Τι Είναι το Narrow AI και Πού Εφαρμόζεται;

Στις μέρες μας, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει γίνει μια λέξη-κλειδί συνώνυμη με το μέλλον της καινοτομίας και της συνεχούς εξέλιξης.

Βέβαια, δεν δημιουργούνται όλα τα συστήματα AI με κοινό σκοπό και συνεπώς είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων AI.

Το Narrow AI αναφέρεται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία και έτσι διαφέρει από το General AI, το οποίο στοχεύει στην αναπαραγωγή της ανθρώπινης νοημοσύνης.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε:

- Τι είναι το Narrow AI και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του

- Ποιοι είναι οι περιορισμοί του

- Μερικές βασικές εφαρμογές του

Ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό ορισμό.

Τι Είναι το Narrow AI και Γιατί Είναι Σημαντικό

Το Narrow AI, γνωστό και ως Weak AI αναφέρεται σε συστήματα AI που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία ή ένα σύνολο στενά συνδεδεμένων εργασιών.

Λειτουργεί κάτω από ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων και μπορεί να εκτελεί εργασίες όπως αναγνώριση προσώπου και μετάφραση γλώσσας.

Παρότι συγκριτικά με το General AI ή αλλιώς Strong AI δεν διαθέτει την ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση σε διαφορετικά πλαίσια πέρα από τον συγκεκριμένο προγραμματισμό του, οι δυνατότητες του Narrow AI είναι εντυπωσιακές στα πεδία εφαρμογής του.

Τα συστήματα Narrow AI μπορούν να αναλύσουν μεγάλα σύνολα δεδομένων πολύ γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον άνθρωπο, να προσδιορίσουν μοτίβα και τάσεις και να πραγματοποιήσουν προβλέψεις βάσει δεδομένων.

Επιπλέον, έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου μέσω τεχνικών όπως η βαθιά μάθηση (Deep Learning), προσαρμόζοντας τους αλγορίθμους τους με βάση τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται.

Αφού είδαμε ορισμένα βασικά πράγματα για το Narrow AI και τη σημασία του, πάμε να δούμε ακολούθως ορισμένους περιορισμούς του Narrow AI.

Ποιοι Είναι Ορισμένοι Περιορισμοί του Narrow AI;

Παρά τα ποικίλα πλεονεκτήματα του Narrow AI, υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί.

Τα συστήματα Narrow AI, όπως είδαμε και νωρίτερα, έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες εργασίες και αδυνατούν να εκτελούν εργασίες εκτός του σχεδιασμένου πεδίου εφαρμογής τους.

Ακόμη, η απόδοσή τους εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων στα οποία εκπαιδεύονται.

Για παράδειγμα, στον τομέα του image recognition, εάν το σύστημα AI εκπαιδεύεται σε ένα σύνολο δεδομένων που δεν είναι αρκετά ποικιλόμορφο, μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένες δυσκολίες στην προσπάθεια να αναγνωρίσει με ακρίβεια πρόσωπα ατόμων από ορισμένες εθνικότητες, οδηγώντας σε πιθανές μεροληψίες και ανακρίβειες.

Επιπλέον, συγκριτικά με τα συστήματα General AI, τα συστήματα Narrow AI ακολουθούν προ-προγραμματισμένες οδηγίες και μοτίβα που έχουν μάθει από δεδομένα, με αποτέλεσμα να διαθέτουν πιο περιορισμένη ικανότητα μάθησης και κατανόησης.

Ποιες Είναι οι Βασικές Εφαρμογές του Narrow AI;

Το Narrow AI έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διάφορους κλάδους.

Ακολούθως, έχουμε συγκεντρώσει μερικές από τις πιο βασικές εφαρμογές του.

   Εφαρμογή #1: Virtual assistants (εικονικοί βοηθοί)

Οι εικονικοί βοηθοί (virtual assistants) που υποστηρίζονται από AI, όπως η Siri, η Alexa και ο Βοηθός της Google (Google Assistant) αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές κοινές εφαρμογές Narrow AI.

Έχουν σχεδιαστεί για να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε φωνητικές εντολές και μπορούν να εκτελούν πληθώρα από καθημερινές εργασίες με μεγάλη αυτοματοποίηση όπως ρύθμιση υπενθυμίσεων, αναπαραγωγή μουσικής ή παροχή ενημερώσεων καιρού.

   Εφαρμογή #2: Image & speech recognition (αναγνώριση εικόνας και ομιλίας)

Το Narrow AI χρησιμοποιείται με μεγάλη αποτελεσματικότητα για σκοπούς image και speech recognition.

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης εικόνας, το Narrow AI χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση αντικειμένων μέσα σε εικόνες.

Για παράδειγμα, το Narrow AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα αναγνώρισης προσώπου, όπου εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει και να ταξινομεί διαφορετικά πρόσωπα.

   Εφαρμογή #3: Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP)

Συνεχίζοντας, το Narrow AI διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP).

Ειδικότερα, το Narrow AI χρησιμοποιείται στον κλάδο του NLP για εκτέλεση εργασιών όπως:

- Ταξινόμηση κειμένου σε κατηγορίες με βάση το περιεχόμενό του

- Ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis), προσδιορίζοντας το συναίσθημα που εκφράζεται σε ένα κομμάτι κειμένου

- Μετάφραση κειμένου από τη μία γλώσσα στην άλλη

   Εφαρμογή #4: Αυτόνομα οχήματα

Μια ακόμα σημαντική εφαρμογή του Narrow AI είναι στο τομέα των αυτόνομων οχημάτων.

Τα αυτόνομα οχήματα (autonomous vehicles) χρησιμοποιούν AI για να ερμηνεύουν αισθητηριακά δεδομένα και να λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο στο δρόμο.

   Εφαρμογή #5: Ιατρική διάγνωση

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει επαναστατικές εξελίξεις και στον κλάδο της υγείας.

Το Narrow AI χρησιμοποιεί αλγορίθμους για τη διάγνωση ασθενειών, την ανάλυση ιατρικών εικόνων και την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των ασθενών.

   Εφαρμογή #6: Gaming

Ακόμη, το Narrow AI χρησιμοποιείται εκτενώς στον κλάδο του gaming.

Για παράδειγμα, πολλά παιχνίδια στρατηγικής όπως το σκάκι, χρησιμοποιούν το Narrow AI για να δημιουργήσουν αντιπάλους AI.

Το AI εκπαιδεύεται να κάνει βέλτιστες κινήσεις με βάση την παρούσα κατάσταση του παιχνιδιού, προσομοιώνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός έμπειρου παίκτη.

Επίσης, το Narrow AI, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση της εμπειρίας παιχνιδιού, προσαρμόζοντας το επίπεδο δυσκολίας ενός παιχνιδιού με βάση το επίπεδο δεξιοτήτων του εκάστοτε παίκτη.

Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν τι είναι το Narrow AI, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί του, καθώς και ορισμένες βασικές εφαρμογές του.

Το Narrow AI και η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα εξελίσσονται συνεχώς και έχουν εφαρμογές σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους, αυτοματοποιώντας πολλές άλλοτε χρονοβόρες διαδικασίες.

Αν λοιπόν επιθυμείτε να βελτιώστε τα επιχειρηματικά προϊόντα σας με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, στη Big Blue προσφέρουμε ένα εξειδικευμένο Εταιρικό Πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας!

Big Blue Data Academy