Φιλτράρισμα ανά κατηγορία:

Τι Είναι η Ανάλυση Συναισθήματος (Sentiment Analysis)

Τι είναι η ανάλυση συναισθήματος, που χρησιμοποιείται και ποιες δυνατότητες προσφέρει;

Big Blue Data Academy

Text Analytics (Έννοια, Οφέλη & Παραδείγματα)

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα χρήσης machine learning είναι τα Text Analytics

Big Blue Data Academy

Τι Είναι το NLP και πώς Λειτουργεί [Οδηγός 2023]

Τι είναι το NLP, πώς λειτουργεί και ποιες οι εφαρμογές του;

Big Blue Data Academy

Ξεκίνα την καριέρα σου ως Data Scientist