8 Ερωτήσεις Συνέντευξης για Python Developers (με Απαντήσεις)

Η συνέντευξη για δουλειά είναι μια ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία που καλείται να αντιμετωπίσει ο καθένας μας.

Η προετοιμασία και η οργάνωση πριν από κάθε στάδιο αποτελεί το κλειδί για οποιαδήποτε συνέντευξη είτε σε θεωρητικό είτε σε τεχνικό αντικείμενο όπως είναι ο Python Developer.

Ένας Python Developer είναι ένας προγραμματιστής λογισμικού, ο οποίος ειδικεύεται στη χρήση της Python ως γλώσσα προγραμματισμού για να δημιουργήσει μια εφαρμογή λογισμικού.

Aν λοιπόν βρίσκεσαι στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας ως Python Developer και θές να γνωρίζεις ποιες είναι οι πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης που θα σου κάνουν, προκειμένου να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος μπορείς να διαβάσεις τον παρακάτω οδηγό.

Σε αυτό το άρθρο έχουμε συγκεντρώσει τις 8 πιο συχνές ερωτήσεις συνέντευξης με τις αντίστοιχες απαντήσεις προκειμένου να σε βοηθήσουμε να αυξήσεις τις πιθανότητές σου να σε προσλάβουν.

Ας ξεκινήσουμε.

 Ερωτήσεις Συνέντευξης για Python Developers

Οι ερωτήσεις συνέντευξης για Python Developers πολλές φορές εξαρτώνται από το επίπεδο της εκάστοτε θέσης (αρχάριο ή προχωρημένο).

Ακολούθως λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει τις πιο συχνές ερωτήσεις για το δημοφιλές και ανερχόμενο επάγγελμα του Python Developer, για κάποιον που ξεκινάει τώρα τη καριέρα του σε αυτόν τον τομέα.

 Ερώτηση #1: Πού εφαρμόζεται η Python;

Αρχικά, κάποιος που έχει αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελματικά ως Python Developer πρέπει να γνωρίζει τι είναι η Python και που εφαρμόζεται.

Μια ενδεικτική απάντηση θα μπορούσε να είναι η εξής. 

 Απάντηση:

Η Python είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented) υψηλού επιπέδου, με ενσωματωμένες δομές δεδομένων και δυναμικές ιδιότητες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μια πληθώρα τομέων, μεταξύ των οποίων είναι η επιστήμη των δεδομένων (Data Science), η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και ο προγραμματισμός.

 Ερώτηση #2: Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της Python;

H Python είναι δικαίως από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού και όχι μόνο.

Επομένως μια αναμενόμενη ερώτηση θα μπορούσε να ήταν να μιλήσεις για τα πλεονεκτήματά της, τα οποία την κάνουν τόσο διαδεδομένη και τη διαφοροποιούν από τη πληθώρα γλωσσών.

 Απάντηση: 

Η Python διαθέτει μια απλή σύνταξη και έχει ευκολία στην ανάγνωση, κάνοντας προσιτή την εκμάθησή της.

Έχει μεγάλη ευελιξία, δίνοντας την επιλογή ανάμεσα σε OOPS και scripting και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πολλών projects.

Είναι διαθέσιμη και συμβατή με σχεδόν όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα, όπως Windows, Mac και Linux.

Είναι γλώσσα υψηλού επιπέδου και έτσι δίνει τη δυνατότητα στον Developer να γράψει λιγότερες γραμμές κώδικα, εξοικονομώντας χρόνο.

Διαθέτει αυτόματη διαχείριση μνήμης καθιστώντας πιο εύκολη και ταχύτερη από πολλές άλλες γλώσσες την ανάπτυξη εφαρμογών. Συνάμα, έχει μια μεγάλη ποικιλία από βιβλιοθήκες που μπορούν να επιταχύνουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη.

 Ερώτηση #3: Τι είναι τα Python Functions;

Μια πολύ πιθανή ερώτηση σε μια τέτοια συνέντευξη είναι για τα Python Functions, δηλαδή τις συναρτήσεις στη Python, οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε γλώσσας προγραμματισμού.

