Data Storytelling: Ορισμός, Σημασία και Παραδείγματα (2023)

Με την άνοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει δεδομένων, το data storytelling έχει γίνει ένα σημαντικό soft skill που συχνά είναι συνυφασμένο με την επιστήμη και την ανάλυση των δεδομένων στις επιχειρήσεις.

Όλο και περισσότερες εταιρείες μάλιστα πέρα από τα hard skills ζητούν ως βασικό προαπαιτούμενο το συγκεκριμένο skill κατά την πρόσληψη νέων υποψηφίων στο κλάδο του data science.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε:

Τι είναι το data storytelling και γιατί είναι σημαντικό

Ποια είναι τα βασικά συστατικά του

Ορισμένα βασικά παραδείγματα

Ας ξεκινήσουμε με το data storytelling και τη σημασία του.

Τι Είναι το Data Storytelling και Γιατί Είναι Σημαντικό

Το data storytelling (αφήγηση δεδομένων) είναι η διαδικασία της δημιουργίας μιας αφήγησης σύνθετων δεδομένων και αναλύσεων με κατανοητούς όρους, προκειμένου να ενημερωθεί ένα συγκεκριμένο κοινό και να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις.

Μέσω του data storytelling, οι περίπλοκες πληροφορίες απλοποιούνται, έτσι ώστε το κοινό-στόχος, που μπορεί να μην διαθέτει δεξιότητες ανάλυσης, να είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει με ευκολία και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Συνεχίζοντας, το data storytelling χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται από γραφήματα, πίνακες καθώς και εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων για την αφήγηση μιας ιστορίας δεδομένων με αρχή, μέση και τέλος.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία των δεδομένων που παρουσιάζονται, χρειάζεται η αφήγηση των δεδομένων να πραγματοποιείται στο κατάλληλο πλαίσιο και με τη χρήση παραδειγμάτων.

Για παράδειγμα, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μέσω του data storytelling, χρειάζεται να ληφθούν όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και να αφηγηθεί μια ιστορία σχετικά με το πώς οι τελικοί χρήστες θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και πώς ενδεχομένως θα τους επηρεάσει.

Μέσω του αποτελεσματικού data storytelling, η ερμηνεία σύνθετων πληροφοριών και η επισήμανση βασικών σημείων για το κοινό προσφέρει αξία στον εκάστοτε κλάδο και συμβάλλει στην δημιουργία αξιοπιστίας του υπεύθυνου data scientist ως thought leader.

Τα 3 Δομικά Στοιχεία Ενός Data Storytelling

Η αφήγηση δεδομένων περιλαμβάνει 3 βασικά στοιχεία: τα δεδομένα, την αφήγηση και τις οπτικοποιήσεις.

   Στοιχείο #1: Δεδομένα

Τα δεδομένα αποτελούν το βασικό κορμό μιας ιστορίας δεδομένων.

Αποτελούν βασικές πληροφορίες από συλλογή και ανάλυση σύνθετων και πολύπλοκων δεδομένων.

Αξιοποιώντας εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, τα big data μπορούν να συγκεντρωθούν από charts and dashboards.

   Στοιχείο #2: Αφήγηση

Η αφήγηση (narrative) μπορεί να είναι είτε σε προφορική είτε σε γραπτή μορφή, και αξιοποιείται για την παρουσίαση insights από τα δεδομένα. 

Ακόμη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η αφήγηση να εντάσσεται στο σωστό πλαίσιο και να επιδεικνύει σαφή και κατανοητή αιτιολόγηση για αποφάσεις που έπονται.

Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια γραμμική ακολουθία ώστε το κοινό να είναι σε θέσει να κατανοήσει πλήρως την πορεία του data storytelling.

   Στοιχείο #3: Οπτικοποιήσεις

Οι οπτικοποιήσεις χρησιμεύουν ως αναπαραστάσεις των δεδομένων που παρουσιάζονται αλλά και της αφήγησης γενικότερα, προκειμένου να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η εκάστοτε θεωρία με απτά και διαδραστικά στοιχεία.

Οι οπτικοποιήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν γραφήματα, πίνακες, διαγράμματα και φυσικά φωτογραφίες.

Αφού είδαμε τα δομικά στοιχεία ενός data storytelling, ας δούμε δύο βασικά παραδείγματα data storytelling για καλύτερη κατανόηση.

Βασικά Παραδείγματα Data Storytelling

Δύο βασικά και δημοφιλή παραδείγματα data storytelling για πιο καλή κατανόηση αποτελούν τα ακόλουθα.

   Παράδειγμα #1: Spotify

Η εφαρμογή μουσικής Spotify, αποτελεί ένα πολύ γνωστό παράδειγμα εταιρείας που χρησιμοποιεί το data storytelling ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της.

Το Spotify στέλνει ιστορίες ανακεφαλαίωσης ετησίως στους χρήστες της, οι οποίες περιέχουν στατιστικά στοιχεία για κάθε χρήστη με βάση όλη τη μουσική που άκουσε την συγκεκριμένη χρονιά.

Μέσα από αυτά τα insights που παρέχει, οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν την μουσική που ακούν περισσότερο, πόσες ώρες κατανάλωσαν ακούγοντας μουσική στην εφαρμογή και πολλά ακόμη με ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο.

   Παράδειγμα #2: Slack

Συνεχίζοντας, ένα ακόμα δημοφιλές παράδειγμα δεν είναι άλλο από το Slack.

Το Slack στέλνει ένα email στους πελάτες του σε ετήσια βάση, το οποίο αποτελείται από μια οπτική ιστορία που απεικονίζει μερικές βασικές πληροφορίες αναφορικά με το πώς οι πελάτες έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του.

Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν αναλυτικά τι είναι το data storytelling και ποια η σημασία του, καθώς και ορισμένα βασικά συστατικά του και παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση.

Συνοψίζοντας, το data storytelling είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την αφήγηση και παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα για άτομα που δεν έχουν τις ανάλογες δεξιότητες στον τρόπο ανάγνωσης δεδομένων που συλλέγονται από τα data analytics tools.

Οι δεξιότητες στον κλάδο του data storytelling και στην επιστήμη δεδομένων γενικότερα, έχουν μεγάλη ζήτηση και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Αν ο τομέας του data science αποτελεί το μονοπάτι που θέλεις να ακολουθήσεις επαγγελματικά, πάρε μέρος στο Data Science Bootcamp της Big Blue, λάβε ουσιαστική πρακτική γνώση και γίνε πιστοποιημένος Data Scientist σε 3 μήνες!

Big Blue Data Academy