Φιλτράρισμα ανά κατηγορία:

Αλφαβητισμός Δεδομένων (Data Literacy): Ορισμός και Σημασία

 Τι είναι ο αλφαβητισμός δεδομένων, γιατί είναι σημαντικός και ποιες βασικές δεξιότητες περιλαμβάνει;

Big Blue Data Academy

Τι Είναι το FemTech και Ποιες Αλλαγές Μπορεί να Φέρει

Τι είναι το FemTech, ποια η σημασία του και ποιες αλλαγές μπορεί να φέρει;

Big Blue Data Academy

5 Εφαρμογές Χτισμένες με Python που Χρησιμοποιείς (2023)

Γνωρίζεις πως πολλές από τις εφαρμογές που χρησιμοποιείς σε καθημερινή βάση είναι χτισμένες με Python;

Big Blue Data Academy

Agile vs Waterfall: 5 Βασικές Διαφορές

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις μεθοδολογίες Agile και Waterfall;

Big Blue Data Academy

Δομές Δεδομένων (Data Structures): Οδηγός για Αρχάριους

Τι είναι οι δομές δεδομένων και ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους;

Big Blue Data Academy

Διάγραμμα Ροής Δεδομένων: Ορισμός & Παραδείγματα

Τι είναι ένα διάγραμμα ροής δεδομένων και ποια η σημασία του;

Big Blue Data Academy

Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks): Ορισμός & Εφαρμογές

Τι είναι τα Νευρωνικά Δίκτυα και ποιες οι εφαρμογές τους;

Big Blue Data Academy

Περιγραφική Στατιστική: Ορισμός, Είδη και Παραδείγματα (2023)

Τι είναι η Περιγραφική Στατιστική και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί;

Big Blue Data Academy

RPA (Robotic Process Automation): Ορισμός και Οφέλη

Τι είναι το RPA και τι οφέλη έχει για μια επιχείρηση;

Big Blue Data Academy