HR Analyst: Έννοια, Σημασία & Αρμοδιότητες (2024)

Οι σημερινές επιχειρήσεις προκειμένου να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό, αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους, να αυξήσουν τα έσοδά τους, μειώνοντας παράλληλα τα έξοδά τους.

Για το σκοπό αυτό εντάσσουν στο δυναμικό τους αναλυτές δεδομένων, για τη συλλογή και ανάλυση του τεράστιου όγκου δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους.

Πολλές άλλωστε εταιρείες τα τελευταία χρόνια, χάρη στο έργο των data analysts, έχουν εκσυγχρονιστεί και έχουν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Ένας από τους κλάδους που αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και δραστηριοποιούνται οι αναλυτές δεδομένων είναι φυσικά και το τμήμα HR (τμήμα ανθρώπινου δυναμικού).

Στο σημερινο λοιπόν οδηγό θα δούμε αναλυτικά:

- Τι είναι ο HR analyst

- Ποια η σημασία του ρόλου του

- Ποιες είναι οι βασικές του αρμοδιότητες

- Ποια είναι η αμοιβή του ρόλου αυτού

Προτού εμβαθύνουμε, ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό ορισμό.

 Τι Είναι ο HR Analyst και Ποια η Σημασία του Ρόλου του;

Ο HR analyst είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, τη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για την δημιουργία αναφορών, εξαγωγή συμπερασμάτων, και εξορθολογισμό όλων των κρίσιμων επιχειρηματικών διαδικασιών.

Βασικό μέρος της εργασίας τους αποτελεί η διεξαγωγή ερευνών, η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων και η τακτική ενημέρωση των managers και των διευθυντών ενός οργανισμού σχετικά με την κατάσταση των ερωτημάτων, των ζητημάτων και των προκλήσεων που τυχόν προκύπτουν.

Οι HR analysts έχουν σημαντικό ρόλο μέσα στην επιχείρηση που δραστηριοποιούνται, συνδράμοντας στην λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μέσα από την δημιουργία ενός στρατηγικού HR planning, βελτιστοποιούν την απόδοση των λειτουργιών του οργανισμού, ενώ συνάμα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, χρήμα και πόροι.

Αφού είδαμε κάποια βασικά πράγματα για τον hr analyst και τη σημασία του, πάμε να δούμε ποιες είναι μερικές από τις βασικές του αρμοδιότητες.

 Ποιες Είναι οι Βασικές Αρμοδιότητες Ενός HR Analyst;

Οι αρμοδιότητες ενός hr analyst σε μια επιχείρηση, εξαρτώνται από την εταιρεία, τη θέση και τα χρόνια εμπειρίας.

Σε γενικό πλαίσιο, μερικές από τις βασικές αρμοδιότητες ενός HR analyst είναι οι ακόλουθες:

   Αρμοδιότητα #1: Συλλογή δεδομένων

Αρχικά, ένας HR analyst συλλέγει HR data από διάφορες πηγές.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προέρχονται για παράδειγμα από έρευνες τόσο από τους ίδιους τους τωρινούς υπαλλήλους της εταιρείας και το πελατολόγιο όσο και από ιστορικά δεδομένα από αρχεία απασχόλησης και συνεντεύξεις.

Αφού οργανωθούν τα δεδομένα, πραγματοποιείται data cleaning (καθαρισμός δεδομένων) για την εξάλειψη τυχόν σφαλμάτων και τη δημιουργία πιο μεθοδικών και αποτελεσματικών αναλύσεων.

   Αρμοδιότητα #2: Ανάλυση δεδομένων

Στη συνέχεια, ο HR analyst προχωρά στην ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και προγράμματα όπως Excel, Tableau, Power BI, Qlik και SAP, προκειμένου με βάση τα ευρήματα να αναπτύξει ουσιαστικά συμπεράσματα.

Έπειτα, προετοιμάζει σαφείς και ακριβείς αναφορές των ευρημάτων, και επικοινωνεί τα ευρήματα και τις συστάσεις με τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού.

   Αρμοδιότητα #3: Υποστήριξη των ενεργειών του τμήματος HR

Βασικό κομμάτι της δουλειάς ενός HR analyst αποτελεί η παροχή βοήθειας στους υπαλλήλους ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με πτυχές της αποζημίωσης, των παροχών ή της εκπαίδευσης των εργαζομένων με βάση σε δεδομένα.

Ακόμη, όταν κρίνεται απαραίτητο εξετάζουν και ενημερώνουν δημοσιεύσεις των περιγραφών θέσης εργασίας για προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων.

   Αρμοδιότητα #4: Διασφάλιση της συμμόρφωσης με κανονισμούς

Παρόλο που αυτός ο ρόλος έχει σαν δομικό στοιχείο την εκτενή ανάλυση, συνήθως απαιτεί και την κατανόηση των τρεχουσών πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού για την δημιουργία συστάσεων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εργαζομένων με τις πολιτικές του οργανισμού βάσει δεδομένων.

Αφού είδαμε κάποια βασικά στοιχεία για τις αρμοδιότητες ενός HR analyst, πάμε να δούμε ποιος είναι ο μισθός που λαμβάνει ένας επαγγελματίας στη θέση αυτή.

 Ποιος Είναι ο Μισθός Ενός HR Analyst;

Ο μισθός ενός HR analyst όπως είναι λογικό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρεία, τα χρόνια εμπειρία, τις δεξιοτητες και τη χώρα δραστηριοποίησης.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Glassdoor, ο μέσος μισθός για έναν HR Analyst είναι περίπου €1.500 ανά μήνα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Glassdoor, ο μέσος μισθός για τον αναλυτή ανθρώπινου δυναμικού είναι  £37.422 ετησίως.

Αλλάζοντας ήπειρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μισθός ενός HR analyst είναι πολύ μεγαλύτερος.

Μάλιστα, σύμφωνα πάλι με το Glassdoor, η εκτιμώμενη συνολική αμοιβή για έναν HR analyst στις ΗΠΑ είναι $80.563 ετησίως, με μέσο μισθό $75.149 ετησίως.

 Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε λοιπόν αναλυτικά για το τι είναι ένας HR analyst, ποιες είναι οι αρμοδιότητές του καθώς και ποια είναι η αμοιβή του.

Αν ο κλάδος της ανάλυσης των δεδομένων αποτελεί το μονοπάτι που σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, τότε στην Big Blue θα βρεις την ευκαιρία που ψάχνεις.

Ανακάλυψε το Data Analytics Bootcamp της BigBlue, λάβε ουσιαστική πρακτική γνώση από την πρώτη κιόλας μέρα και γίνε πιστοποιημένος Data Analyst σε μόλις 3 μήνες!

Big Blue Data Academy