Agile vs Waterfall: 5 Βασικές Διαφορές

Για τη πιο απλή και αποτελεσματική διαχείριση των διάφορων projects σε μια εταιρεία, έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις.

Δύο γνωστές προσεγγίσεις που θα αναλύσουμε σήμερα, αποτελούν οι μεθοδολογίες Agile και Waterfall.

Η Agile αποτελεί νεότερη μεθοδολογία ενώ η μεθοδολογία Waterfall είναι παλαιότερη και ξεκίνησε από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Σε αυτό λοιπόν το άρθρο θα δούμε:

 Τι είναι η μεθοδολογία Agile

 Τι είναι η μεθοδολογία Waterfall

 Ποιες οι διαφορές ανάμεσά τους

Ας ξεκινήσουμε με δύο ορισμούς.

 Τι Είναι η Μεθοδολογία Agile

Η μεθοδολογία Agile ή αλλιώς ευέλικτη μεθοδολογία αποτελεί μια πρακτική στη διαχείριση έργων (project management) με βασικό κίνητρο τη συνεχή επανάληψη της ανάπτυξης και των δοκιμών καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου.

Δίνει μεγάλη βάση στην ευελιξία, στην προσαρμοστικότητα και στη στενή συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εκάστοτε έργο ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελάτη.

 Τι Είναι η Μεθοδολογία Waterfall

Η μεθοδολογία Waterfall (μοντέλο καταρράκτη) ακολουθεί μια παραδοσιακή γραμμική και διαδοχική προσέγγιση στη διαχείριση έργου, όπου το κάθε στάδιο ανάπτυξης ολοκληρώνεται πρώτα και έπειτα προχωράμε στο επόμενο στάδιο.

Η ανάπτυξη στη μεθοδολογία Waterfall θεωρείται ότι ρέει σταθερά προς τα κάτω, όπως ένας καταρράκτης, καθώς αποτελεί ένα μοντέλο συνεχούς ανάπτυξης λογισμικού.

Δίνει μεγάλη έμφαση και εστίαση στο σχεδιασμό και την τήρηση ενός αυστηρού σχεδίου για την ολοκλήρωση του έργου μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση ενός σταδίου, υπάρχει σχετικά μικρό περιθώριο για αλλαγές.

 Agile vs Waterfall: 5 Βασικές Διαφορές

Ακολούθως, ας δούμε πώς διαφοροποιούνται οι δύο αυτές μεθοδολογίες μεταξύ τους.

   Διαφορά #1: Προσέγγιση

Η μεθοδολογία Waterfall είναι μια διαδοχική προσέγγιση στη διαχείριση έργου.

Οι φάσεις ανάπτυξης του έργου όπως ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δοκιμή, πραγματοποιούνται μόνο μία φορά στο μοντέλο αυτό.

Αντίθετα, η μεθοδολογία Agile είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στην επανάληψη όπου ο κύκλος ανάπτυξης ενός έργου συνήθως χωρίζεται σε σύντομους επαναληπτικούς κύκλους, τα επονομαζόμενα sprint.

Η διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης, δημιουργίας πρωτοτύπων και των φάσεων του software development μπορεί να εμφανιστεί πολλές φορές.

   Διαφορά #2: Ευελιξία

Η μεθοδολογία Waterfall είναι λιγότερο ευέλικτη και ενδέχεται να είναι δύσκολο να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Η μεθοδολογία Agile, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται για την ευελιξία της και την προσαρμοστικότητά της στις αλλαγές.

   Διαφορά #3: Συνεργασία

Η μεθοδολογία Agile περιλαμβάνει συνεχή συνεργασία μεταξύ των μελών μιας εταιρείας, μιας ομάδας δεδομένων και των μερών που την απαρτίζουν.

Υπάρχει στενή συνεργασία με τους πελάτες αλλά και με συνεργαζόμενες ομάδες των data scientists, data analysts και προγραμματιστών όπως Python developers. Συνάμα, οι ομάδες μπορούν να εργαστούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές φάσεις του έργου, κάτι το οποίο συνδράμει στην ταχύτητα παράδοσης του έργου.

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι απαιτείται συντονισμός μεταξύ των ομάδων για τη διασφάλιση της ορθότητας.

Αντίθετα, στη μεθοδολογία Waterfall ο συντονισμός δεν είναι απαραίτητος καθώς μια ομάδα ξεκινά την εργασία μετά το τέλος μιας άλλης ομάδας.

Επιπλέον, μόλις καθοριστεί ο τελικός στόχος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν υπάρχει συμμετοχή των πελατών.

Η πορεία του έργου καθορίζεται και αναλύεται από την αρχή, οπότε η ενσωμάτωση των σχολίων των πελατών κατά τη διάρκεια δεν υφίσταται.

   Διαφορά #4: Χρονοδιάγραμμα

Η μεθοδολογία Agile είναι πιο κατάλληλη για πιο σύνθετα και πολύπλοκα έργα.

Διασφαλίζει ότι διατηρείται η ποιότητα της ανάπτυξης, με συνεχείς δοκιμές και βελτιστοποιήσεις.

Η μεθοδολογία Waterfall θεωρείται πιο κατάλληλη για μικρότερα έργα που έχουν σταθερές απαιτήσεις και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής.

Είναι λοιπόν πιο ιδανική μέθοδος για ομάδες με σαφές όραμα για το πού κατευθύνονται από την αρχή μέχρι το τέλος.

Οι απαιτήσεις μπορούν να καθοριστούν με σαφήνεια εκ των προτέρων, καθιστώντας ευκολότερη τη τεκμηρίωση της προόδου και μέτρηση της ανάπτυξης σε σχέση με τις προσδοκίες.

Ωστόσο, στη μεθοδολογία Waterfall, ένα πρόβλημα ή σφάλμα του μπορεί να προκύψει με μια φάση, ενδέχεται να μην εντοπιστεί μέχρι να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.

   Διαφορά #5: Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός για έργα που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία Waterfall είναι γενικά σταθερός, και υπάρχει λιγότερο περιθώριο αλλαγής του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έργου.

Στη μεθοδολογία Agile υπάρχει μεγαλύτερος πειραματισμός και πιθανές αλλαγές κατεύθυνσης, ακόμη και σε μεταγενέστερες φάσεις του έργου, οπότε ο προϋπολογισμός τείνει να είναι πιο ευέλικτος.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν αναλυτικά τι είναι οι μεθοδολογίες Agile και Waterfall, καθώς και κάποιες από τις βασικές τους διαφορές.

Η επιλογή της πιο κατάλληλης μεθοδολογίας βασίζεται στις ανάγκες και τους στόχους της κάθε εταιρείας και ομάδας για τη διαχείριση των έργων τους.

Aν θέλεις και εσύ να ασχοληθείς επαγγελματικά με τον κλάδο των δεδομένων, να μάθεις για τις διάφορες μεθοδολογίες που υπάρχουν και να ειδικευθείς ως data scientist, τότε ανακάλυψε το Data Science Bootcamp της Big Blue και γίνε πιστοποιημένος Data Scientist σε μόλις 3 μήνες!

Big Blue Data Academy