Φιλτράρισμα ανά κατηγορία:

Βελτιστοποίηση πωλήσεων με προγνωστική μοντελοποίηση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Εκτίμηση των επιπτώσεων της τιμολόγησης και των προωθητικών ενεργειών στις πωλήσεις. Πρόβλεψη των πωλήσεων στη βιομηχανία τροφίμων.

Witside - Big Blue Data Academy

Αναμονή πρόσδεσης στον ναυτικό λιμένα

Εκτίμηση του χρόνου αναμονής για τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού

VesselBot - Big Blue Data Academy

Ξεκίνα την καριέρα σου ως Data Scientist