Οι 5 Καλύτερες Γλώσσες Προγραμματισμού για Παιδιά

Η γλώσσα προγραμματισμού ή αλλιώς computer programming, είναι από τους σημαντικότερους λόγους που το διαδίκτυο και η χρήση υπολογιστών είναι τόσο διαδεδομένη.

Χωρίς γλώσσα προγραμματισμού, θα ήταν αδύνατο να κατεβάζουμε εφαρμογές, να χρησιμοποιούμε τα social media, το κινητό μας και πάρα πολλά άλλα.

Όπως καταλαβαίνουμε η αξία του computer programming είναι πολύ μεγάλη για όσους το χρησιμοποιούν μέσα στην καθημερινότητα τους, αλλά και για όσους το δημιουργούν.

Για την ακρίβεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά skills του μέλλοντος με μεγάλη ζήτηση, καθώς είναι απαραίτητο για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό.

Τι ισχύει όμως για τα παιδιά, τα οποία αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας;

Ποια οφέλη έχουν να τους προσφέρουν οι γνώσεις και η εκμάθηση πάνω στις γλώσσες προγραμματισμού;

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε:

 Τι είναι μια γλώσσα προγραμματισμού

 Ποια τα πλεονεκτήματα εκμάθησης γλωσσών προγραμματισμού σε παιδιά και

 Τις 5 καλύτερες γλώσσες προγραμματισμού για παιδιά.

Ας ξεκινήσουμε.

 Τι Είναι μια Γλώσσα Προγραμματισμού;

Μια γλώσσα προγραμματισμού δημιουργείται από προγραμματιστές με σκοπό να την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών.

Αποτελεί μια τεχνητή γλώσσα μέσω της οποίας μπορούν να αναπτυχθούν προγράμματα λογισμικού, μια σειρά εντολών οι οποίες καθοδηγούν τον υπολογιστή να εκτελέσει συγκεκριμένες οδηγίες.

Όπως και οι ανθρώπινες, έτσι οι οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν κανόνες και συγκεκριμένη σύνταξη προκειμένου να βγαίνει ένα νόημα.

Υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες αν και έχουν κοινά στοιχεία, έχουν και αρκετές διαφορές.

Μέσω λοιπόν της γλώσσας προγραμματισμού, ένας προγραμματιστής μπορεί να αναπτύξει κώδικες και να δημιουργήσει:

 Mobile εφαρμογές

 Παιχνίδια

 Ιστοσελίδες

 Τεχνικούς οδηγούς για προγράμματα

Όλα τα παραπάνω, έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και όσο πιο νωρίς γνωρίζει κάποιος να χειρίζεται μια γλώσσα προγραμματισμού τόσο περισσότερα έχει να κερδίσει.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποια πλεονέκτημα μπορούν να έχουν τα παιδιά, όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού. 

 Πλεονεκτήματα Εκμάθησης Γλωσσών Προγραμματισμού για Παιδιά

Ο άνθρωπος από μικρή ηλικία, μαθαίνει να καλλιεργεί δεξιότητες και συμπεριφορές που έχουν θετικό αντίκτυπο στον τρόπο σκέψης του.

Ένας πολύ καλός τρόπος λοιπόν είναι να γίνει αυτό μέσα από την εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού.

   Πλεονέκτημα #1: Καλλιέργεια υπολογιστικής σκέψης

Το να καταλαβαίνει ένα παιδί πώς λειτουργεί ο υπολογιστής του και πώς να τον χειρίζεται, είναι μεγάλο προσόν στην εποχή μας.

Πολύ σημαντικό προσόν όμως είναι και οι γνώσεις προγραμματισμού.

Ξεκινώντας δηλαδή από τα πολύ βασικά και τις αρχικές γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό και κυρίως πάνω στις γλώσσες προγραμματισμού, τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύξουν έναν νέο τρόπο σκέψης.

Για  την ακρίβεια αναπτύσουν την υπολογιστική σκέψη μέσα από την οποία μπαίνουν στην διαδικασία να λύσουν δομημένα και με συγκεκριμένο τρόπο, ένα πρόβλημα ή να το εντοπίσουν.

