Τι Είναι Data Entry; (Πλήρης Οδηγός)

Στη σημερινή εποχή, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις κάθε είδους και κλίμακας.

Οι γρήγοροι ρυθμοί και ο μεγάλος όγκος δεδομένων, έχουν φέρει στην επιφάνεια και έχουν ενισχύσει επαγγέλματα όπως είναι οι data scientists και data analysts.

Η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιείται σε μια πληθώρα από τομείς, επομένως η εργασία στο κλάδο του data entry είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και ανερχόμενη.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε αναλυτικά τα εξής:

 Τι είναι το Data Entry

 Γιατί είναι σημαντικό

 Τι δεξιότητες χρειάζονται

 Ποιές θέσεις εργασίας υπάρχουν

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

 Τι Είναι Data Entry και Γιατί Είναι Σημαντικό

Το data entry, ή αλλιώς εισαγωγή δεδομένων, είναι η διαδικασία εισαγωγής, επεξεργασίας και επαλήθευσης πληροφοριών σε έναν υπολογιστή, σε κάποια ιστοσελίδα ή σε μια βάση δεδομένων.

Αυτές οι πληροφορίες και δεδομένα μπορούν να προέρχονται από ποικίλες πηγές, όπως τα έντυπα έγγραφα, οι ηλεκτρονικές φόρμες ή ακόμα και οι ηχογραφήσεις.

Η διαδικασία του data entry μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα από τον άνθρωπο όπως μέσω της εισαγωγής δεδομένων σε κάποιο υπολογιστικό φύλλο (excel), είτε αυτόματα μέσω της χρήσης ενός σαρωτή.

Με την σταδιακή αυτοματοποίηση στο χώρο εργασίας, χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές καθώς μπορούν να προγραμματιστούν για τη λήψη και τη μεταγραφή μεγάλου όγκου δεδομένων στο απαιτούμενο μέσο.

Το data entry είναι ιδιαίτερα σημαντικό μιας και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς κλάδους μεταξύ των οποίων η υγειονομική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο, οι πωλήσεις και οι επιχειρηματικοί κλάδοι ανεξαρτήτως μεγέθους.

Επιπλέον, το data entry είναι δομικό στοιχείο και σε τομείς της έρευνας, όπου εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων.

Αφού είδαμε λοιπόν τι είναι το data entry και γιατί είναι σημαντικό, ας δούμε ποιες δεξιότητες χρειάζεται να έχει κάποιος προκειμένου να εργαστεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο.

 Τι Δεξιότητες Χρειάζονται για εργασία στο Data Entry

Το data entry είναι ένα κρίσιμο και βασικό στοιχείο πολλών επιχειρηματικών διαδικασιών.

Για να εργαστεί λοιπόν κάποιος στον τομέα του data entry, χρειάζεται να διαθέτει συνήθως τις ακόλουθες δεξιότητες:

   Δεξιότητα #1 Ταχύτητα Πληκτρολόγησης

Η υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια στη πληκτρολόγηση είναι απαραίτητες δεξιότητες για εργασία στο χώρο του data entry, καθώς πολλές φορές ο όγκος των δεδομένων και των πληροφοριών είναι πολύ μεγάλος.

   Δεξιότητα #2 Προσοχή στη Λεπτομέρεια

Η εισαγωγή δεδομένων χρειάζεται υψηλό επίπεδο προσοχής στη λεπτομέρεια. Τα έγκυρα δεδομένα είναι απαραίτητα τόσο για την τήρηση αρχείων, όσο και για τη λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που εισάγονται είναι ακριβή και δεν περιέχουν σφάλματα.

   Δεξιότητα #3 Βασικές γνώσεις υπολογιστών

Για την ενασχόληση στον τομέα του data entry, είναι καλό να υπάρχουν κάποιες γνώσεις χειρισμού υπολογιστών σε βασικό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει την εξοικείωση με εφαρμογές λογισμικού όπως είναι το Microsoft Excel και το Word.

   Δεξιότητα #4 Διαχείριση Χρόνου

Πολλές φορές, ο όγκος δεδομένων, όπως προαναφέραμε, είναι πολύ μεγάλος και πολύ συχνά υπάρχουν αυστηρές προθεσμίες για την υλοποίηση των διεργασιών αυτών. Επομένως οι καλές οργανωτικές δεξιότητες και η ικανότητα διαχείρισης χρόνου είναι ζωτικής σημασίας.

