Περιγραφή μαθήματος

Μάθε την πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο!

 

Η Python είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη γλώσσα προγραμματισμού για το 2020, σύμφωνα με το GitHub και το Google Trends, ξεπερνώντας τη μακροχρόνια πρώτη Java και JavaScript σε δημοτικότητα. Η Python είναι μια από τις πιο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στην Επιστήμη των Δεδομένων προκειμένου να διαχειριστείς, αναλύσεις και να οπτικοποιήσεις δεδομένα. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πιο πριν την Python.

 

Αποτελέσματα μαθήματος

 • Μαθαίνεις να αποθηκεύεις, να έχεις πρόσβαση και να χειρίζεσαι δεδομένα από λίστες και dictionaries
 • Γράφεις με Python εντολές για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης του κώδικα
 • Χρησιμοποιείς Jupyter Notebook, το οποίο είναι ένα διαδραστικό υπολογιστικό περιβάλλον, στο οποίο μπορείς να συνδυάσετε την εκτέλεση κώδικα, πλούσιο κείμενο, μαθηματικά και γραφήματα

Περιεχόμενο εκπαίδευσης

Εισαγωγή στην Python

 • Anaconda installation, getting started with Jupyter notebooks
 • Variables, numbers, strings and print formatting

Μάθε να δουλεύεις με:

 • List
 • Dictionaries
 • Sets
 • Tuples
 

Comparison operators

Boolean operators

If - else statements

For and while loops

 • MAP
 • Pythonic ways

Methods

 • Functions
 • Logic with functions
 • Unpacking tuples
 • Interactions between functions
 • JSON
 • Visualization

Περισσότερα μαθήματα

Python και μαθηματικά για Μηχανική μάθηση

Λεπτομέρειες

Ξεκίνα την καριέρα σου στην Επιστήμη Δεδομένων

Επόμενο Bootcamp: 13.09.2021 - 03.12.2021