Έτσι λοιπόν, αποκτούν κριτική και στρατηγική σκέψη από μικρή ηλικία και σίγουρα αυτό θα τους βοηθήσει μεγαλώνοντας όσο αποκτούν καινούργιες γνώσεις.

   Πλεονέκτημα #2: Ενίσχυση δημιουργικότητας

Η δημιουργικότητα είναι από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας.

Αποτυπώνεται στον τρόπο που τα παιδιά παίζουν, ζωγραφίζουν και επικοινωνούν.

Μια άλλη δραστηριότητα λοιπόν η οποία μπορεί να ενισχύσει την δημιουργικότητα των παιδιών είναι η κωδικοποίηση.

Μπορούν δηλαδή να κάνουν την αρχή ξεκινώντας με την δημιουργία μιας ιστοσελίδας, μέσα στην οποία θα μοιράζονται σημειώσεις με συμμαθητές από το σχολείο.

Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και ιδέες που τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν γνωρίζοντας πώς να δημιουργήσουν κώδικα.

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να καινοτομήσουν και να εφεύρουν νέες ιδέες. 

   Πλεονέκτημα #3: Απόκτηση ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων

Μέχρι τώρα πολλές διαδικασίες οι οποίες δυσκόλευαν τους ανθρώπους και αποτελούσαν πρόβλημα, έχουν επιλυθεί χάρει στον κώδικα.

Αν λοιπόν τα παιδιά έχουν την επιθυμία να διευκολύνουν και να δώσουν λύση σε μια διαδικασία, τότε μέσα από τον κώδικα θα έχουν την δυνατότητα να το κάνουν.

Έτσι λοιπόν, θα αποκτήσουν ένα από τα σημαντικότερα skills, αυτό της επίλυσης προβλημάτων.

Σίγουρα κάτι τέτοιο για να γίνει, χρειάζεται επιμονή και υπομονή και αυτό είναι άλλο ένα σημαντικό skill για κάθε άνθρωπο. 

   Πλεονέκτημα #4: Προοπτική εξέλιξης επαγγελματικών δεξιοτήτων

Από όλα τα παραπάνω, βγαίνει το συμπέρασμα πως με την εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού και εν τέλει κώδικα, τα παιδιά αποκτούν νέες δεξιότητες αλλά και αυτές που ήδη έχουν, ενισχύονται και βελτιώνονται πολύ.

Παρατηρείται δηλαδή μια αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους - upskilling - η οποία θα βοηθήσει τα παιδιά μελλοντικά να ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας.

Θα υπάρχουν δηλαδή πολλές προοπτικές εξέλιξης καθώς θα γνωρίσουν από πριν όλες τις σημαντικές έννοιες και θα είναι ικανά να εξελιχθούν ταχύτερα.

Θα έχουν μια πιο ολοκληρωμένη και καλή εικόνα για τις γλώσσες προγραμματισμού, επιλέγοντας αργότερα σε ποια θα εξειδικευτούν.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες γλώσσες προγραμματισμού, πάνω στις οποίες μπορούν τα παιδιά να εκπαιδευτούν.

 Οι 5 Καλύτερες Γλώσσες Προγραμματισμού για Παιδιά

Μπορεί για κάποιους να θεωρείται αρκετά δύσκολο τα παιδιά να ασχοληθούν με τις γλώσσες προγραμματισμού και με την δημιουργία κώδικα.

Όμως με την σωστή εκπαίδευση και μέθοδο, όλες οι γνώσεις και οι πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν πολύ εύκολα και ομαλά, ειδικά σε μικρούς μαθητές.

Οι γλώσσες κωδικοποίησης για παιδιά ξεκινούν από τα βασικά, που κυμαίνονται από εκείνες που απαιτούν απλά εργαλεία έως εκείνες που είναι πιο εξειδικευμένες.

   #1: Scratch

Η Scratch απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 8 μέχρι 16 και έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να εξοικειώσει τα παιδιά με την έννοια της κωδικοποίησης, ενώνοντας τις εντολές με τέτοιο τρόπο που να θυμίζει τα παιχνίδια LEGO.