 Απάντηση:

Μια συνάρτηση περιλαμβάνει ένα τμήμα κώδικα που εκτελείται όταν την καλούμε.

Οι συναρτήσεις μας παρέχουν τη δυνατότητα να χωρίσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα κομμάτια. Επιπλέον, το γεγονός ότι είναι επαναχρησιμοποιούμενες συντελεί στην αναγνωσιμότητα, κατανόηση και συντήρηση του κώδικα.

Η λέξη-κλειδί def χρησιμοποιείται για τον ορισμό μιας συγκεκριμένης συνάρτησης:

Υπάρχουν αρκετά είδη συναρτήσεων στη Python. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:

Οι ενσωματωμένες συναρτήσεις (Built-in Functions)

Οι συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη (User Defined Functions)

Οι ανώνυμες συναρτήσεις, γνωστές και ως Λάμδα συναρτήσεις (Lambda Functions)

 Ερώτηση #4: Ποιες βιβλιοθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οπτικοποίηση δεδομένων;

Η οπτικοποίηση δεδομένων είναι βασικό κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων, έναν από τους σημαντικούς τομείς εφαρμογής της Python, όπως προαναφέραμε.

Σε μια τέτοια λοιπόν ερώτηση μια ενδεικτική απάντηση είναι η ακόλουθη.

 Απάντηση:

Οι πιο γνωστές βιβλιοθήκες οπτικοποίησης δεδομένων Python είναι οι εξής:

 Matplotlib

 Seaborn

 Plotly

 Bokeh

 Pandas

Οι βιβλιοθήκες Matplotlib και Seaborn, χρησιμοποιούνται για όλα τα είδη οπτικοποίησης δεδομένων, μεταξύ των οποίων είναι το ραβδόγραμμα και το διάγραμμα διασποράς.

Η Plotly είναι βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για πιο διαδραστικές και περίπλοκες web εφαρμογές.

Η βιβλιοθήκη Bokeh χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λεπτομερών γραφικών, με υψηλή διαδραστικότητα.

Τέλος, η βιβλιοθήκη Pandas χρησιμοποιείται για το χειρισμό και την ανάλυση δεδομένων. Είναι ευέλικτη και παρέχει κάποιες βασικές λειτουργίες σχεδίασης, για τη δημιουργία απλών απεικονίσεων απευθείας από τα δεδομένα.

 Ερώτηση #5: Τι είναι ένα Tuple;

Μια ακόμη ερώτηση που μπορούν να σου κάνουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σου ως υποψήφιος Python Developer, μπορεί να είναι να μιλήσεις για το Tuple.

 Απάντηση:

Στην Python, τα Tuples είναι δομές δεδομένων, με στατικά και όχι δυναμικά χαρακτηριστικά όπως έχουν οι Λίστες. Τα Tuples χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση σχετικών δεδομένων και από τις βασικές τους διαφορές με τις Λίστες (Lists), είναι ότι σε αντίθεση με αυτές, δεν μπορούν να τροποποιηθούν αφότου δημιουργηθούν αλλά καταναλώνουν λιγότερη μνήμη από τις Λίστες.

Ένα παράδειγμα ενός Tuple είναι το εξής:

 Ερώτηση #6: Πώς διαχειρίζεται η μνήμη στη Python;

Νωρίτερα, μιλήσαμε για μερικα από τα πλεονεκτήματα της Python, όπως η αυτόματη διαχείριση μνήμης, που την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή και εύχρηστη ανάμεσα σε άλλες γλώσσες.

Μια πιθανή λοιπόν ερώτηση που θα μπορούσαν να σου κάνουν είναι για τη διαχείριση της μνήμης στην Python, μιας και πολλές φορές ο όγκος των δεδομένων που αναλύονται είναι τεράστιος.

Μια ενδεικτική απάντηση που μπορείς να δώσεις στην ερώτηση αυτή είναι η εξής:

 Απάντηση:

Η διαχείριση της μνήμης στην Python γίνεται αυτόματα και πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται εσωτερικά.

