Πώς να Εκπαιδεύσετε Αποτελεσματικά το Προσωπικό σας

Στη σημερινή εποχή, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει ριζικές εξελίξεις και αλλαγές στο χώρο εργασίας, στις οποίες οι επιχειρήσεις διαρκώς καλούνται να ανταποκριθούν.

Με τις αλλαγές αυτές έχουν δημιουργηθεί νέα επαγγέλματα που διαρκώς κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Αρχικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης να υπάρχει σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη και αναπόσπαστο κομμάτι της.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πως οι νέοι αξιολογούν πρωτίστως την κουλτούρα μιας εταιρείας προτού εργαστούν σε αυτή και κατά πόσο αυτή εναρμονίζεται με τις ανάγκες τους.

Πλέον, το μισθολογικό κομμάτι δεν αποτελεί το βασικό κριτήριο προκειμένου κάποιος να επιλέξει ή να παραμείνει σε μια δουλεία στην οποία δεν νιώθει ικανοποίηση και εξέλιξη των ικανοτήτων του.

Σε αυτό λοιπόν το άρθρο θα δούμε: 

 Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση του προσωπικού σας 

 Κάποιους βασικούς τρόπους εκπαίδευσής του

 Σε ποιους τομείς είναι σημαντικό να πραγματοποιείται

Ας ξεκινήσουμε.

 Γιατί Είναι Σημαντική η Εκπαίδευση του Προσωπικού;

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους είναι υψίστης σημασίας η εκπαίδευση του προσωπικού σας.

Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:

Αρχικά, ένα βασικό λόγο αποτελεί η ικανοποίηση των εργαζομένων σας. Όταν οι εργαζόμενοί σας νιώθουν υποστήριξη και ασφάλεια στα πλαίσια της εργασίας, τότε αισθάνονται πιο χαρούμενοι και ευδιάθετοι.

Η ικανοποίηση αυτή μεταφράζεται με τη σειρά της σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα στη δουλειά.

Επιπλέον, η πιθανότητα για λάθη μειώνεται σημαντικά, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επικερδές για την επιχείρηση.

Ακόμη, η συστηματική και διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού σας ενισχύει την αφοσίωση, μιας και είναι από πολύ νωρίς ξεκάθαρο ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις και ο ρόλος του καθενός μέσα στην εταιρεία.

Μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού και την εξέλιξη των ικανοτήτων του, επιτυγχάνεται και αυξάνεται η ομαδικότητα και η καινοτομία.

Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν την αξία της συνεργασίας αλλά και της λήψης πρωτοβουλιών. Το γεγονός αυτό, προάγει την ανεξαρτησία και συνάμα την ηγετικότητα, δύο αξίες και ικανότητες που είναι καλό να διακατέχουν τον καθένα.

Όλα τα παραπάνω λοιπόν συμβάλλουν συνδυαστικά σε μειωμένη πιθανότητα παραίτησης από την εταιρεία σας όπως επίσης και στη διάδοση καλής φήμης της εκάστοτε επιχείρησης από το προσωπικό.

Αφού είδαμε αναλυτικά τη σημασία της αποτελεσματικής εκπαίδευσης του προσωπικού σας, ας δούμε κάποιους βασικούς τρόπους για να το πετύχετε.

 5 Βασικοί Τρόποι να Εκπαιδεύσετε το Προσωπικό Σας

Ας δούμε παρακάτω 5 βασικούς τρόπους για να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας:

   Τρόπος #1: Εξατομικεύστε την εκπαίδευση

Αφού επικοινωνήσετε της βασικές πολιτικές τις εταιρείας σας, είναι συνετό να εξατομικεύσετε την εκπαίδευση του προσωπικού σας λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές του ανάγκες.

Ρωτήστε το προσωπικό σας για τις προτιμήσεις του, μιας και ο καθένας μαθαίνει καλύτερα με διαφορετικό τρόπο.

Θα διαπιστώσετε ότι κάποιοι προτιμούν μια ακουστική και κάποιοι άλλοι μια οπτική μέθοδο εκπαίδευσης. Επομένως, καλό είναι να μην υπάρχει μια μονομερής και γενικευμένη προσέγγιση.

Στη διαδικασία αυτή της εξατομίκευσης, ωφέλιμη είναι και η συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Άλλωστε, ήδη το AI εφαρμόζεται στον κλάδο της εκπαίδευσης, με πολύ καλά αποτελέσματα.

   Τρόπος #2: Δώστε ίση βάση σε soft skills και hard skills

Για να είναι αποτελεσματικότερη η εκπαίδευση, θα πρέπει να είναι πολύπλευρη, με συνδυασμό soft skills και hard skills.

Πέρα από τις τεχνικές γνώσεις (hard skills), ενθαρρύνετε το προσωπικό σας να αναπτύξει και soft skills όπως για παράδειγμα είναι η επίλυση και διαχείριση προβλημάτων και εντάσεων, η δημιουργική σκέψη και οι επικοινωνιακές δεξιότητες.

