Τι Είναι η Ρομποτική και Πώς Βοηθάει τις Επιχειρήσεις

Ένας πολύ ενδιαφέρον κλάδος της μηχανοηλεκτρικής είναι αυτός της ρομποτικής, ο οποίος είναι συνυφασμένος με το machine learning και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αποτελεί έναν τομέα ο οποίος έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έχει προσφέρει πολλά, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινωνία σαν σύνολο.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν θα δούμε:

 Τι είναι η ρομποτική

 Τα βασικά είδη ρομποτικής

 Πού εφαρμόζεται η ρομποτική

Καθώς και πολλά ακόμα.

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

 Τι Είναι η Ρομποτική

Η ρομποτική έχει κάνει αισθητή την παρουσία της με όσα μπορεί να προσφέρει και να πετύχει.

Στόχος του συγκεκριμένου τομέα είναι να δημιουργήσει έξυπνες μηχανές οι οποίες είναι ικανές να βοηθήσουν τους ανθρώπους με διάφορους τρόπους.

Περιλαμβάνει δηλαδή τον σχεδιασμό και την κατασκευή ρομπότ, με σκοπό την λειτουργία τους, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την εκτέλεση εργασιών και εντολών που τους δίνουν οι άνθρωποι.

Αυτό κάνει τον συγκεκριμένο κλάδο περιζήτητο σε πολλές βιομηχανίες, επειδή μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια, να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την ασφάλεια για τον άνθρωπο.

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ένας κλάδος που ολοένα και περισσότερο αυξάνεται μελλοντικά και αυτό φαίνεται σύμφωνα με έρευνες του Statista.

Μέσω της ρομποτικής, οι άνθρωποι έχουν παραχωρήσει την θέση τους σε ρομπότ - μηχανήματα τα οποία αναλαμβάνουν επικίνδυνες ή χρονοβόρες διαδικασίες.

Παρόλα αυτά όμως, μερικοί κλάδοι μπορεί να αδυνατούν να εφαρμόσουν την ρομποτική στις λειτουργίες τους, λόγω του υψηλού κόστους τόσο στην επένδυση, όσο και στην συντήρηση.

Επίσης, ένας άλλος περιοριστικός παράγοντας είναι αυτός της τεχνογνωσίας, καθώς ο προγραμματισμός αλλά και οι γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python, είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ενός ρομποτικού μοντέλου.

Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης διάφορων projects τα οποία μπορούν να γίνουν μέσα από διάφορα είδη ρομποτικής.

 3 Βασικά Είδη Ρομποτικής

Ένας κλάδος όπως αυτός της ρομποτικής δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μόνο είδος.

Έτσι λοιπόν, παρακάτω αναφέρουμε τα 3 πιο βασικά είδη.

   Είδος #1: Αυτόνομη Ρομποτική

Τα αυτόνομα ρομπότ ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όταν λειτουργήσουν, να μην χρειάζεται η ανθρώπινη παρέμβαση.

Μπορούν να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους μέσα από αισθητήρες και έτσι να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι.

Τέτοια ρομπότ τα συναντάμε πολύ συχνά και υπάρχουν πολλά παραδείγματα.

Αυτόνομα ρομπότ καθαρισμού, αυτόνομα οχήματα και αυτόνομα συστήματα αποθήκης και εργοστασίων αλλά και αυτόνομα drones, είναι μερικά παραδείγματα τα οποία είναι αρκετά γνωστά. 

Οι βιομηχανίες χάρει στην ρομποτική, έχουν καταφέρει να καινοτομήσουν και να επαναστατήσουν τόσο με τα προϊόντα τους, άλλα και με την εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους. 

   Είδος #2: Τηλεχειριζόμενη Ρομποτική

Τα ρομπότ αυτά σε αντίθεση με την παραπάνω κατηγορία, επιτρέπουν τον ανθρώπινο έλεγχο μέσα από ένα ασύρματο δίκτυο.

Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα διαχείρισης από απόσταση ακόμα σε δύσκολες συνθήκες καιρικές και γεωγραφικές.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι τα υποβρύχια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από την BP, για την διαχείριση και διόρθωση διαρροών πετρελαιοκηλίδας.

   Είδος #3: Επαυξημένη Ρομποτική (VR)

Η επαυξημένη ρομποτική, αφορά ρομπότ τα οποία μπορούν να ενισχύσουν ή να αντικαταστήσουν ορισμένες λειτουργίες των ανθρώπων.

Είναι μια περίπτωση που έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να κάνουν δραστηριότητες, τις οποίες λόγω δικών τους δυσκολιών αδυνατούν να κάνουν.

Είναι ένας συνδυασμός ρομποτικής και ιατρικής, ο οποίος ταιριάζει πολύ στην εποχή μας και την τεχνολογική της πορεία.

