6 Συμβουλές Ηγεσίας για Γυναίκες στην Τεχνολογία

Συχνά παρατηρούμε ότι ο γυναικείος παράγοντας παρότι έχει αρχίσει να εδραιώνεται με σταθερά βήματα στον τεχνολογικό τομέα, εντούτοις συνεχίζει να εκλείπει από ηγετικές θέσεις.

Σύμφωνα με έρευνα της Zippia, οι γυναίκες κατέχουν λιγότερο από το 20% των ηγετικών θέσεων στον κλάδο της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, μόλις το 19% των Senior Vice Presidents και το 15% των CEOs στον τεχνολογικό χώρο εκπροσωπούνται από γυναίκες.

Αν λοιπόν είστε επικεφαλής μιας ομάδας τεχνολογίας ή θέλετε να προωθήσετε την καριέρα σας, έχουμε συγκεντρώσει τις εξής 6 συμβουλές ηγεσίας για γυναίκες στην τεχνολογία που αξίζει να γνωρίζετε:

 Εστιάστε στη δύναμη της ομιλίας

 Διεκδικήστε την εδραίωση μιας κουλτούρας ισότητας

 Παρακολουθήστε διαρκώς τον κλάδο σας

 Ενδυναμώστε άλλες γυναίκες

 Να έχετε όραμα και στόχους

 Χρησιμοποιήστε τη δύναμη της ενσυναίσθησης στο χώρο εργασίας

Ας ξεκινήσουμε!

 Συμβουλή #1: Εστιάστε στη Δύναμη της Ομιλίας

Η επίτευξη μιας επιθυμητής θέσης απαιτεί αφοσίωση, προσωπική ανάπτυξη και γενικότερα σκληρή δουλειά.

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις γυναίκες που προσπαθούν να εισέλθουν σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους ρόλους.

Σύμφωνα με έρευνα της Zippia, το 39% των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας υποστήριξαν ότι η προκατάληψη λόγω φύλου αποτελεί βασικό εμπόδιο προκειμένου να πάρουν προαγωγή.

Επιπρόσθετα, το 72% των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας αναφέρουν ότι οι άντρες ξεπερνούν αριθμητικά τις γυναίκες στα meetings σε αναλογία τουλάχιστον 2:1.

Προκειμένου, λοιπόν, οι γυναίκες να γίνουν καλύτερες ηγέτιδες, χρειάζεται να έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, να μην αποφεύγουν να μιλήσουν σε συζητήσεις, μέχρι να είναι απόλυτα σίγουρες για τις απαντήσεις τους και να παίρνουν ρίσκα.

 Συμβουλή #2: Διεκδικήστε την Εδραίωση μιας Κουλτούρας Ισότητας

Πολλές γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του χάσματος μεταξύ των φύλων στην καριέρα τους. 

Προκειμένου να ηγούνται και να θεωρούνται ίσες στο χώρο εργασίας, πρέπει να απαιτούν τον σεβασμό που τους αξίζει.

Είναι σημαντικό να εκφράζουν τη σημασία της ένταξής τους και πώς μπορούν να συμβάλουν στην οργανωτική ανάπτυξη της εταιρείας.

Άλλωστε, η συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις έχει πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη την εταιρεία που εργάζονται.

Ειδικότερα, το 2020, οι εταιρείες στη λίστα Forbes είχαν αύξηση 66% στο ROI (Return on Investment), εάν είχαν τουλάχιστον τρεις γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους.

Ακόμη, αυτές οι εταιρείες έχουν επίσης εκτιμώμενη αγοραστική δύναμη 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι οι εταιρείες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο με το να μην τοποθετούν γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους από ό,τι με το να τις τοποθετούν σε αυτούς τους ρόλους.

 Συμβουλή #3: Παρακολουθήστε Διαρκώς τον Κλάδο σας

Μία ακόμη σημαντική συμβουλή ηγεσίας και μια ένδειξη ενός καλού ηγέτη στην τεχνολογία είναι κάποιος που παρακολουθεί τον κλάδο του, είναι ενημερωμένος με τις τάσεις και γνωρίζει τις εξελίξεις.

Η επιστήμη δεδομένων και η τεχνολογία γενικότερα διαρκώς αλλάζουν, ενισχύονται και εξελίσσονται.

Είναι συνεπώς σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας, να παρακολουθήστε τους ανταγωνιστές σας και να ενημερώνεστε διαρκώς για τις νέες τάσεις στην τεχνολογία είτε πρόκειται για το data science και το machine learning είτε για οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο.

 Συμβουλή #4: Ενδυναμώστε Άλλες Γυναίκες

Επίσης, μια ακόμα συμβουλή ηγεσίας για γυναίκες στην τεχνολογία αποτελεί η ενδυνάμωση άλλων γυναικών.