Όλα τα αντικείμενα και οι δομές δεδομένων στη Python βρίσκονται σε ένα “private heap” στο οποίο ο προγραμματιστής δεν έχει πρόσβαση. Την όλη λοιπόν διαδικασία την αναλαμβάνει ο διερμηνέας της Python.

Η Python διαθέτει επίσης έναν ενσωματωμένο συλλέκτη απορριμμάτων (Garbage Collector), που ελέγχει ποια αντικείμενα χρησιμοποιούνται και ποια όχι και περιοδικά ελευθερώνει τη μνήμη από αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται.

 Ερώτηση #7: Ποια τα οφέλη του NumPy έναντι των Λιστών;

Προχωρώντας στη διαδικασία της συνέντευξης μπορούν να σου κάνουν μια πιο εξειδικευμένη ερώτηση όπως είναι τα οφέλη του NumPy έναντι των κανονικών Λιστών. Ας δούμε λοιπόν μια ενδεικτική απάντηση στην ερώτηση αυτή.

 Απάντηση:

Το NumPy είναι μια βιβλιοθήκη της Python που χρησιμοποιείται ευρέως από τους Data Scientists, για την ανάλυση δεδομένων και αριθμητικές λειτουργίες με πολλά πλεονεκτήματα έναντι των κανονικών Λιστών. Μερικά από τα οφέλη αυτά είναι τα ακόλουθα:

Μνήμη: Οι πίνακες (arrays) της βιβλιοθήκης NumPy χρησιμοποιούν πολύ λιγότερη μνήμη, κάνοντας πιο αποτελεσματικό τον κώδικα.

Ταχύτητα: Οι διάφορες λειτουργίες όπως η ταξινόμηση, η αναζήτηση και η στατιστική ανάλυση εκτελούνται ταχύτερα χρησιμοποιώντας τους πίνακες της βιβλιοθήκης NumPy.

Ευκολία στη χρήση: Οι πίνακες του NumPY προσφέρουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα καθώς μπορούν να ενσωματωθούν με άλλες βιβλιοθήκες της Python όπως για παράδειγμα η βιβλιοθήκη Pandas.

 Ερώτηση #8: Πώς εντοπίζονται οι χαμένες τιμές στη Python;

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, τα δεδομένα που αναλύονται είναι άπειρα. Επομένως, η διαδικασία του Data Cleaning είναι ζωτικής σημασίας.

Ένα από τα σημαντικά tasks του Data Cleaning είναι ο εντοπισμός χαμένων τιμών (values) στη Python. Μια απάντηση λοιπόν στο πώς εντοπίζονται οι χαμένες τιμές στη Python, είναι η εξής:

 Απάντηση:

Ένας άμεσος και εύκολος τρόπος για να τον εντοπισμό των χαμένων μεταβλητών στη Python είναι με τη χρήση της βιβλιοθήκης Pandas. Η Pandas είναι βιβλιοθήκη της Python και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των τιμων που λείπουν στο DataFrame χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `isnull()` και στη συνέχεια εφαρμόζοντας τη συνάρτηση `sum()`.

Έπειτα, το `isnull()` θα επιστρέψει δυαδικές τιμές (true ή false) και το άθροισμα θα μας δώσει τον αριθμό των τιμών που λείπουν σε κάθε στήλη.

Ένας Python Developer κατέχει γνώσεις που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε πολλούς κλάδους. Ενώ συνάμα υπάρχουν πολλοί τρόποι να μάθει κανείς Python και να αδράξει πολύτιμες ευκαιρίες καριέρας σε επερχόμενες συνεντεύξεις.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν τις 8 πιο συχνές ερωτήσεις συνέντευξης για Python Developers, με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε Python Developer μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ερωτήσεις που μπορεί να του κανουν σε κάποια συνέντευξη, καθώς και να προετοιμαστεί καλύτερα εκ των προτέρων για την όλη διαδικασία.

Αν θέλεις και εσύ να γίνεις ένας επαγγελματίας Python Developer και να εξελίξεις την καριέρα σου, στη Big Blue προσφέρουμε το Python για Data Science Online Course!

Big Blue Data Academy