Τι Είναι το Power BI: Όσα Πρέπει να Ξέρεις

Ακόμα ένας άγνωστος όρος ή ένα εργαλείο που μεταμορφώνει την ανάλυση δεδομένων;

Το Power BI είναι ένα εργαλείο που προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε κάθε data scientist.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν θα δούμε:

  • Τι είναι το Power BI;
  • Ποια τα πλεονεκτήματα του Power BI;
  • Για ποιους είναι το Power BI;


Πάμε να δώσουμε αναλυτικές απαντήσεις.

 Τι είναι το Power BI;

Τι είναι λοιπόν το Power Bi; 

Στην ουσία είναι διάφορες υπηρεσίες και εφαρμογές, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα από διάφορες πηγές, μέσω ενός περιβάλλοντος φιλικό προς τον χρήστη.

Τι σημαίνει “περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη”;

Σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων, εμφανίζονται με τρόπο που είναι κατανοητός από τον χρήστη, όπως για παράδειγμα μέσα από διαγράμματα. Μάλιστα, το Power BI, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να μοιραστεί τα διαγράμματα αυτά, εύκολα.

Η βάση του Power BI, είναι το Microsoft Excel, κάνοντας έτσι έυκολη τη μετάβαση από το δεύτερο στο πρώτο, για κάποιον που ξέρει καλά το Microsoft Excel. Παρόλα αυτά οι δυνατότητες που δίνει το Power BI, είναι σαφώς πολλές περισσότερες.

Ο λόγος που οι περισσότερες επιχειρήσεις κάνουν την μετάβαση στο Power BI, είναι διότι από ένα σημείο και μετά, χρειάζονται περισσότερη δύναμη και αξιοπιστία στην ανάλυση δεδομένων, ώστε να λαμβάνουν όσο πιο βάσιμες αποφάσεις γίνεται.

 3 Πλεονεκτήματα του Power BI

‘Ηδη από την εισαγωγή του άρθρου, είναι εύκολο να δούμε ότι το Power BI, δίνει μία τελείως διαφορετική δυναμική στην διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μιας επιχείρησης.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα πλεονεκτήματά του.

Πλεονέκτημα #1: Άμεση πληροφορία

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην λήψη αποφάσεων, είναι η ταχύτητα, ειδικά όταν μιλάμε για αποφάσεις που επηρεάζουν τα έσοδα μιας επιχείρησης.

Το Power BI, προσφέρει αυτήν την ταχύτητα εμφανίζοντας τα δεδομένα αλλά και την απεικόνιση αυτών (τα διαγράμματα που αναφέραμε παραπάνω) σε πραγματικό χρόνο.

Πλεονέκτημα #2: Υποστήριξη AI

Το Power BI, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, δίνει τις εξής δυνατότητες στους χρήστες:

  • αναγνώριση εικόνας
  • ανάλυση κειμένου
  • δημιουργία μοντέλων machine learning.

Πλεονέκτημα #3: Διαδραστικότητα

Όπως προαναφέραμε, το Power BI, δεν βοηθά μόνο στη συλλογή, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων, αλλά και στην παρουσίαση αυτών.

Τα δεδομένα μπορούν να παρουσιαστούν μέσα από:

  • διαγράμματα
  • πίτες και
  • χάρτες

Τα οποία είναι εξαιρετικά απλοποιημένα στην χρήση.

Αφού είδαμε το πόσο μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση το Power BI, ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αναφέροντας ποιοι επαγγελματίες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και για ποιο σκοπό.

 

Ποιοι Μπορούν να Χρησιμοποιήσουν το Power BI;

Ειδικότητα #1: Data Analysts

Τι ακριβώς κάνει ένας data analyst;

Δίνει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να γίνουν πράξη, στην επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που υπάρχουν.

Έχοντας ένα εργαλείο όπως το Power BI, μπορεί να βελτιστοποιήσει την δουλειά αυτή σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.

Ειδικότητα #2: Business Analysts

Ένας business analyst, με εργαλείο την στατιστική, προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα της επιχείρησης, μέσα από την χρήση δεδομένων.

Με άλλα λόγια, η ειδικότητα αυτή χρειάζεται να κατανοεί τόσο το επιχειρηματικό κομμάτι, όσο και το κομμάτι των δεδομένων, ώστε να αναλύει τα δεδομένα με τον κατάλληλο τρόπο, για να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις.

Και σε αυτήν την περίπτωση οι δυνατότητες που δίνει το Power BI, καθώς και η οπτικοποίηση των δεδομένων που προσφέρει, κάνουν ακόμα πιο αποτελεσματική την δουλειά ενός business analyst.

Ειδικότητα #3: BI Developers

Στην ουσία ο BI Developer, ακούει ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης και προσπαθεί να βελτιώσει τις πλατφόρμες με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα που εξάγουν, να είναι όσο πιο χρήσιμα γίνεται για την επιχείρηση.

 Με Λίγα Λόγια

Αδιαμφισβήτητα, η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι, για όσες επιχειρήσεις θέλουν πραγματικά να εξελιχθούν.

Μάθε κάθε λεπτομέρεια για όσο προαναφέραμε και για πολλά περισσότερα, συμμετέχοντας στο Data Science Bootcamp.

Big Blue Data Academy