Φιλτράρισμα ανά κατηγορία:

Τι Είναι Data Entry; (Πλήρης Οδηγός)

Τι είναι το Data Entry και ποιες δεξιότητες χρειάζονται;

Big Blue Data Academy

Περιγραφική Στατιστική: Ορισμός, Είδη και Παραδείγματα (2023)

Τι είναι η Περιγραφική Στατιστική και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί;

Big Blue Data Academy

5 Τρόποι να Διασφαλιστεί η Καλή Ποιότητα Δεδομένων

Η ποιότητα των δεδομένων είναι μια κρίσιμη πτυχή της ικανότητας ενός οργανισμού να λαμβάνει καλές αποφάσεις.

Big Blue Data Academy

Από τι Αποτελείται μια Ομάδα Δεδομένων σε μια Εταιρεία;

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν σαφή κατανόηση του τι συνιστά μια ομάδα δεδομένων

Big Blue Data Academy

BI Analyst vs Data Analyst: Διαφορές και Ομοιότητες

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ ενός BI Analyst και ενός Data Analyst;

Big Blue Data Academy

Data Science vs Data Analytics: Σύγκριση και Επιλογή

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Data Science και Data Analytics;

Big Blue Data Academy

Big Data Analytics: Έννοια, Σημασία & Οφέλη (2023)

Γιατί μας είναι χρήσιμη η ανάλυση των Big Data;

Big Blue Data Academy

Data Analyst στην Ελλάδα (Έννοια & Καθήκοντα)

Σκοπός του είναι να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων, μέσω των δεδομένων.

Big Blue Data Academy

Ανάλυση και Συλλογή Δεδομένων στα Social Media (2023)

Τα δεδομένα από τα social media μπορεί κανείς να αντλήσει από τις διάφορες πλατφόρμες

Big Blue Data Academy

Ξεκίνα την καριέρα σου στην Επιστήμη Δεδομένων

Επόμενο Bootcamp: 6 Μαρτίου - 20 Ιουνίου