   Τρόπος #3: Δώστε τα κατάλληλα κίνητρα

Θα πρέπει να θυμάστε πως οι εργαζόμενοί σας είναι πάνω από όλα άνθρωποι.

Επομένως, μην ξεχνάτε να τους επιβραβεύετε για τη δουλειά τους, με τη παροχή για παράδειγμα κάποιας κάρτας δώρου ή μιας έξτρα άδειας αφιερωμένης σε κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, καλύπτοντας κενά μέσα από τη διαδικασία του upskilling και reskilling.

   Τρόπος #4: Θέστε στόχους

Mε την έλευση του εργαζομένου στην επιχείρησή σας (διαδικασία του onboarding) αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής, παρακινήστε το προσωπικό σας να θέτει προσωπικούς στόχους και παράλληλα προσφέρετε τη βοήθειά σας για την επίτευξή τους.

Η λήψη πρωτοβουλιών όπως αναφέραμε παραπάνω αλλά και η παρακολούθηση της προόδου, ενδυναμώνουν και προωθούν το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση μη ξεχνάτε να ζητάτε και το αντίστοιχο feedback, καθώς η εκπαίδευση είναι μια δυναμική και όχι στατική διαδικασία.

   Τρόπος #5: Εφαρμόστε το cross-training

Προκειμένου να αυξήσετε την αποδοτικότητα και την ευελιξία του προσωπικού σας, μπορείτε να εφαρμόσετε την τεχνική του cross-training.

Το cross-training είναι η διαδικασία κατά την οποία εκπαιδεύετε τους εργαζόμενούς σας να αναλαμβάνουν μερικά καθήκοντα κάποιου διαφορετικού ρόλου.

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι βοηθητική ειδικά σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος της συγκεκριμένης θέσης δεν είναι διαθέσιμος ή η επιχείρησή σας βρίσκεται σε γρήγορους ρυθμούς, για παράδειγμα λόγω high season.

Αφού είδαμε λοιπόν τους βασικούς τρόπους αποτελεσματικής εκπαίδευσης του προσωπικού σας, ας συνεχίσουμε με τους τομείς που είναι σημαντικό να εφαρμόζεται.

 Σε Ποιους Τομείς Είναι Σημαντικό να Γίνεται η Εκπαίδευση Προσωπικού;

Οι τομείς που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται εκπαίδευση προσωπικού είναι οι εξής:

   Τομέας #1: Επιστήμη δεδομένων

Αρχικά, μιας και τα δεδομένα είναι παντού στη ζωή μας, ειδικά στις επιχειρήσεις, θα ήταν καλό όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν έστω και βασικές γνώσεις ερμηνείας δεδομένων.

Το data science, αποτελεί ένα από τους πιο ανερχόμενους κλάδους στη σύγχρονη εποχή και δικαίως θεωρείται ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Μερικές από τις βασικές δεξιότητες ενός data scientist, αποτελούν τα μαθηματικά, η στατιστική και ο προγραμματισμός που αναφέρουμε παρακάτω. Είναι μια επιστήμη με διαρκή εξέλιξη και για αυτό χρειάζεται να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σας.

   Τομέας #2: Προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως αναφέραμε νωρίτερα, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργούν νέα δεδομένα, βελτιώνοντας και επαναπροσδιορίζοντας, λειτουργίες και στόχους, φέρνοντας κάθε εταιρεία πολλά βήματα μπροστά.

Επομένως, είναι σημαντικό μέσα σε κάθε επιχείρηση να παρέχεται κάποια εκπαίδευση σε βασικές γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες χρησιμοποιούνται και από τους επιστήμονες δεδομένων όπως είναι η Python, η R, η Java και η SQL.

   Τομέας #3: Επικοινωνία

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, για τις οποίες κάναμε λόγο νωρίτερα, είναι μεγάλης σημασίας για την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης.

Μέσω της ορθής και δομημένης επικοινωνίας, θα αποφύγετε τυχόν μελλοντικές εντάσεις και διαφωνίες.

Όταν το όραμα και οι στόχοι της επιχείρησης σας επικοινωνούνται μεθοδικά, τότε αυτό δίνει το έναυσμα στο προσωπικό σας να αναπτύξει καλές εργασιακές συνήθειες εξαρχής.

Για αυτό, μη διστάσετε να επενδύσετε χρόνο στην εκπαίδευση αυτού του soft skill και θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι σας αλλά και η ίδια η επιχείρησή σας.

 Συνοψίζοντας

Είδαμε λοιπόν γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση του προσωπικού σας, κάποιους βασικούς τρόπους για να το πετύχετε, όπως επίσης και σε ποιους τομείς είναι σημαντικό να εφαρμόζεται.

Οι δεξιότητες Data Science είναι όλο και πιο σημαντικές για την εξέλιξη μιας επιχείρησης στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αν επιθυμείτε να βρείτε έμπειρους Data Scientists που θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, στη Big Blue προσφέρουμε Εταιρικά Προγράμματα Data Science, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας!

Big Blue Data Academy