Τι Είναι η Java; (Έννοια, Χαρακτηριστικά & Εφαρμογές)

Στη σημερινή εποχή, η εκμάθηση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που μπορεί να διαθέτει κάποιος για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Java αποτελεί μια αρκετά γνωστή γλώσσα προγραμματισμού καθώς υπάρχει στο χώρο αυτό πάνω από δύο δεκαετίες.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν θα δούμε:

 Τι είναι η Java και πώς λειτουργεί

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της

 Ποιά είναι τα μειονεκτήματά της

 Πού χρησιμοποιείται

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

 Τι Είναι η Java και Πώς Λειτουργεί

Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.

Είναι μια γλώσσα στατική, γενικής χρήσης που αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 από τη Sun Microsystems, η οποία μεταγενέστερα αποκτήθηκε από την Oracle Corporation.

Το γεγονός ότι υποστηρίζει αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, συνδράμει ώστε οι προγραμματιστές να οργανώνουν τον κώδικα σε επαναχρησιμοποιήσιμα objects, διευκολύνοντας τη συντήρηση πολύπλοκων εφαρμογών.

Η Java ανήκει στις μεταγλωττισμένες (compiled) γλώσσες και λειτουργεί χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό μεταγλώττισης και ερμηνείας.

Όταν λοιπόν κάποιος γράφει κώδικα σε Java, πρώτα μεταγράφεται σε bytecode, μια αναπαράσταση δηλαδή του κώδικά σε χαμηλό επίπεδο, ανεξαρτήτως της πλατφόρμας και έπειτα το bytecode ερμηνεύεται από την Java Virtual Machine (JVM).

Η εικονική μηχανή της Java (JVM) αποτελεί ένα στοιχείο λογισμικού που εκτελείται στην πλατφόρμα προορισμού.

Αρχικά, “διαβάζει” τις οδηγίες bytecode και στη συνέχεια τις εκτελεί.

Καθώς το JVM είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του bytecode, τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java μπορούν να εκτελεστούν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που έχει εγκατεστημένο JVM, ανεξαρτήτως της πλατφόρμας που μεταγράφηκε το πρόγραμμα.

Αυτό είναι που κάνει την Java μια γλώσσα πολλαπλών πλατφορμών.

Αφού μιλήσαμε για το τι είναι η Java και πώς λειτουργεί, ας συνεχίσουμε βλέποντας κάποια από τα βασικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

 Ποια Είναι τα Πλεονεκτήματα της Java

Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java, είναι τα ακόλουθα:

   Πλεονέκτημα #1: Φορητότητα

Ένα βασικό πλεονέκτημα της Java είναι ότι σχεδιάστηκε με γνώμονα τη φορητότητα.

Η Java λοιπόν είναι cross-platform, πράγμα που σημαίνει ότι τα προγράμματά της μπορούν να εκτελούνται σε πολλές πλατφόρμες είτε πρόκειται για Windows, macOS, Linux ή άλλα λειτουργικά συστήματα, χωρίς να χρειάζεται κάποια τροποποίηση στον κώδικα.

Αυτό το στοιχείο είναι γνωστό και ως Write Once Run Everywhere (WORA) και αποτελεί χαρακτηριστικό και της δημοφιλούς γλώσσας προγραμματισμού, Python.

   Πλεονέκτημα #2: Επεκτασιμότητα

Η Java είναι επεκτάσιμη και ευέλικτη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών που χρειάζεται διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

   Πλεονέκτημα #3: Ασφάλεια

Επιπρόσθετα, η Java διαθέτει έναν συλλέκτη σκουπιδιών (garbage collector) για τη διαχείριση της κατανομής της μνήμης, απελευθερώνοντας αυτόματα τη μνήμη που δεν χρησιμοποιείται πλέον και αποφεύγοντας πιθανούς κινδύνους ασφάλειας όπως οι διαρροές μνήμης.

Όταν πρόκειται να γεμίσει ο σωρός (heap) της μνήμης, ενεργοποιείται ο συλλέκτης απορριμμάτων.