Παραδείγματα ρομπότ επαύξησης είναι τα ρομποτικά προσθετικά άκρα που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση μεγάλων βαρών.

Κάπως έτσι, κάθε είδος ρομποτικής έχει βοηθήσει πολλούς τομείς και επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν στην σύγχρονη εποχή. 

Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς έχει γίνει αυτό.

 4 Κλάδοι που Εφαρμόζεται η Ρομποτική

Πολλές βιομηχανίες-κλάδοι έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν και να πρωτοπορήσουν, χάρει στην ρομποτική, και έτσι να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα τους.

Με την βοήθεια των Data Scientists, έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι οι οποίοι έχουν καταφέρει να συμβάλλουν σε όλους τους παρακάτω κλάδους.

   Κλάδος #1: Υγεία

Ένας πολύ σημαντικός κλάδος, όπως αυτός της υγείας, έχει καταφέρει με την εξέλιξη της ρομποτικής να πραγματοποιήσει πολλές προόδους στο κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης.

Έχει εφαρμόσει δηλαδή νέες πρακτικές στις χειρουργικές επεμβάσεις, στην αποκατάσταση και στις θεραπείες των ασθενών.

Μπορούν δηλαδή, τα χειρουργεία να γίνονται με την βοήθεια ρομπότ που καθοδηγούνται από τους γιατρούς, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν πολύ λεπτές και ακριβείς κινήσεις.

Είναι πλέον πολύ αισιόδοξο, που αυτός ο τομέας έχει εξελιχθεί θεαματικά, καθώς υπάρχει η δυνατότητα τόσο της πρόβλεψης, μέσα από την ανάλυση δεδομένων στον κλάδο της υγείας, όσο και της αποτελεσματικής θεραπείας.

   Κλάδος #2: Γεωργία

Με τον συνολικό πληθυσμό της γης να αυξάνεται συνεχώς, η γεωργική παραγωγή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ικανή να ανταπεξέλθει στην ζήτηση για γεωργικά προϊόντα.

Για τον λόγο αυτό, η συμβολή της ρομποτικής τεχνολογίας είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορεί να συμβάλει στην παραγωγικότητα αυτού του κλάδου.

Οι τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, απαιτούν και το αντίστοιχο αριθμό γεωργών αλλά και πολλές ώρες απασχόλησης, όλες τις ημέρες του χρόνου.

Πλέον όμως, με την βοήθεια της ρομποτικής και της τεχνολογίας αισθητήρων, οι σοδειές μπορούν να ποτίζονται, να ελέγχονται και να καλλιεργούνται, αυτόματα.

   Κλάδος #3: Βιομηχανία

Πολλές βιομηχανίες, με την χρήση της ρομποτικής, έχουν καταφέρει να μειώσουν τα συνολικά τους έξοδα και να εκτελούν δύσκολες εργασίες με αποτελεσματικότητα.

Μπορούν πλέον να αυξήσουν τις παρτίδες παραγωγής τους με ταχύτητα και έτσι να καταφέρνουν να εξυπηρετούν όλο και περισσότερη ζήτηση.

Πολλές διαδικασίες γίνονται αυτόματα, με περιορισμένα λάθη και καθυστερήσεις και με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν δημιουργηθούν αυτοβελτιστοποιούμενες μηχανές που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες παραγωγής.

   Κλάδος #4: Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση είναι ένας άλλος κλάδος ο οποίος ωφελείται αρκετά από την ρομποτική, προσφέροντας αρκετά και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

Τα πρωτοποριακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τους μαθητές, μπορούν να τους βοηθήσουν στην επίδοση και στις μαθησιακές τους ανάγκες.

Ο υποστηρικτικός ρόλος της εκπαίδευσης, σε αυτή την περίπτωση, έχει ενισχυθεί πολύ καθώς με την βοήθεια της ρομποτικής, μπορεί να βελτιώσει την εκπαιδευτική εμπειρία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Αυτές και πολλές άλλες καινοτομίες έχουν αλλάξει το τοπίο και έχουν ενισχύσει τον δεσμό μεταξύ  ανθρώπου και τεχνολογίας.

 Συνοπτικά

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ρομποτική μπορεί να επηρεάσει θετικά κάθε πτυχή των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, αλλάζοντας τα δεδομένα.

Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να μάθεις περισσότερα για την ρομποτική και πώς αυτή καταφέρνει να προσφέρει τόσα πράγματα, τότε σίγουρα θα πρέπει να γνωρίζεις από Data Science.

Κλείσε λοιπόν ένα ραντεβού για δωρεάν συμβουλευτική καριέρας μαζί μας και μάθε όσα θα σε βοηθήσουν να εκτοξεύσεις την καριέρα του!

Big Blue Data Academy