10 Σημαντικά Soft Skills για Data Scientists

Σε πολλά τεχνολογικά επαγγέλματα όπως η επιστήμη των δεδομένων, όταν μιλάμε για σημαντικές δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ένας επιτυχημένος επαγγελματίας τείνουμε να φέρουμε στο μυαλό μας τα hard skills όπως η στατιστική και το Machine Learning.

Ωστόσο, παρόλο που τα hard skills είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την καριέρα στο data science, τα soft skills αποτελούν εξίσου αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχία ενός data scientist και όχι μόνο.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε τα εξής 10 σημαντικά soft skills για Data Scientists:

 Επικοινωνιακές δεξιότητες

 Κριτική σκέψη

 Προσοχή στη λεπτομέρεια

 Ικανότητα αναζήτησης πληροφορίας

 Ικανότητα παρουσίασης

 Ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας

 Προσαρμοστικότητα

 Διαχείριση Χρόνου

 Ομαδικότητα

 Κατανόηση προϊόντος

Ας ξεκινήσουμε!

 Δεξιότητα #1: Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Ένα βασικό soft skill που χρειάζεται να διαθέτει κάποιος data scientist, είναι να έχει ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.

Σε ένα hybrid ή remote μοντέλο εργασίας, στο οποίο συχνά εργάζεται, η ακρίβεια στην διατύπωση ενός ζητήματος με τρόπο κατανοητό από όλους και συνάμα με διαλλακτικότητα, χωρίς εντάσεις, είναι βασική δεξιότητα.

 Δεξιότητα #2: Κριτική Σκέψη

Ένας data scientist χρειάζεται να διαθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη και να πραγματοποιεί ορθές κρίσεις, με αντικειμενικότητα, με βάση τα big data που αναλύει.

Για αυτό το λόγο, η ικανότητα εντοπισμού προβλημάτων και η μεθοδικότητα στην ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων, για να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα που ίσως προκύψουν είναι πολύ βασικό soft skill.

Η σημασία αυτού του soft skill επιβεβαιώνεται από διάφορες έρευνες μεταξύ των οποίων και το Future of jobs report 2023, του World Economic Forum.

 Δεξιότητα #3: Προσοχή στη λεπτομέρεια

Πέρα από την κριτική σκέψη, ένας data scientist καλό είναι να χαρακτηρίζεται από την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Μάλιστα, αυτό το soft skill είναι από τα πιο σημαντικά και μάλιστα από τα βασικά ζητούμενα σε μια συνέντευξη για δουλειά στο κλάδο του data science.

Άλλωστε, κατά την συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων, η εξασφάλιση της ποιότητάς τους χωρίς λάθη και παραλείψεις, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

 Δεξιότητα #4: Ικανότητα Αναζήτησης Πληροφορίας

Συνεχίζοντας, η πνευματική περιέργεια και η εγρήγορση αποτελούν κινητήριο δύναμη για τους επιστήμονες δεδομένων προκειμένου να αναζητήσουν απαντήσεις για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών κρίσεων και σύνθετων προβλημάτων.

Πολλές φορές, ένας data scientist χρειάζεται να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από τις αρχικές υποθέσεις του και να τις επανεξετάσει.

Για αυτό το λόγο χρειάζεται να αναζητά διαρκώς νέες πληροφορίες και να ενημερώνεται από διάφορες πηγές.

 Δεξιότητα #5: Ικανότητα Παρουσίασης

Η ικανότητα παρουσίασης και αφήγησης των ευρημάτων με βάση τα μεγάλα δεδομένα βοηθά τους επιστήμονες δεδομένων να μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους με ακρίβεια και με σαφήνεια.

Μεταφέρει την οπτικοποίηση δεδομένων σε ένα άλλο επίπεδο, επιτρέποντας στους business analysts και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να δουν τα πράγματα από μια νέα προοπτική.

 Δεξιότητα #6: Ανάληψη Ευθύνης και Πρωτοβουλίας

Ένας data scientist, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να αναλαμβάνει ευθύνη και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Είναι υψίστης σημασίας να έχει ownership των tasks και των projects που του έχουν ανατεθεί και να μπορεί να τα φέρει εις πέρας, με υπευθυνότητα.

Ακόμη, η ανάληψη πρωτοβουλίας και η ηγετικές ικανότητες ιδιαίτερα αν βρίσκεται σε κάποια λιγότερο junior θέση, αποτελούν βασικά soft skills και μπορούν να καθορίσουν εν τέλει την πορεία, τη θέση και το μισθό κάποιου data scientist σε μια εταιρεία.

 Δεξιότητα #7: Προσαρμοστικότητα

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον τα πάντα κυλούν ιδιαίτερα γρήγορα και οι αλλαγές που προκύπτουν είναι συχνές.

Άλλοτε αλλάζουν οι προτεραιότητες εντός μιας εταιρείας, ενώ άλλοτε αλλάζουν οι ανάγκες προκειμένου να ανταποκριθεί μια επιχείρηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της.

Συνεπώς, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητα soft skills για την απαιτητική εργασία ενός data scientist.

 Δεξιότητα #8: Διαχείριση Χρόνου

Ακόμη, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ο ορισμός προτεραιοτήτων προκειμένου να μπορέσει ένας data scientist, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εκάστοτε project και η δυνατότητα εργασίας σε αυστηρά deadlines, αποτελούν εξίσου χρήσιμα soft skills.

 Δεξιότητα #9: Ομαδικότητα

Αρκετά συχνά, οι ομάδες δεδομένων μιας εταιρείας μπορεί να αποτελούνται από πολλά άτομα που χρειάζεται να συνεργάζονται σε κάποιο project.

Για αυτόν το λόγο, η συνεργασία και η ομαδικότητα χρειάζεται να διακρίνουν έναν data scientist.

Εξάλλου, η ποικιλομορφία και οι διαφορετικές ιδέες αν ενωθούν μπορούν να δώσουν απαντήσεις και καινοτόμες λύσεις σε πολλαπλά ζητήματα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και η μεθοδολογία agile την οποία χρησιμοποιούν αρκετά συχνά οι επιστήμονες δεδομένων αλλά και οι developers, για την εργασία σε σύντομους επαναληπτικούς κύκλους, τα sprints, συντελώντας θετικά στην ενίσχυση της ομαδικότητας.

 Δεξιότητα #10: Κατανόηση Προϊόντος

Οι επιστήμονες δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις τρέχουσες τάσεις της βιομηχανίας και να κατανοούν βασικές επιχειρηματικές έννοιες.

Χρειάζεται λοιπόν να διαθέτουν μια ολιστική επιχειρηματική προσέγγιση του προϊόντος, το οποίο με τις ενέργειές τους προσπαθούν να βελτιώσουν, ώστε να προσφέρουν στοχευμένες λύσεις και καινοτόμες ιδέες, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες.

 Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε, λοιπόν, αναλυτικά για τα 10 πιο σημαντικά soft skills που χρειάζεται να διαθέτει ένας data scientist προκειμένου να μπορεί να εργάζεται αποδοτικά και χωρίς εμπόδια στην καθημερινότητά του.

Ο τομέας της επιστήμης των δεδομένων προσφέρει πολλές επιλογές και ευκαιρίες καριέρας.

Αν λοιπόν έχεις αποφασίσει ότι αποτελεί το μονοπάτι που θες να ακολουθήσεις επαγγελματικά και να εξελιχθείς, ανακάλυψε το Data Science Bootcamp της Big Blue και γίνε πιστοποιημένος Data Scientist σε μόλις 3 μήνες!

Big Blue Data Academy