Φιλτράρισμα ανά κατηγορία:

Πώς τα Δεδομένα Βοηθούν τις Πωλήσεις (Οδηγός 2023)

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια στρατηγική βάσει δεδομένων πωλήσεων;

Big Blue Data Academy

10 Απαραίτητα Soft Skills για Data Analysts

Ποια είναι τα πιο σημαντικά soft skills που χρειάζεται να διαθέτει ένας Data Analyst για να ξεχωρίσει;

Big Blue Data Academy

Market Analyst: Έννοια, Δεξιότητες και Καθήκοντα

Τι είναι ο market analyst και ποιες οι δεξιότητες και οι αρμοδιότητές του σε μια εταιρεία;

Big Blue Data Academy

Τι Είναι η Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization);

Τι είναι η οπτικοποίηση δεδομένων και ποια εργαλεία υπάρχουν για αυτή;

Big Blue Data Academy

Τι Είναι Data Entry; (Πλήρης Οδηγός)

Τι είναι το Data Entry και ποιες δεξιότητες χρειάζονται;

Big Blue Data Academy

Περιγραφική Στατιστική: Ορισμός, Είδη και Παραδείγματα (2023)

Τι είναι η Περιγραφική Στατιστική και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί;

Big Blue Data Academy

5 Τρόποι να Διασφαλιστεί η Καλή Ποιότητα Δεδομένων

Η ποιότητα των δεδομένων είναι μια κρίσιμη πτυχή της ικανότητας ενός οργανισμού να λαμβάνει καλές αποφάσεις.

Big Blue Data Academy

Από τι Αποτελείται μια Ομάδα Δεδομένων σε μια Εταιρεία;

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν σαφή κατανόηση του τι συνιστά μια ομάδα δεδομένων

Big Blue Data Academy

BI Analyst vs Data Analyst: Διαφορές και Ομοιότητες

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ ενός BI Analyst και ενός Data Analyst;

Big Blue Data Academy