Market Analyst: Έννοια, Δεξιότητες και Καθήκοντα

Τα δεδομένα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων από μια εταιρεία και πολλές φορές η ποιότητα και οι μέθοδοι ανάλυσής τους, μπορεί να κρίνει την πορεία μιας επιχείρησης.

Άλλωστε, οι επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς τρόπους για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να ανακαλύψουν νέους τρόπους με τους οποίους θα αυξήσουν τα έσοδά τους, μειώνοντας παράλληλα τα έξοδά τους.

Η έρευνα αγοράς και συγκεκριμένα ο ρόλος του market analyst κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος για την κάλυψη αναδυόμενων αναγκών στη σημερινή εποχή.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε:

 Τι είναι ο Market Analyst

 Ποιες δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτει

 Ποιοι είναι οι τομείς απασχόλησής του

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

 Τι Είναι ο Market Analyst

Ο market analyst (αναλυτής έρευνας αγοράς) είναι ένας επαγγελματίας που αναλύει τις τάσεις της αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις οικονομικές συνθήκες προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Είναι υπεύθυνος για την βελτιστοποίηση στρατηγικών ώστε να αποφέρει μέγιστο αντίκτυπο στις πωλήσεις επιχειρησιακών προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο εργαλείων και τεχνικών για τη συλλογή και ερμηνεία πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τον ανταγωνισμό.

Αποτελεί επομένως αναπόσπαστο μέρος της ομάδας δεδομένων μιας εταιρείας με μεγάλη συμβολή στη συνολική στρατηγική και στον εντοπισμό ευκαιριών και απειλών.

Επομένως, τι δεξιότητες χρειάζεται να διαθέτει κάποιος για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως market analyst;

 Ποιες είναι οι Δεξιότητες ενός Market Analyst

Οι δεξιότητες και αρμοδιότητες ενός market analyst καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα.

Ας τις δούμε πιο αναλυτικά ακολούθως.

   Αναλυτική Ικανότητα

Η εργασία ενός market analyst περιλαμβάνει την ενασχόληση με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα.

Συνεπώς, η χρήση στατιστικής ανάλυσης και λογισμικών όπως το SPSS είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή ακριβούς και αξιόπιστης έρευνας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι βέβαια και το Α/Β testing που επιτρέπει στον market analyst να ερμηνεύει αποτελεσματικά τα δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμών.

Επιπλέον, οι γνώσεις μεθόδων συλλογής και εξόρυξης δεδομένων, για την ερμηνεία και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους ανταγωνιστές, είναι υψίστης σημασίας.

   Οργανωτική Ικανότητα

Ένας market analyst ερευνά, συλλέγει και οργανώνει μεγάλους όγκους δεδομενων, οπότε χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα οργανωτικός.

Τα δεδομένα και τις διάφορες πληροφορίες τις συγκεντρώνει συνήθως μέσω συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, focus groups και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Έπειτα, εξετάζει και οργανώνει τα δεδομένα της έρευνάς του που μπορεί να περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, προτιμήσεις, ανάγκες ή αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών.

   Επικοινωνία

Οι ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν δομικό κομμάτι ενός market analyst.

Άλλωστε, πολύ συχνά αξιοποιεί τις πληροφορίες για να δημιουργήσει αναφορές και παρουσιάσεις κοινοποιώντας τα ευρήματά του στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τα μέλη της ανάλυσης δεδομένων μιας εταιρείας, ομάδες μάρκετινγκ και επενδυτές.

   Ικανότητα Παρουσίασης Δεδομένων

Μόλις ένας market analyst συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα, πρέπει να δομήσει τα ευρήματά του με τρόπο σαφή και κατανοητό.

Η γνώση της χρήσης γραφημάτων καθώς και εργαλείων Big Data μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μεταφορά και παρουσίαση σημαντικών ευρημάτων σε άλλες ομάδες.

Ένας market analyst εργάζεται συνήθως με εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων όπως το Tableau, το Qlikview και το Plotly.

   Κριτική Ικανότητα

Ένας market analyst πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτεται κριτικά και να πραγματοποιεί ορθές κρίσεις με βάση τα δεδομένα και την ανάλυσή τους.

Επομένως, η ενδελεχής κατανόηση του συγκεκριμένου κλάδου ή της αγοράς που αναλύει είναι ζωτικής σημασίας για την διερεύνηση ευκαιριών και απειλών.

Για αυτό το λόγο η ικανότητα εντοπισμού προβλημάτων και ανάπτυξης δημιουργικών λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων που μπορεί να προκύψουν είναι πολύ σημαντική.

   Προσαρμοστικότητα

Επιπλέον, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου και η ανάλογη προσαρμογή της στρατηγικής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε μια αγορά που εξελίσσεται συνεχώς, αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για να είναι κάποιος επιτυχημένος market analyst.

Αφού είδαμε ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες ενός market analyst, ας συνεχίσουμε με κάποιους από τους βασικούς τομείς όπου μπορεί να εργαστεί.

 Τομείς Απασχόλησης Ενός Market Analyst

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) αναμένει ότι οι θέσεις εργασίας για τους market analysts θα αυξηθούν κατά 19% από το 2021 έως το 2031.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση στον κλάδο αυτό.

Ένας market analyst δύναται να αναλάβει καθήκοντα και να εργαστεί σε μια ευρεία γκάμα κλάδων, όπως μπορούμε να δούμε ακολούθως.

   Εταιρείες Καταναλωτικών Αγαθών

Συχνά, οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, όπως οι κατασκευαστές τροφίμων και προϊόντων οικιακής χρήσης, απασχολούν στο δυναμικό τους market analysts για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις προτιμήσεις και τις τάσεις των καταναλωτών.

Για το σκοπό αυτό, διεξάγουν έρευνες ή αναλύουν δεδομένα πωλήσεων, εντοπίζοντας ευκαιρίες για κάλυψη κάποιου κενού στην αγορά καθώς και τη δημιουργία νέων προϊόντων.

   Υγειονομική Περίθαλψη

Οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία και φαρμακευτικές εταιρείες, μπορούν να εντάξουν στο δυναμικό τους market analysts για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών.

Μέσα από τη διεξαγωγή ερευνών ή focus groups μπορούν να συγκεντρώσουν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες των ασθενών με υπηρεσίες ή προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης.

Στη συνέχεια, τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση πολιτικών υγειονομικής περίθαλψης ή για ανάπτυξη νέων προϊόντων.

   Μάρκετινγκ

Ένας market analyst μπορεί να εργαστεί στον κλάδο του μάρκετινγκ προσφέροντας τις γνώσεις του στην ανάλυση δεδομένων της αγοράς μέσα από έρευνες για την βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. 

Έπειτα, μπορεί να αξιοποιήσει τα ευρήματα και τις πληροφορίες από την πρωτογενή ή δευτερογενή έρευνα για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ανάπτυξη διαφόρων campaigns με απήχηση στην αγορά-στόχο.

 Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε λοιπόν αναλυτικά για το τι είναι ένας market analyst, ποιες είναι οι δεξιότητες και αρμοδιότητές του καθώς και κάποιους βασικούς τομείς απασχόλησης.

Αν ο κλάδος του market analyst και γενικότερα της ανάλυσης των δεδομένων αποτελεί το μονοπάτι που σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, τότε στην Big Blue θα βρεις την ευκαιρία που ψάχνεις.

Ανακάλυψε το Data Analytics Bootcamp της Big Blue και γίνε πιστοποιημένος Data Analyst σε μόλις 3 μήνες!

Big Blue Data Academy