Οι γυναίκες που αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στην τεχνολογία ή μόλις εισέρχονται στον κλάδο, είναι αναγκαίο να δώσουν το παράδειγμα προκειμένου να ενθαρρύνουν και να παροτρύνουν και άλλες γυναίκες να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, προωθώντας την ισότητα εντός της εταιρείας.

Άλλωστε, η ύπαρξη καθοδήγησης από γυναίκες που λειτουργούν ως μέντορες άλλων γυναικών έχει σημαντικά οφέλη.

Σε άρθρο της στο περιοδικό Forbes, η Maryann Bruce έμπειρη εταιρική διευθύντρια και πρώην Πρόεδρος και CEO του Fortune 100 Division, υπογραμμίζει τη σημασία του mentoring, ως μία από τις πιο σημαντικές στρατηγικές για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην ηγεσία των επιχειρήσεων.

Κατά την ίδια:

“Όταν περισσότερες γυναίκες ηγούνται, δημιουργείται μια διαφοροποιημένη ηγετική ομάδα ανοιχτή στη συζήτηση πολλαπλών προοπτικών που βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων και ενισχύει τον οργανισμό για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.”

 Συμβουλή #5: Να Έχετε Όραμα και Στόχους

Μια ακόμη σημαντική συμβουλή ηγεσίας είναι να έχετε σαφές όραμα και στόχους.

Η ηγεσία στο χώρο της τεχνολογίας είναι αλληλένδετη με την ύπαρξη ενός οράματος και στόχων για τη αποτελεσματική βελτίωση των διαδικασιών και των ροών εργασίας.

Με την ύπαρξη σαφών στόχων, είναι πιο εύκολο να μετράτε τόσο την δική σας απόδοσή όσο και της ομάδας που καθοδηγείτε.

Ακόμη, για την επίτευξη των στόχων που έχετε θέση, είναι αναγκαία η προσαρμοστικότητα.

Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, η υιοθέτηση ενός προσαρμοστικού στυλ ηγεσίας (adaptive leadership), αποτελεί το κλειδί στην ανακάλυψη νέων και καινοτόμων στρατηγικών και την αντιμετώπιση προκλήσεων, μέσα από την δημιουργικότητα, τη διαφάνεια και την διατήρηση ψυχραιμίας υπό πίεση.

 Συμβουλή #6: Χρησιμοποιήστε τη Δύναμη της Ενσυναίσθησης στο Χώρο Εργασίας

Όπως έχουμε τονίσει και σε παλαιότερα άρθρα μας, τα soft skills είναι εξίσου σημαντικά με τα hard skills.

Ή ενσυναίσθηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό soft skill, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διακρίνει κάποιον ηγέτη στην τεχνολογία και όχι μόνο.

Παρότι η ενσυναίσθηση μπορεί να αναπτυχθεί, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν εκ φύσεως πιο ανεπτυγμένο αυτό το soft skill, όπως υποστηρίζεται από την ακόλουθη μελέτη.

Ειδικότερα, μια ερευνητική μελέτη που διεξήχθη από την Korn Ferry Hay Group και χρησιμοποίησε δεδομένα από 55.000 επαγγελματίες σε 90 χώρες, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες ξεπερνούν τους άνδρες σε όλες σχεδόν τις μετρήσεις συναισθηματικής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, άλλες ικανότητες στις οποίες οι γυναίκες υπερτερούν είναι το coaching και το mentoring, η εμπνευσμένη ηγεσία, η διαχείριση συγκρούσεων και η προσαρμοστικότητα.

Συνεπώς, οι γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την συναισθηματική νοημοσύνη ως κινητήριο δύναμη για να ηγηθούν και να εναρμονιστούν με ένα διαφορετικό εργατικό δυναμικό, εστιάζοντας στους ανθρώπους εκτός από το αποτέλεσμα.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν αναλυτικά 6 συμβουλές ηγεσίας για γυναίκες στην τεχνολογία για ενίσχυση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις και τη δημιουργία καινοτομίας.

Για την γεφύρωση του χάσματος στην τεχνολογία και την σταδιακή συμμετοχή περισσότερων γυναικών στον κλάδο αυτό, είναι σημαντική η διαρκής ενημέρωση των τάσεων στην τεχνολογία, όπως αναφέραμε και νωρίτερα.

Ο κλάδος του data science προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Αν λοιπόν έχεις αποφασίσει ότι αποτελεί το μονοπάτι που θες να ακολουθήσεις επαγγελματικά, ανακάλυψε το Data Science Bootcamp της Big Blue και λάβε ουσιαστική γνώση, μέσα από πρακτικές ασκήσεις και projects σε συνεργασία με εταιρείες!

Big Blue Data Academy