω των big data, εξασφαλίζεται αυτή η ταχύτητα και στη συνέχεια διατηρείται η χρησιμότητα των δεδομένων.


 Σε Ποιους Κλάδους Υπάρχουν τα Big Data;

Για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με τα big data, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσει πώς αυτά βοηθούν την ανάπτυξη διαφόρων τομέων.

Ας προχωρήσουμε λοιπόν και ας δώσουμε μερικά παραδείγματα.

   Κλάδος #1: Υγεία

Η υγεία είναι ένας από τους κλάδους που χρησιμοποιεί καθημερινά ένας τεράστιος αριθμός του πληθυσμού.

Αυτό σημαίνει ότι με τις κατάλληλες διαδικασίες μπορεί κανείς να συγκεντρώσει σημαντικό όγκο δεδομένων.

Το αποτέλεσμα αυτών των δεδομένων είναι η καλύτερη κατανόηση των διαφόρων ασθενειών και στη συνέχεια η εύρεση νέων θεραπειών και φαρμάκων.

Για παράδειγμα, αν οι γιατροί έχουν εγκαίρως τα δεδομένα, μέσω των big data, μπορούν να τα επεξεργαστούν και να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια μιας σοβαρής ασθένειας πριν καν αυτή εμφανιστεί.

   Κλάδος #2: Οικονομία

Τα χρήματα που κυκλοφορούν καθημερινά στις παγκόσμιες αγορές είναι δισεκατομμύρια. 

Συνεπώς, οι αναλυτές είναι υπεύθυνοι για την ακριβή, ασφαλή και γρήγορη παρακολούθηση αυτών των δεδομένων, προκειμένου να κάνουν προβλέψεις και να εντοπίζουν μοτίβα μέσω των οποίων να δημιουργούν στρατηγικές που θα τους βοηθούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.

Ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται τα big data και σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά είναι η εξυπηρέτηση πελατών, η καλύτερη στόχευση των πελατών, η απόδοση των κορυφαίων καναλιών επικοινωνίας και η αξιολόγηση των κινδύνων.

   Κλάδος #3: Marketing

Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του marketing είναι το πόσο καλά μια εταιρεία γνωρίζει το κοινό της. Μέσω των big data, μια εταιρεία είναι σε θέση να αποκτήσει μια εξαιρετικά σφαιρική εικόνα του κοινού της.

Τα big data βοηθούν επίσης τους marketers να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του προϋπολογισμού τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν πιο στοχευμένες κινήσεις.

Δύο παραδείγματα εταιρειών που έχουν ήδη γευτεί τα οφέλη των μεγάλων δεδομένων είναι το Netflix και το Spotify.

 

  Με Λίγα Λόγια

Από το corporate business analytics έως τις μεγάλες ανακαλύψεις θεραπειών στον τομέα της υγείας, τα big data καθορίζουν τόσο την επιτυχία των εταιρειών όσο και τη ζωή μας.

Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να κατανοήσετε καλύτερα πώς λειτουργούν τα δεδομένα, καθώς και πώς να τα συλλέγετε και να τα αναλύετε, κλείστε τη θέση σας στο Data Science Bootcamp!

Big Blue Data Academy