Έτσι ο προγραμματιστής δε χρειάζεται να επέμβει για να ελευθερώσει ένα συγκεκριμένο τμήμα της μνήμης, ούτε να ανησυχεί ο ίδιος για ενδεχόμενα σφάλματα.

Αφού μιλήσαμε για τα πλεονεκτήματα της Java, ας συνεχίσουμε βλέποντας κάποια από τα μειονεκτήματά της.

 Ποια Είναι τα Μειονεκτήματα της Java

Μερικά από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της Java είναι τα εξής:

   Μειονέκτημα #1: Απόδοση

Ενώ η Java είναι μια σχετικά γρήγορη γλώσσα, είναι γενικά πιο αργή από γλώσσες προγραμματισμού όπως η C και η C++. Αυτό συμβαίνει επειδή ο κώδικάς της μεταγλωττίζεται σε bytecode και έπειτα ερμηνεύεται από την εικονική μηχανή Java (JVM).

Το γεγονός αυτό μπορεί να επιβραδύνει την εκτέλεση του κώδικα.

   Μειονέκτημα #2: Κατανάλωση Μνήμης

Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα σε Java καταναλώνουν συνήθως πολλή μνήμη, κάτι το οποίο μπορεί να είναι μειονέκτημα για εφαρμογές που πρέπει να εκτελούνται σε συσκευές με πιο χαμηλή μνήμη.

   Μειονέκτημα #3: Πολυπλοκότητα

Ενώ η σύνταξη της Java θεωρείται γενικά πιο απλή αναφορικά με γλώσσες όπως η C++, η εκμάθηση και χρήση της μπορεί να είναι πολύπλοκη, ειδικά για αρχάριους.

Αυτό συμβαίνει καθώς έχει πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να χρειαστεί παραπάνω χρόνος για να κατανοηθούν για κάποιον που είναι στο ξεκίνημα.

Για αυτό και πολλοί προγραμματιστές όταν βρίσκονται σε πιο αρχάριο επίπεδο προτιμούν γλώσσες όπως η Python η οποία έχει πιο απλή δομή.

 Πού Χρησιμοποιείται η Java;

Η Java χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ας τις δούμε πιο αναλυτικά ακολούθως:

 Mobile Apps: Η Java χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές Android.

Αρκετά Android apps είναι γραμμένα σε Java και “τρέχουν” στο λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο επίσης στηρίζεται σε Java.

 Web Apps: Η Java χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών, από απλούς στατικούς ιστότοπους έως πολύπλοκα εταιρικά συστήματα.

 Desktop Apps: Η Java μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία desktop apps με γραφικές διεπαφές χρήστη (GUIs). Οι βιβλιοθήκες της Java, Swing και JavaFX, παρέχουν εργαλεία για το σκοπό αυτό.

 Gaming Apps: Δημοφιλή παιχνίδια όπως το Minecraft, δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας Java.

Για την ανάπτυξη παιχνιδιών υπάρχουν γνωστά frameworks και βιβλιοθήκες, όπως LibGDX και OpenGL.

Με την Java μπορούν ακόμα να δημιουργηθούν και άλλες εφαρμογές όπως Big Data Technologies, Cloud-based Apps και IoT Apps.

Το Spotify και το Uber μάλιστα είναι από τις εφαρμογές που για τη δημιουργία τους χρησιμοποιήθηκε η Java, όπως και η Python.

 Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε λοιπόν αναλυτικά για το τι είναι η Java, τα βασικά της χαρακτηριστικά και κάποιες από τις εφαρμογές της.

Από μια πιο αντικειμενική σκοπιά, παρότι η Java χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, η Python προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, τόσο για κάποιον που ξεκινάει τώρα τη καριέρα του ως προγραμματιστής όσο και για κάποιον data scientist.

Αν λοιπόν θες και εσύ να μάθεις τα πάντα για τη Python, τη πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο, ανακάλυψε το Python for Data Science Course και ξεκινά άμεσα!

Big Blue Data Academy