Είναι διαθέσιμο δωρεάν και διατίθεται σε Linux, Mac και Windows και ενσωματώνονται πολλές γλώσσες προγραμματισμού.

Έχει ισχυρή διαδικτυακή κοινότητα αλλά και απήχηση, καθώς έχει απλή οπτική διεπαφή και επιτρέπει στο κοινό του να δημιουργεί παιχνίδια, κινούμενα σχέδια και άλλα πολλά.

   #2: Python

Μια απο τις πιο γνωστές και καλύτερες γλώσσες προγραμματισμού είναι η Python, η οποία θεωρείται από πολλούς, μια από τις πιο εύχρηστες και εύκολες γλώσσες προγραμματισμού.

Μέσα από τα μαθήματα Python, τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να μάθουν πώς έχουν χτιστεί πολλές εφαρμογές όπως το Instagram και το Spotify.

Έτσι λοιπόν, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να σκέφτονται σαν προγραμματιστές. Η Python αποτελεί μια πολύ φιλική επιλογή για εκμάθηση προγραμματισμού.

Αποτελείται από απλή σύνταξη και έχει πολλές βιβλιοθήκες, γεγονός που δίνει πολλές επιλογές για δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σαν γλώσσα προγραμματισμού, μπορεί να εγκατασταθεί πολύ εύκολα σε έναν οικιακό υπολογιστή.

   #3: Blockly

Η Blockly, που αναπτύχθηκε από την Google, απευθύνεται σε ηλικίες 8 με 14.

Επιτρέπει την δημιουργία κώδικα σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.

Υπάρχουν πολλά έργα που έχουν κατασκευαστεί με χρήση του Blockly και ένα από αυτά είναι το Blockly Games το οποίο απευθύνεται σε παιδιά.

Το γεγονός ότι είναι από την Google σημαίνει επίσης ότι προσφέρονται πολλοί πόροι και εργαλεία που βοηθούν τα παιδιά, τα οποία είναι πολύ εξοικειωμένα. 

   #4: Ruby

Μια άλλη επιλογή για εκμάθηση κώδικα για παιδιά είναι η Ruby.

Η Ruby είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα δέσμης ενεργειών ανοιχτού κώδικα και αποτελεί καλή επιλογή για αρχάριους, αφού είναι εύκολη στην εκμάθηση.

Αυτή η γλώσσα προγραμματισμού, μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργούν διάφορες ιστοσελίδες και εφαρμογές για κινητά.

   #5: JavaScript

Άλλη μια γλώσσα η οποία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εξοικειωθούν με την κωδικοποίηση είναι η JavaScript.

Είναι γνωστή σε όλους μας και έχει μεγάλη ζήτηση για την δημιουργία ιστοσελίδων, παιχνιδιών και για άλλα πολλά.

Όσον αφορά την δημιουργία και την λειτουργία ενός ιστού, η JavaScript είναι εκείνη η οποία καθοδηγεί και καθορίζει το πως θα φαίνεται μια ιστοσελίδα σε έναν χρήστη και πώς θα αλληλεπιδρά.

Το γεγονός ότι είναι μια καλή επιλογή για παιδιά, προέρχεται από το ότι έχει απλή σύνταξη η οποία θα τα βοηθήσει να καταλαβαίνουν πιο εύκολα τον προγραμματισμό.

Έτσι λοιπόν μπορούν να μάθουν βασικά πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά να εξελιχθούν στον τομέα αυτό.

 Η Τελική Επιλογή

Όλες οι παραπάνω επιλογές είναι φιλικές προς τα παιδιά, οπότε η τελική επιλογή εξαρτάται από εκείνα και τι τους αρέσει και τους ταιριάζει περισσότερο.

Επειδή λοιπόν πρόκειται για παιδιά, μια πολύ καλή επιλογή γλώσσας προγραμματισμού αποτελεί η Python με την οποία θα αποκτήσουν πολλές δυνατότητες χρήσιμες για το μέλλον τους, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν και με ενδιαφέροντες τομείς όπως το Data Science.

Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Python ρίξτε μια ματιά στο Python για Data Science Course που δημιουργήσαμε!

Big Blue Data Academy