B2B Δεδομένα (B2B Data): Ορισμός, Τύποι & Οφέλη

Τα B2B δεδομένα αποτελούν ένα βασικό πυλώνα για πληθώρα κλάδων μεταξύ των οποίων οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για καλύτερη και πιο αποδοτική στρατηγική λήψη αποφάσεων, περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και μεγαλύτερα κέρδη.

Για αυτό στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

Τι είναι τα B2B Δεδομένα (B2B Data)

Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρουν

Ποιοι τύποι B2B Δεδομένων (B2B Data) υπάρχουν

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

Τι είναι τα B2B Δεδομένα (B2B Data)

Τα B2B δεδομένα (B2B Data) αναφέρονται σε δεδομένα επιχείρησης σε επιχείρηση, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με άλλες εταιρείες, τους υπαλλήλους τους και διάφορα στοιχεία των δραστηριοτήτων τους όπως έσοδα και χρηματοδοτήσεις.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συνήθως από τις επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την κατανόησή τους για άλλες εταιρείες, να ενισχύσουν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και να αντιμετωπίσουν πιο αποδοτικά τον ανταγωνισμό.

Τα B2B δεδομένα αξιοποιούνται ιδιαίτερα από τις ομάδες μάρκετινγκ και πωλήσεων για τη δημιουργία ιδανικού προφίλ πελατών, στοχευμένων λιστών δυνητικών πελατών και πολλά ακόμη.

Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνεται από διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και προσφέρουν πολύτιμα οφέλη τα οποία θα τα δούμε ακολούθως πιο αναλυτικά.

Ποια Οφέλη Προσφέρουν τα B2B Δεδομένα

Μερικά από τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν τα B2B data είναι τα εξής:

   Όφελος #1: Στοχευμένο Μάρκετινγκ

Τα B2B δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα από τη στόχευση συγκεκριμένων κλάδων, εταιρειών και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση και ROI (Return on Investment), καθώς και υψηλότερα ποσοστά μετατροπής (conversion).

   Όφελος #2: Αποδοτική Έρευνα Αγοράς

Τα δεδομένα B2B παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τάσεις της αγοράς, τη συμπεριφορά των πελατών, καθώς και την ανάλυση του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, βοηθούν τις επιχειρήσεις, τους market analysts και τις ομάδες πωλήσεων να βρουν και να ιεραρχήσουν πιθανούς πελάτες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η βιομηχανία, το μέγεθος της εταιρείας αλλά και δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η τοποθεσία.

   Όφελος #3: Εκτίμηση Πιθανού Κινδύνου

Τα B2B δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογήσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα δυνητικών πελατών ή και συνεργατών τους προτού προχωρήσουν σε κάποια συναλλαγή.

Συνεχίζοντας, ας δούμε μερικές βασικές πηγές B2B δεδομένων.

Βασικές Πηγές B2B Data

Τα B2B δεδομένα μπορούν να ληφθούν από ποικίλες πηγές, μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

   Πηγή #1: Κατάλογοι Επιχειρήσεων

Οι διαδικτυακοί κατάλογοι επιχειρήσεων, όπως οι καταχωρήσεις εμπορικών επιμελητηρίων, περιέχουν πληροφορίες αναφορικά με εταιρείες, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και ταξινομήσεις κλάδων.

   Πηγή #2: Ιστοσελίδες και Social Media Εταιρείας

Οι ίδιες οι εταιρείες συχνά παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους επίσημους ιστότοπούς τους αλλά και στα social media τους όπως το LinkedIn για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, το βασικό προσωπικό που τις απαρτίζει και διάφορα βασικά στοιχεία επικοινωνίας.

   Πηγή #3: Πάροχοι Δεδομένων

Υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες εταιρείες που συλλέγουν, επαληθεύουν και παρέχουν B2B δεδομένα από διαφορετικά κανάλια, προσφέροντας ολοκληρωμένα σύνολα B2B data στις επιχειρήσεις.

   Πηγή #4: Web Scraping

Το Web Scraping (απόξεση ιστού) αφορά την εξαγωγή πληροφοριών από websites κάνοντας χρήση διαφόρων αυτοματοποιημένων εργαλείων, πάντοτε βέβαια με υπευθυνότητα και εντός νομικών πλαισίων και κανονισμών προστασίας δεδομένων και απορρήτου.

Ακολούθως, ας δούμε ποιοι είναι οι βασικοί τύποι B2B data.

Βασικοί Τύποι B2B Δεδομένων

Ορισμένοι βασικοί τύποι B2B δεδομένων είναι οι εξής:

   Τύπος #1: Firmographic Data

Τα firmographic data είναι ένας τύπος B2B δεδομένων που περιλαμβάνει ωφέλιμες πληροφορίες αναφορικά με μια εταιρεία, όπως το όνομα, τον κλάδο, το μέγεθος, την τοποθεσία της, τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και τα έσοδά της.

   Τύπος #2: Δεδομένα Επικοινωνίας

Τα δεδομένα επικοινωνίας (contact data) παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε μια εταιρεία και βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως:

- Όνομα

- Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- Τοποθεσία

- Προφίλ social media

Αυτές οι πληροφορίες είναι μεγάλης σημασίας στο πλαίσιο προσέγγισης και δημιουργίας δυνητικών πελατών ή συνεργατών.

   Τύπος #3: Τεχνογραφικά Δεδομένα

Τα τεχνογραφικά δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με την τεχνολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, όπως:

- Τύπος προγράμματος περιήγησης

- Λειτουργικό σύστημα

- Υποδομή Cloud

- Τύπος server

- Πλατφόρμα CRM

   Τύπος #4: Χρονογραφικά Δεδομένα

Συνεχίζοντας, τα χρονογραφικά δεδομένα σχετίζονται με γεγονότα και αλλαγές που μπορούν να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου σε μια επιχείρηση.

Αυτός ο τύπος B2B data περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με:

- Αλλαγή της τοποθεσίας μιας εταιρείας

- Χρηματοδότηση της εταιρείας

- Κάποια εξαγορά μιας εταιρείας

Μέσα από την συλλογή και ανάλυση χρονογραφικών δεδομένων, μπορούν να εντοπιστούν σημαντικά γεγονότα και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

   Τύπος #5: Δεδομένα Πρόθεσης

Τα δεδομένα πρόθεσης (intent data) αποκαλύπτουν τη διαδικτυακή συμπεριφορά των επιχειρήσεων που περιηγούνται online.

Πρόκειται για πληροφορίες για το ενδιαφέρον επιχειρήσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες και συνήθως τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από επισκέψεις σε ιστότοπους, λήψεις περιεχομένου και άλλες ψηφιακές αλληλεπιδράσεις.

Μέσα από τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων αυτών μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή η ύπαρξη ή μη πρόθεσης μιας εταιρείας να συμμετάσχει σε μια αγορά ή συνεργασία.

Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε λοιπόν αναλυτικά για τα B2B δεδομένα, ποια πλεονεκτήματα προσφέρουν, καθώς και ποιες βασικές πηγές και τύποι B2B data υπάρχουν.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένας ανερχόμενος κλάδος, είναι ζωτικής σημασίας για πλήθος εταιρειών, και κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος στη σημερινή εποχή.

Για το λόγο αυτό στη Big Blue προσφέρουμε το Εταιρικό πρόγραμμα Ανάκτηση data από βάσεις δεδομένων και το δίκτυο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας!

Λάβετε μέρος, βελτιώστε τα επιχειρηματικά προϊόντα σας με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, και αποκτήστε ουσιαστική πρακτική γνώση!

Big Blue Data Academy