Python vs C#: Πλήρης Σύγκριση (2023)

Στη σημερινή εποχή, η εκμάθηση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού αποτελεί μια από τις περιζήτητες και πιο σημαντικές δεξιότητες που μπορεί να έχει κάποιος για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Άλλωστε, οι γνώσεις πάνω σε κάποια από τις δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού αποτελεί συστατικό επιτυχίας για πολλές θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων οι developers, data scientists και data analysts.

Δύο δημοφιλείς γλώσσες στο χώρο του προγραμματισμού και όχι μόνο, είναι η Python και η C#.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν θα δούμε:

 Τι είναι η Python

 Τι είναι η C#

 Βασικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ Python και C#

Ας ξεκινήσουμε με δύο βασικούς ορισμούς.

 Τι Είναι η Python

Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού, υψηλού επιπέδου, με ενσωματωμένες δομές δεδομένων.

Υποστηρίζει τεχνικές αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (object-oriented) και έχει δυναμικές ιδιότητες.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της συνδυαστικά, την καθιστούν κατάλληλη για γρήγορη δημιουργία εφαρμογών.

Άλλωστε, πολλές γνωστές εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας είναι χτισμένες με Python.

 Τι Είναι η C#

Η C# (C-Sharp) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και “τρέχει” στο .NET Framework.

Είναι μια γενικού σκοπού, υψηλού επιπέδου γλώσσα, με στοιχεία αντικειμενοστραφή προγραμματισμού.

Εισήχθη για πρώτη φορά το 2000 και χρησιμοποιείται συχνά για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού, εφαρμογών επιφάνειας εργασίας, mobile apps, games και πολλά άλλα.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως πρόκειται για δύο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού που παρουσιάζουν κάποιες διαφορές και ομοιότητες μεταξύ τους.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει κάποιες από τις βασικές διαφορές μεταξύ της Python και της C#.

 Python vs C#:  Βασικές Διαφορές

Η Python και η C# διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τα εξής χαρακτηριστικά:

   Ευκολία Εκμάθησης

Για κάποιον που ξεκινάει τώρα στο χώρο του προγραμματισμού είναι πιθανό η Python να του φανεί πιο απλή στην εκμάθηση.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Python διαθέτει μια πιο συνοπτική και απλή στην εκμάθηση σύνταξη, διευκολύνοντας έτσι την ανάγνωση και τη γραφή κώδικα, ειδικά για κάποιον αρχάριο.

Η C#, από την άλλη πλευρά, έχει μια πιο περίπλοκη σύνταξη, καθώς μοιράζεται κοινά στοιχεία με τη Java στο τομέα αυτό, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει κάποιον στα πρώτα του βήματα.

   Χρήση

Η Python χρησιμοποιείται συνήθως για web development, μοντέλα Machine Learning και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ακόμη, είναι δημοφιλής και στο τομέα της ανάλυσης δεδομένων, για αυτό και αξιοποιείται από τους data scientists και data analysts, πολύ αποτελεσματικά.

Από την άλλη πλευρά, η C# χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη εφαρμογών επιφάνειας εργασίας Windows, παιχνιδιών και εταιρικού λογισμικού.

   Δημοτικότητα

Και οι δύο γλώσσες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και διαθέτουν μια μεγάλη και ενεργή κοινότητα προγραμματιστών που συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, μέσα από πόρους και documentation.

Ωστόσο, όπως μπορούμε να δούμε και από το παρακάτω γράφημα του Google Trends, η Python (μπλε) παρουσιάζει προβάδισμα και σταθερά μεγαλύτερη ζήτηση από τη C# (κόκκινο).

   Τύποι Μεταβλητών

Η Python είναι γλώσσα με δυναμικούς τύπους, οι οποίοι υπολογίζονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος, το γεγονός το οποίο προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης.

Αντίθετα, η C# είναι μια γλώσσα με στατικούς τύπους, το οποίο σημαίνει ότι ο τύπος μιας μεταβλητής καθορίζεται κατά το χρόνο μεταγλώττισης.

 Python vs C#: Βασικές Ομοιότητες

Πέρα από κάποιες βασικές διαφορές, η Python και η C# παρουσιάζουν και κάποιες ομοιότητες.

Ας τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω.

   Διαχείριση Μνήμης

Τόσο η Python όσο και η C # έχουν ενσωματωμένους συλλέκτες απορριμμάτων (garbage collectors).

Με αυτό τον τρόπο η διαχείριση μνήμης γίνεται αυτόματα.

Έτσι, ο προγραμματιστής δε χρειάζεται να επέμβει ο ίδιος χειροκίνητα για να ελευθερώσει κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της μνήμης.

   Βιβλιοθήκες (Libraries)

Και οι δύο γλώσσες διαθέτουν ένα πλούσιο σύνολο βιβλιοθηκών και frameworks που διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών.

H Python διαθέτει πολλά γνωστά libraries, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής: Pandas, NumPy, Matplotlib και TensorFlow.

Επίσης, η C# διαθέτει frameworks και βιβλιοθήκες, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής: Dapper, AutoMapper, Serilog και RestSharp.

  Cross-Platform

Η Python είναι διαθέσιμη και συμβατή με όλα τα μοντέρνα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Windows, Mac και Linux.

Παρομοίως, η C# παρότι αρχικά κατασκευάστηκε για να τρέχει σε Windows, μεταφέρθηκε γρήγορα σε Linux και Mac.

 Συνοψίζοντας

Μιλήσαμε λοιπόν αναλυτικά για τη Python και τη C#, αναλύοντας τις μεταξύ τους διαφορές και ομοιότητες.

Η επιλογή μεταξύ Python και C# θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις του καθενός.

Παρόλα αυτά, από μια πιο αντικειμενική σκοπιά, η Python προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, τόσο για κάποιον που κάνει τα πρώτα του βήματα ως προγραμματιστής όσο και για κάποιον που ασχολείται με το data science.

Αν λοιπόν θες και εσύ να μάθεις τα πάντα για τη Python, τη πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού, ανακάλυψε το Python for Data Science Course της Big Blue και ξεκίνα δυναμικά!

Big Blue Data Academy