Περιγραφή μαθήματος

Ωδήγησε την καινοτομία στην εταιρία σου

Παρά τον ενθουσιασμό για τις νέες τεχνολογίες και τις προσπάθειες για υιοθέτηση μιας κουλτούρας που βασίζεται σε δεδομένα, οι εταιρίες δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν πάντοτε πραγματική επιχειρηματική αξία. Σύμφωνα με την Gartner Research και το Harvard Business Review, περισσότερο από το 80% των Data Science projects υπολείπονται των προσδοκιών, κυρίως λόγω της έλλειψης κατανόησης από τους διαχειριστές των projects. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, πολλές φορές οι Managers αντιμετωπίζουν το δύσκολο έργο της διαχείρισης projects που περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες που διαταράσσουν τις προυπάρχουσες πρακτικές των εταιριών. Πρέπει να κατανοήσουν τις δυνατότητες της ομάδας τους και το πιο σημαντικό, πότε λειτουργεί η AI και πότε όχι!

Σε αυτό το μάθημα σε εξοπλίζουμε με όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να καθοδηγήσεις την ομάδα των Data Scientists και μαθαίνεις να εντοπίζεις τις ευκαιρίες που μπορούν να μετατρέψουν τα δεδομένα σε επιχειρηματική αξία.

Αποτελέσματα μαθήματος

 • Κατανοήσε την τεχνική ορολογία και επικοινωνείσε καλύτερα σε τεχνικό επίπεδο με την ομάδα σου

 • Διαχειρίσου από την αρχή μέχρι το τέλος ένα Data Science project

 • Αναγνώρισε ευκαιρίες τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρία σου που προσφέρουν πραγματική επιχειρηματική αξία

 • Δημιούργησε μια κουλτούρα δεδομένων και στρατηγικές καθοδηγούμενες από τα δεδομένα

Περιεχόμενο εκπαίδευσης

Εισαγωγή στο Data Science για Business

 • Το τοπίο του Data science
 • Κοινές παρανοήσεις
 • Εφαρμογές στην επιχείρηση και ο ρόλος σας

 

Βασική μοντελοποίηση

 • Αναγνώριση του προβλήματος
 • Η μοντελοποίηση στην πράξη
 • Τα δεδομένα

 

Οι αλγόριθμοι

 • Supervised learning
 • Unsupervised learning
 • Deep learning

Δεδομένα: Λάθοι, Noise, and Spurious Correlation

 • Data basics
 • Issues arising from sampling and noise

 

Data Science Project Management

 • Project workflow
 • Identifying projects

 

Performance Measurement

 • Performance metrics
 • Standard data science plots
 • Dashboards and suites of metrics

 

Data Science Project Scoping

 • Technical scoping
 • Nontechnical scoping
 • Collaborative scoping

Κύκλος ζωής του project μετά την παραγωγή

 • Monitoring
 • Maintaining
 • Expiring

 

Communicating Impact

 • Storytelling
 • Translating metrics and jargon
 • Engagement

Περισσότερα μαθήματα

Ανάκτηση data από βάσεις δεδομένων και το διαδίκτυο

Λεπτομέρειες

Καθαρισμός και εξερεύνηση δεδομένων με Python

Λεπτομέρειες

Τεχνητή Νοημοσύνη για επιχειρήσεις

Λεπτομέρειες

Ξεκίνα την καριέρα σου ως Data Scientist