Πώς Διάφοροι Κλάδοι Χρησιμοποιούν το Data Science (2023)

Η επιστήμη δεδομένων αποτελεί ένα ευέλικτο και ιδιαίτερα ανερχόμενο πεδίο με εφαρμογές σε διάφορους κλάδους και επιχειρηματικούς τομείς.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η έκρηξη των πληροφοριών παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για τις βιομηχανίες να αναπτυχθούν μέσω των big data και του data science.

Δεν αποτελεί άλλωστε έκπληξη το γεγονός ότι όσοι εργάζονται στο χώρο της επιστήμης των δεδομένων έχουν ιδιαίτερα ελκυστικό μισθό και μεγάλη ζήτηση σε μεγάλο εύρος εταιρειών.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε μερικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο διαφορετικοί κλάδοι χρησιμοποιούν το data science με πολύ καλά αποτελέσματα.

Και πιο συγκεκριμένα θα δούμε τους εξής κλάδους:

Υγειονομική περίθαλψη

Λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο

Χρηματοοικονομικά

Μάρκετινγκ

Κατασκευαστική βιομηχανία

Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο κλάδο.

Κλάδος #1: Υγειονομική Περίθαλψη

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης (healthcare) περιλαμβάνει όπως είναι λογικό τεράστιο όγκο δεδομένων από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων και τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και οι κλινικές δοκιμές.

Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες, με την χρήση του data science, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις στην κλινική φροντίδα, τις ιατρικές διαγνώσεις και τις θεραπείες διαφόρων ασθενειών.

Η επιστήμη των δεδομένων συμβάλλει σημαντικά στην ανάλυση ιατρικής απεικόνισης, βοηθώντας στον εντοπισμό ασθενειών και ανωμαλιών.

Παράλληλα, ο κλάδος της υγείας χρησιμοποιεί το data science και machine learning, για να επιταχύνει την ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων μέσα από την ανάλυση μοριακών αλληλεπιδράσεων και την προσομοίωση της συμπεριφοράς των φαρμάκων.

Συνεχίζοντας, τα νοσοκομεία και οι διάφορες κλινικές χρησιμοποιούν δεδομένα για να προβλέψουν τα αποτελέσματα των ασθενών (μέσω των predictive analytics), βελτιστοποιώντας την κατανομή των πόρων.

Το data science χρησιμοποιείται και για τις εξελίξεις στη γονιδιωματική, έναν ιατρικό τομέα που βελτιώνει σημαντικά την κατανόηση σύνθετων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις, προσφέροντας βελτιώσεις στην εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών και την ανίχνευση κρίσιμων ασθενειών.

Κλάδος #2: Λιανικό και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ένας ακόμα κλάδος που χρησιμοποιεί το data science είναι το λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το data science παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και υπηρεσιών με βάση την αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών.

Αυτές οι συστάσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα πολύπλοκων αλγορίθμων machine learning και deep learning (βαθιάς μάθησης).

Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η Amazon, ο μεγαλύτερος online retailer παγκοσμίως, όπου όταν ο χρήστης βλέπει ένα προϊόν, ο αλγόριθμος του προτείνει κάποια παρόμοια που ταιριάζουν με αυτό και ενδεχομένως να θέλει να τα αγοράσει.

H ανάλυση καλαθιού αγοράς, που καθοδηγείται επίσης από τη μηχανική μάθηση, μπορεί να παρέχει ενημερώσεις για μελλοντικές αγορές χρηστών με βάση τα δεδομένα των πελατών.

Επιπρόσθετα, το data science βοηθά σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρήσεις να ορίσουν βέλτιστες τιμές μέσω αλγορίθμων που αναλύουν την ευελιξία τιμολόγησης, τα δεδομένα πελατών και διάφορα γεωγραφικά δεδομένα.

Ενώ, με τη χρήση της μηχανικής μάθησης οι εταιρείες μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τα αποθέματά τους αναλύοντας μοτίβα αγοράς.

Κλάδος #3: Χρηματοοικονομικά

Ένας ακόμα σημαντικός κλάδος που χρησιμοποιεί το data science είναι ο τομέας των χρηματοοικονομικών.

Ο κλάδος αυτός χρησιμοποιεί το data science για τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων και ανίχνευση απάτης (fraud detection), αναλύοντας τα πρότυπα συναλλαγών και τη συμπεριφορά των πελατών.

Αν για παράδειγμα έχετε χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Fintech εφαρμογή, θα έχετε δει ότι πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένα βήματα για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.

Μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται KYC (Know Your Customer), χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη και machine learning για την ανίχνευση του προσώπου και η εξακρίβωσή του με επίσημα έγγραφα (ταυτότητα κτλ).

Επίσης, οι τράπεζες χρησιμοποιούν την επιστήμη των δεδομένων για την αξιολόγηση κάποιου ενδεχόμενου πιστωτικού κινδύνου και έτσι να οδηγηθούν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων δανεισμού.

Φυσικά, οι τράπεζες πέρα από την ανίχνευση ενδεχόμενης απάτης, χρησιμοποιούν το data science για τμηματοποίηση πελατών (customer segmentation), προσφέροντας εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες.

Κλάδος #4: Marketing

Ένας ακόμα κλάδος που χρησιμοποιεί πολύ αποτελεσματικά το data science είναι ο τομέας του μάρκετινγκ.

Μέσα από την ανάλυση της συμπεριφοράς πελατών, μπορούν να γίνουν πιο κατανοητές οι προτιμήσεις των πελατών, για πιο στοχευμένο και αποδοτικό μάρκετινγκ.

Ακόμη, χρησιμοποιώντας το data science και τα predictive analytics, πραγματοποιούνται προβλέψεις, επίτευξη διατήρησης των πελατών και μείωση της απώλειας πελατών (Customer Churn).

Η απώλεια πελατών (Customer Churn ή αλλιώς Customer Attrition) είναι το ποσοστό των πελατών που σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το προϊόν ή υπηρεσία μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Κλάδος #5: Κατασκευαστική Βιομηχανία

Το data science διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην κατασκευαστική βιομηχανία, μετατρέποντας τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής σε αποδοτικές και βελτιστοποιημένες λειτουργίες που βασίζονται σε δεδομένα.

Χρησιμοποιώντας το data science, οι κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να προβλέψουν πιθανές βλάβες και ανίχνευση ελαττωμάτων και να προγραμματίσουν τη συντήρηση πριν συμβούν βλάβες.

Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται ο χρόνος διακοπής λειτουργίας καθώς και το κόστος συντήρησης.

Συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα από αισθητήρες, κάμερες και άλλες πηγές, οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου ποιότητας σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα πληρούν τα πρότυπα υψηλής ποιότητας.

Με αυτό τον τρόπο βελτιστοποιούνται οι ροές εργασίας, αυξάνεται η παραγωγικότητα και μειώνεται το συνολικό κόστος παραγωγής.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, το data science χρησιμοποιείται πολύ αποτελεσματικά σε διάφορους κλάδους, συμβάλει στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και τη συνολική λειτουργική απόδοση.

Αν λοιπόν επιθυμείτε να βελτιώστε τα επιχειρηματικά προϊόντα σας με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, λαμβάνοντας ουσιαστική πρακτική γνώση, στη Big Blue προσφέρουμε ένα εξειδικευμένο Εταιρικό Πρόγραμμα Data Science για Managers, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Big Blue Data Academy