Πώς να γίνω Data Scientist;

Ποιος είναι ο ρόλος του Data Scientist;

Ο Data Scientist είναι ένας επαγγελματίας που μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλο αριθμό δεδομένων και να εξαγάγει πολύτιμες πληροφορίες. Ο ρόλος του είναι να αναλύει και να κατανοεί τα δεδομένα, να θέτει τις σωστές ερωτήσεις και να κοινοποιεί τα αποτελέσματά του με σαφή τρόπο σε ένα κοινό που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένο με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση. Ένας επιτυχημένος Data Scientist συνδυάζει τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες με επιχειρηματική σκέψη και δεξιότητες επικοινωνίας.

Πως μπορώ να γίνω Data Scientist;

Υπάρχουν τρεις βασικές επιλογές για να γίνει κάποιος Data Scientist σήμερα:

 1. Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs)
 2. Πανεπιστημιακές σπουδές για πτυχίο ή πιστοποιητικό
 3. Data Science Bootcamp
   

Ας δούμε πιο αναλυτικά καθένα από τα προγράμματα αυτά και ας κάνουμε μια σύγκριση με βάση:

 • Το κόστος κάθε επιλογής
 • Τη χρονική διάρκεια και ευελιξία
 • Την καθοδήγηση και υποστήριξη που παρέχεται στους σπουδαστές  
 • Το ποσοστό επιτυχίας στην ανεύρεση εργασίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
   

Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα

Τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, γνωστά και ως MOOCs (Massive Open Online Courses), παρέχονται σήμερα από πληθώρα οργανισμών όπως EdX, Udemy ή Coursera. Πρόκειται για σύντομα προγράμματα χαμηλού κόστους που παρέχονται ακόμα και δωρεάν. Είναι μια πολύ ευέλικτη μορφή μάθησης καθώς κάθε σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα όποια στιγμή θέλει. Δεν υπάρχει όμως καμία αλληλεπίδραση με τον καθηγητή και δεν υπάρχει η δυνατότητα καθοδήγησης και επίλυσης οποιασδήποτε επιπλέον απορίας δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο για να βρεις την απάντηση σε όποιο ερώτημα έχεις.  

Το βασικό τους μειονέκτημα είναι πως τα μαζικά αυτά μικρής διάρκειας προγράμματα δεν έχουν ολοκληρωμένη δομή. Οι σπουδαστές στην πραγματικότητα παρακολουθούν σύντομα αποσπάσματα ενός προγράμματος Data Science τα οποία δεν έχουν τα συνολικά οφέλη ενός καλά δομημένου προγράμματος σπουδών.

Πανεπιστημιακές σπουδές για πτυχίο ή πιστοποιητικό

Ένα πτυχίο ή πιστοποιητικό από έναν ακαδημαϊκό φορέα όπως είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δημόκριτος μπορεί επίσης να σου δώσει εφόδια στο χώρο Data Science. Τα προγράμματα αυτά έχουν μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τα MOOC καθώς έχουν ολοκληρωμένη δομή και περιλαμβάνουν υποστήριξη από έναν καθηγητή και συνήθως ένα βοηθό διδασκαλίας.

Τα προγράμματα αυτά έχουν δύο σημαντικά μειονεκτήματα καθώς έχουν μεγάλη διάρκεια (12 έως 24 μήνες) και δεν έχουν σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ενώ προσφέρουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές γνώσεις πολλοί εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι με τις πρακτικές δεξιότητες που αποκτούν οι σπουδαστές. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι junior Data Scientists που αποφοιτούν από αυτά τα ιδρύματα δεν διαθέτουν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, ο οποίος και αποτελεί βασικό στοιχείο ενός Data Scientist.

Data Science Bootcamp

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται σε ένα Data Science Bootcamp είναι ολοκληρωμένο και περιλαμβάνει υποστήριξη από καθηγητή και βοηθό διδασκαλίας. Είναι ένα πρόγραμμα ευέλικτο και η διάρκεια του μπορεί να είναι τρεις μήνες για Full-time Bootcamp ή έξι μήνες για Part-time Bootcamp.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Big Blue Data Science Bootcamp είναι η διασύνδεση του με την αγορά εργασίας. Ένας απόφοιτος Big Blue Data Science Bootcamp έχει καλύτερες προοπτικές για μια θέση εργασίας καθώς οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν το χάσμα ανάμεσα σε ακαδημαϊκή γνώση και πρακτικές εφαρμογές και επιλέγουν υποψηφίους που το γεφυρώνουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Data Science Bootcamp είναι ένα εντατικό πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων. Απαιτούνται πολλές ώρες εξάσκησης πάνω σε πραγματικά δεδομένα και ερωτήσεις από επιχειρήσεις. Στην Big Blue Data Academy δίνεται επίσης έμφαση στον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και οι σπουδαστές αποκτούν πολύ σημαντικά soft skills όπως η ομαδική εργασία και οι δεξιότητες παρουσίασης.

Ως σπουδαστής του Big Blue Data Science Bootcamp λαμβάνεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης καριέρας και γίνεσαι μέλος μιας ενεργής κοινότητας επαγγελματιών του χώρου. Μπορείς ακόμα να βρεις τον κατάλληλο μεντορα που θα σε στηρίξει σημαντικά στην επαγγελματική σου εξέλιξη. Σύμφωνα με έρευνες η συμβολή ενός μέντορα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Ένα τελευταίο tip για κάθε Data Scientist

Αν θέλεις να γίνεις ένας επιτυχημένος Data Scientist, μην ξεχνάς πως η μάθηση νέων μεθόδων δεν τελειώνει ποτέ. Οι κλάδοι Machine Learning και Artificial Intelligence αναπτύσσονται ραγδαία και θα διακριθούν όσοι έχουν πάθος για τα Big Data και διαρκώς θέτουν νέα ερωτήματα.

Αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το πως να γίνεις Data Scientist μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας εδώ.

Σοφία Βερούτη