Τι Είναι το NLP και πώς Λειτουργεί [Οδηγός 2022]

Τι είναι το NLP, πώς λειτουργεί και ποιες οι εφαρμογές του;

Big Blue Data Academy