Τι Είναι το JSON File; Οδηγός για Αρχάριους (2023)

Στo data science και στον προγραμματισμό, όπου υπάρχει μεγάλο πλήθος data, τα σύνολα δεδομένων αποθηκεύονται σε αρχεία CSV, σε βάσεις δεδομένων αλλά και σε μορφή αρχείου JSON.

To JSON file εισήχθη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σταδιακά επεκτάθηκε η χρήση του σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων λόγω της πληθώρας από πλεονεκτήματα που προσφέρει για κάποιον που το χρησιμοποιεί.

Σε αυτό λοιπόν το άρθρο θα δούμε:

 Τι είναι το JSON file

 Πλεονεκτήματα ενός JSON file

 Δομή και παραδείγματα ενός JSON file

 Πού χρησιμοποιείται το JSON file

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

 Τι Είναι το JSON File

Ένα JSON File (JavaScript Object Notation) ή αλλιώς αρχείο JSON είναι μια ανοιχτή μορφή αρχείου για την κοινή χρήση και αποθήκευση δεδομένων διαφόρων τύπων. Τα αρχεία JSON αποθηκεύονται με την επέκταση .json και είναι εύκολα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο.

Πρακτικά, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς το μέγεθος που μπορεί να έχει ένα JSON file.

Ωστόσο, αν αποθηκεύονται δεδομένα σε μεγάλα αρχεία JSON, ενδέχεται να επηρεαστεί η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής τους, καθώς και η χρήση μνήμης από την εφαρμογή που τα χρησιμοποιεί.

Αφού λοιπόν είδαμε τι είναι ένα JSON file, ας δούμε κάποια από τα πλεονεκτήματά του.

 Πλεονεκτήματα ενός JSON File

   Απλότητα

Από τα πλεονεκτήματα ενός αρχείου JSON είναι ότι απαιτεί λιγότερη μορφοποίηση, και η σύνταξη των δεδομένων του είναι πολύ απλή. Έτσι αποτελεί μια καλή εναλλακτική έναντι των αρχείων XML.

   Απόδοση

Το λογισμικό που χρησιμοποιεί αρχεία JSON για τη διαχείριση της ανταλλαγής δεδομένων έχει αυξημένη απόδοση λόγω της απλότητας στην ανάγνωση και στην επεξεργασία.

   Ενσωματωμένη Υποστήριξη

Η δημιουργία και η ανάλυση του JSON υποστηρίζεται από πολλές σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, μεταξύ των οποίων και η Python.

   Λειτουργικότητα

Το JSON file είναι αρκετά λειτουργικό, ευέλικτο και ελαφρύ ως προς τη χρήση, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και πλατφόρμων.

Ακολούθως, ας δούμε τι δομή έχει ένα JSON file καθώς και κάποια παραδείγματα.

 Δομή και παραδείγματα ενός JSON File

Ο τύπος JSON βασίζεται σε τρία είδη δομών δεδομένων:

 Τις βασικές τιμές, οι οποίες είναι strings, numbers, booleans και null

 Τα αντικείμενα (Objects), τα οποία αποτελούν μια συλλογή ζευγών key / value

 Τους πίνακες (Arrays), οι οποίοι αποτελούν λίστες τιμών (values)

Το κλειδί (key) και η τιμή (value) διαχωρίζονται από μια άνω και κάτω τελεία (:), με το κλειδί να βρίσκεται στα αριστερά και την τιμή στα δεξιά.

Τα διαφορετικά ζευγάρια key/value χωρίζονται με κόμμα (,).

Το κλειδί είναι πάντα ένα “string”, δηλαδή μια ακολουθία χαρακτήρων.

Οι τιμές (values) μπορεί να έχουν την ακόλουθη μορφή:

 string (π.χ. “Peter”)

 number (π.χ. 20)

 boolean (true ή false)

 object

 array

 null, δηλαδή μια λέξη η οποία υποδηλώνει ένα κλειδί στο οποίο δεν έχει δοθεί κάποια τιμή

Ένα απλό παράδειγμα μορφής ενός JSON object είναι το ακόλουθο:

Όπως βλέπουμε στο παράδειγμα, σε ένα αντικείμενο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ απλά τους βασικούς τύπους τιμών.

Οι πίνακες μπορούν να περιέχουν κάθε μορφή δεδομένων, όπως βασικές τιμές, αντικείμενα, αλλά και άλλους πίνακες.

Τα αντικείμενα έχουν και αυτά ζεύγη key/value, που δύναται να είναι οποιουδήποτε τύπου (βασικού και μη).

Όπως κάναμε λόγο νωρίτερα, ένα JSON file είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς από διάφορους επαγγελματίες.

 Πού χρησιμοποιείται το JSON File

Η πιο συνηθισμένη χρήση JSON file αφορά την ανάγνωση δεδομένων από έναν server με σκοπό την αποστολή δεδομένων σε έναν website ή σε ένα web application τα οποία ενδέχεται να τα απεικονίζουν με φιλικό τρόπο.

Τα JSON files χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και επιχειρήσεων. Ας δούμε ακολούθως σε ποια επαγγέλματα χρησιμοποιούνται πιο συχνά:

   Developers

Το JSON file χρησιμοποιείται από Web και Mobile app Developers για αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων μεταξύ browsers ή φορητών συσκευών και servers.

Επίσης, χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τους Python Developers για την αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων σε εφαρμογές πλήθους κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ιστού, παιχνίδια κλπ. Για την αποθήκευση και ανάγνωση δεδομένων JSON μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βασική βιβλιοθήκη json της Python.

   Data Analysts και Data Scientists

Τα αρχεία JSON μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Data Analysts και Data Scientists για την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων και μπορούν εύκολα να αναλυθούν από διάφορα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

   Internet of Things (IoT) Developers

Το JSON μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών IoT και servers ιστού. Έτσι, πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων.

 Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε αναλυτικά για το τι είναι ένα JSON file, τα πλεονεκτήματά του, την δομή του, καθώς και παραδείγματα και κλάδους που χρησιμοποιείται πολύ αποτελεσματικά.

Ο προγραμματισμός και η επιστήμη των δεδομένων, όπου χρησιμοποιείται αρκετά συχνά το JSON file, είναι από τους πιο ανερχομενους και καλά αμειβόμενους τομείς στη σημερινή εποχή.

Αν, λοιπόν, θέλεις και εσύ να γίνεις ένας επαγγελματίας data scientist, να μάθεις περισσότερα για το JSON file και ειδικότερα για την Python, τότε ανακάλυψε το Python για Data Science Course και εξασφάλισε την θέση σου στην αγορά εργασίας.

Big Blue Data Academy