   Δεξιότητα #5 Επίλυση Προβλημάτων

Κατά την εισαγωγή δεδομένων ενδέχεται να προκύψει κάποιο σφάλμα στα δεδομένα όπως το να είναι ελλιπή.

Συνεπώς, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων που προκύπτουν, είναι πολύ σημαντικές.

   Δεξιότητα #6 Επικοινωνία

Πέρα από κάποια πιο hard skills που χρειάζονται για την εργασία στο data entry, είναι σημαντικό να υπάρχουν και soft skills όπως είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες για την διευκρίνηση πληροφοριών και επίλυση πιθανών προβλημάτων.

   Δεξιότητα #7 Ανάλυση Δεδομένων

Ανάλογα με τον εκάστοτε ρόλο, όσοι εργάζονται στον κλάδο της εισαγωγής δεδομένων, μπορεί να τους ζητηθεί να έχουν κάποιες βασικές δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων για να εξάγουν πληροφορίες από τα δεδομένα που εισάγουν.

Συνήθως, τη συγκεκριμένη δεξιότητα διαθέτουν όσοι είναι σε μια μη entry level θέση και ασχολούνται επαγγελματικά με την επιστήμη των δεδομένων, όπως οι data scientists και data analysts, οι οποίοι διαθέτουν πολυεπίπεδες δεξιότητες.

Αφού λοιπόν είδαμε ενδελεχώς τις δεξιότητες που είναι καλό να διακατέχουν όσους εργάζονται στο τομέα του data entry, ας δούμε κάποιες ενδεικτικές θέσεις εργασίας.

 Οι Βασικότερες Θέσεις Data Entry

Ένα από τα πλεονεκτήματα της εργασίας στο κλάδο αυτό είναι ότι πρόκειται για μια δουλειά που μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως. Επομένως, υπάρχει και μεγάλη ευελιξία ως προς την τοποθεσία και το ωράριο εργασίας.

Στον κλάδο του data entry υπάρχει επίσης πλήθος από θέσεις εργασίας με διαφορετικές βαθμίδες, εύρος μισθού και καθήκοντα τα οποία μπορεί να αποκλίνουν από τον ένα κλάδο στον άλλο.

Συνάμα, μιας και πρόκειται για δουλειά γραφείου, οι εργοδότες ενδέχεται να προσθέσουν άλλες γενικές ευθύνες γραφείου στην εργασία όπως τη διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και ημερολογίων.

Κάποιες ενδεικτικές θέσεις εργασίας είναι οι ακόλουθες:

Data Entry Clerk: Η συγκεκριμένη πρόκειται για μια entry level θέση και περιλαμβάνει βασικές εργασίες πληκτρολόγησης και εισαγωγής δεδομένων, όπως η εισαγωγή πληροφοριών πελατών.

Data Entry Specialist: Τα άτομα που εργάζονται στη συγκεκριμένη θέση είναι υπεύθυνα για την ψηφιοποίηση των δεδομένων. Εργάζονται στο διοικητικό τμήμα μιας επιχείρησης και τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τη συλλογή και τον έλεγχο των δεδομένων για πληρότητα καθώς και τη διατήρηση ενός οργανωμένου συστήματος αρχειοθέτησης.

Market Research Data Entry (Εισαγωγή δεδομένων έρευνας αγοράς): Η θέση αυτή αφορά την εισαγωγή πληροφοριών αναφορικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε βάσεις δεδομένων έρευνας αγοράς.

Όσον αφορά το μισθολογικό κομμάτι, σύμφωνα με το Glassdoor, η εκτιμώμενη συνολική αμοιβή για μια θέση εργασίας στο data entry μπορεί να ανέρχεται στα 2,284€ το μήνα στην Ελλάδα, με μέσο μισθό 712€ μηνιαίως.

 Με λίγα λόγια

Είδαμε λοιπόν αναλυτικά τι είναι το Data Entry, τι δεξιότητες χρειάζονται για να εργαστεί κάποιος στον τομέα αυτό, καθώς και κάποιες ενδεικτικές θέσεις εργασίας.

Όπως κάναμε λόγο και νωρίτερα, το data entry και γενικότερα η επιστήμη των δεδομένων έχουν μεγάλη ζήτηση και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες καριέρας.

Αν θέλεις και εσύ να ασχοληθείς με τον ανερχόμενο κλάδο του data entry και των δεδομένων, ανακάλυψε το Data Science Bootcamp της Big Blue και γίνε πιστοποιημένος Data Scientist σε μόλις 3 μήνες!

Big Blue Data Academy