Βάσεις Δεδομένων: Ορισμός, Είδη & Παραδείγματα

Έχεις αναρωτηθεί πώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δομές και οργανισμοί,  αποθηκεύουν και διαχειρίζονται τα δεδομένα τους και έτσι καταφέρνουν να λειτουργούν τόσο οργανωμένα; 

Πλέον, η πιο εύκολη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, γίνεται χάρη στην καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση των δεδομένων, μέσα σε μια βάση δεδομένων.

Η σωστή διαχείριση των δεδομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που κάθε επιχείρηση και όχι μόνο, πρέπει να έχει.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε:

 Τι είναι μια βάση δεδομένων 

 4 βασικά είδη βάσεων δεδομένων 

 Από τι αποτελείται μια βάση δεδομένων 

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

 Τι Είναι μια Βάση Δεδομένων;

Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη δομή μέσα στην οποία συλλέγονται δεδομένα και κατηγοριοποιούνται κατάλληλα, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους.

Για να υλοποιηθεί, χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για συστήματα διαχείρισης δεδομένων.

Κάθε βάση δεδομένων δίνει την δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου μεγάλου όγκου δεδομένων.

Με πιο απλά λόγια, οι βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων είναι πολλοί πίνακες, ο κάθε ένας από τους οποίους περιλαμβάνει συγκεκριμένα και μοναδικά στοιχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα σε γραμμές και στήλες.

Για παράδειγμα, οι γραμμές ενός πίνακα μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία ενός πελάτη, όπως τηλέφωνο, email, εταιρεία και άλλα.

Ενώ οι στήλες μπορεί να περιλαμβάνουν όλα τα ονόματα των πελατών, το ένα κάτω από το άλλο.

Πίσω από σχεδόν κάθε πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας, τα οποία αποθηκεύουν τα δεδομένα μας όπως username ή password, βρίσκεται μια βάση δεδομένων.

Παραδείγματα λοιπόν χρήσης βάσης δεδομένων υπάρχουν πολλά, όπως τα social media.

Όλες οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως γνωστόν, αποθηκεύουν πολλές πληροφορίες για κάθε λογαριασμό, στις βάσεις δεδομένων τους, μέσα από τις οποίες γίνεται η διασταύρωση τους και έτσι μπορούν να προτείνονται φίλοι, επιχειρήσεις και ενδιαφέροντα ανάμεσα σε όλα τα προφίλ.

Άλλο ένα παράδειγμα χρήσης βάσης δεδομένων είναι στον τομέα της υγείας.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύουν όλα τα ιατρεία και κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, για τους ασθενείς τους και το προσωπικό τους, είναι πολλά αλλά και σημαντικά.

Ένας πολύ σημαντικός λόγος που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων, είναι για εύκολη πρόσβαση στις τεράστιες συλλογές και λίστες πληροφοριών.

Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το τι ζητάμε από τις βάσεις δεδομένων αλλά και το πώς λειτουργούμε, υπάρχουν και τα ανάλογα είδη.

 4 Βασικά Είδη Βάσεων Δεδομένων

Τύποι βάσεων δεδομένων υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί και ανάλογα με τον οργανισμό εξαρτάται και το είδος της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει.

   Είδος #1: Data Warehouse (Αποθήκη Δεδομένων)

Η Αποθήκη δεδομένων ή αλλιώς Data Warehouse περιέχει και ενσωματώνει πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από διαφορετικές πηγές σε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων. 

Ένα Data Warehouse για παράδειγμα, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε εταιρείες με διαφορετικά σημεία πωλήσεων.

Επίσης, αποθήκες δεδομένων χρησιμοποιούν τόσο εταιρείες ασφάλισης όσο και εταιρείες επενδύσεων για να αναλύσουν τις τάσεις της αγοράς και των πελατών.

   Είδος #2: Κεντροποιημένη Βάση Δεδομένων

Η κεντροποιημένη βάση δεδομένων αποθηκεύει δεδομένα και διαδικασίες τα οποία οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν και να έχουν πρόσβαση ακόμα και σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. 

Για την ακρίβεια, παρέχει έναν κύριο κόμβο για την αποθήκευση δεδομένων στα οποία αποθηκεύονται και διατηρούνται εκατομμύρια καταχωρήσεις.

Οργανισμοί όπως πανεπιστήμια και σχολεία, ακόμα και χρηματιστήρια χρησιμοποιούν την κεντροποιημένη βάση δεδομένων.

   Είδος #3: NoSQL

Αν αυτό το είδος σου θυμίζει την SQL τότε θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι το ίδιο, καθώς υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ SQL και NoSQL.

Αυτός ο τύπος βάσης δεδομένων υπολογιστών είναι πολύ αποτελεσματικός και χρήσιμος για την ανάλυση μη δομημένων στοιχεμεγάλου μεγέθους.

Σε σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων NoSQL δεν χρησιμοποιούν σχέσεις πινάκων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί χρησιμοποιώντας σειρές και γραμμές.

Αποτελεί μια μη σχεσιακή βάση δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει διαφορετικές δομές από μια βάση δεδομένων SQL.

Επιχειρήσεις όπως το Netflix και η Accenture χρησιμοποιούν αρκετά την τεχνολογία NoSQL.

   Είδος #4: Cloud

Μια Cloud βάση δεδομένων εξυπηρετεί πολλές από τις ίδιες λειτουργίες με μια παραδοσιακή βάση δεδομένων, όμως αυτό που την ξεχωρίζει είναι ευελιξία του cloud computing. 

Ανάλογα με τις ανάγκες και το πως αυτές μεταβάλλονται, οι cloud βάσεις δεδομένων μπορούν να επεκτείνουν τις αποθηκευτικές τους ικανότητες.

Και σε αυτή την περίπτωση αρκετές εταιρείες επιλέγουν αυτό το είδος database, ειδικά όταν προτιμούν κάτι υβριδικό.

Αφού είδαμε τα πιο βασικά είδη databases, τότε σε αυτό το σημείο θα είχε ενδιαφέρον να δούμε από τι αποτελείται μια βάση δεδομένων.

 Από τι Αποτελείται μια Βάση Δεδομένων;

Για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί μια βάση δεδομένων, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και από τι αποτελείται.

   Hardware

Το hardware περιλαμβάνει συσκευές όπως οι συσκευές αποθήκευσης ή οι συσκευές I/O, παρέχοντας έτσι την γέφυρα μεταξύ υπολογιστών και πραγματικού κόσμου.

   Software

Το λογισμικό ή αλλιώς Software, αποτελεί το σύνολο των προγραμμάτων τα οποία εκτελούνται, βοηθώντας τους χρήστες να διαχειρίζονται μια βάση δεδομένων.

   Δεδομένα

Αυτό αφορά το σύστημα συλλογής δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει, επεξεργάζεται και έχει πρόσβαση σε big data, metadata και άλλα.

Ο κατάλληλος συνδυασμός αλλά και η συνεργασία των παραπάνω, μπορούν να παρέχουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αυτό της βάσης δεδομένων το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν πώς ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων, μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι στην λειτουργία επιχειρήσεων και να τις ωφελήσει.

Έτσι λοιπόν, κάθε data scientist θα πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία, καθώς ένα από τα καθήκοντα του είναι να σχεδιάζει και να δημιουργεί βάσεις δεδομένων για αρκετά projects που αναλαμβάνει.

Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερα για τις βάσεις δεδομένων και για το Data Science, τότε ανακάλυψε το Data Science Bootcamp!

Big Blue Data Academy