MySQL vs SQL: Ποιες Είναι οι Διαφορές;

Στο σημερινό άρθρο θα αναλύσουμε την MySQL, την SQL, καθώς και τις διαφορές μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, θα δούμε:

Μιλάμε για την χρησιμότητα της κάθε μιας και αναφέρουμε τις διαφορές τους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται.

Ας ξεκινήσουμε όμως με τα βασικά.

 Τι είναι η MySQL

Πριν δώσουμε τον ορισμό της MySQL, ας κατανοήσουμε πρώτα τι είναι η βάση δεδομένων. 

Μία βάση δεδομένων, είναι μία δομημένη συλλογή δεδομένων τα οποία είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν και να ανακτηθούν. 

Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς η οργάνωση των δεδομένων σήμερα, από τους υπολογιστές, καθορίζει και το πόσο καλές αποφάσεις θα πάρουμε, και το πόσο αποτελεσματική θα είναι η χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Το MySQL, είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο οργανώνει τα δεδομένα αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, για να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι το MySQL, χρειάζεται να μπούμε λίγο πιο βαθιά στις εξής έννοιες: σχεσιακή βάση δεδομένων και το μοντέλο client-server.

Σχεσιακή βάση δεδομένων

Η έννοια αυτή έχει να κάνει με τον τρόπο που αποθηκεύονται τα δεδομένα. Πάμε να το εξηγήσουμε με ένα παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα e-shop παπουτσιών και θέλουμε να αποθηκεύσουμε δύο τύπους δεδομένων, του πελάτες μας και τις παραγγελίες. Αν αποθηκεύσουμε όλες τις πληροφορίες μαζί, τότε θα προκύψουν προβλήματα όπως διαφορετικά δεδομένα, διπλότυπα δεδομένα και έλλειψη οργάνωσης.

Έτσι μέσα από τις σχεσιακές βάσης δεδομένων, δημιουργούνται δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων (δύο διαφορετικοί πίνακες), ώστε αργοτερα μέσω ενός μοναδικού “κλειδιού” (key), να μπορέσουμε να συνδέσουμε πληροφορίες και από τους δύο πίνακες.

Μοντέλο client-server

Το μοντέλο αυτό, είναι στην ουσία η δυνατότητα που δίνεται στον “πελάτη” (client), να πάρει ό,τι πληροφορία χρειάζεται. 

Για παράδειγμα, αν έχεις ένα blog, ο επισκέπτης μπορεί μέσα από λέξεις-κλειδιά, να αναζητήσει τις θεματικές που τον ενδιαφέρουν. Αυτή η δυνατότητα οφείλεται στο client-server model.

 Τι είναι η SQL

Η SQL (Structured Query Language), είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι data analysts και οι data scientists, για να αντλήσουν και να οργανώσουν δεδομένα από σχεσιακές βάσεις δεδομένων, για περαιτέρω χρήση.

Η σημασία της έγκειται στο ότι ακόμα και αν ένας επαγγελματίας χρησιμοποιήσει κάποια άλλη γλώσσα για να αναλύσει τα δεδομένα και πάλι θα χρειαστεί την SQL, για να τα αντλήσει εξ αρχής.

Μία από τις εκδοχές της SQL, είναι και η MySQL που αναφέραμε παραπάνω. Παρόλα αυτά δεν είναι η μόνη.

Η SQL μας βοηθά να κάνουμε τις εξής ενέργειες, σε μία βάση δεδομένων:

  1. Εκτέλεση ερωτημάτων 
  2. Ανάκτηση δεδομένων 
  3. Εισαγωγή στοιχείων
  4. Ενημέρωση στοιχείων
  5. Διαγραφή στοιχείων
  6. Δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων και νέων πινάκων εντός μιας βάσης δεδομένων
  7. Δημιουργία διαδικασιών που αποθηκεύονται εντός της βάσης δεδομένων
  8. Ορισμός δικαιωμάτων στους πίνακες, στις διάφορες διαδικασίες και στα views

Υπάρχουν όμως διαφορές ανάμεσα σε SQL και MySQL; Πού χρησιμοποιείται η κάθε μία;

 Διαφορές Μεταξύ MySQL vs SQL

Ας δούμε τώρα τις διαφορές μεταξύ MySQL και SQL.

Διαφορά #1: Λειτουργικότητα

Η διαφορά αυτή προκύπτει και από τους ορισμούς που δώσαμε παραπάνω.

Από την μία πλευρά η SQL συμβάλλει στην διαχείριση των δεδομένων που βρίσκονται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και από την άλλη η MySQL, χρησιμοποιεί την SQL, ως εργαλείο της. 

Με άλλα λόγια, η MySQL, έχει ως ρόλο την διαχείριση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, κάτι το οποίο πετυχαίνει χρησιμοποιώντας την SQL.

Διαφορά #2: Τύπος

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η MySQL χρησιμοποιεί την SQL ως εργαλείο. Αυτό συμβαίνει επειδή η SQL είναι μία γλώσσα προγραμματισμού, ενώ η MySQL είναι λογισμικό.

Διαφορά #3: Συχνότητα ενημέρωσης

Η SQL είναι μία γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν. Η MySQL όμως, ως λογισμικό μπορεί να δεχτεί πολλές και συχνές ενημερώσεις.

Διαφορά #4: Ευελιξία

Η MySQL, προσφέρει περισσότερη ευελιξία. Αυτή συμβαίνει επειδή διαθέτει πληθώρα μηχανών αποθηκευσης, σε αντίθεση με την SQL, η οποία υποστηρίζει μόνο μία.

Διαφορά #5: Ασφάλεια

Αναφορικά με την ασφάλεια, στην SQL είναι αρκετά δύσκολο να αποκτήσει κάποιος τρίτος παράγοντας, πρόσβαση στα δεδομένα. 

Από την άλλη, στην MySQL η πρόσβαση και ο χειρισμός των δεδομένων είναι αρκετά εύκολος.

 Με Λίγα Λόγια

Ενώ φαινομενικά οι SQL και MySQL, μπορεί να φαίνονται παρόμοιες, στην πραγματικότητα η χρησιμότητά τους είναι πολύ διαφορετική. Αν δεν υπήρχε η SQL, δεν θα είχαμε ούτε την MySQL, η οποία όπως αναφέραμε χρησιμοποιεί την SQL ως εργαλείο της.

Η σημερινή τεχνολογία, έχει φτάσει στο σημείο να ερμηνεύει τις ανθρώπινες λέξεις και τα συναισθήματα που κρύβουν από πίσω τους.

Όσο καλύτεροι γινόμαστε λοιπόν στο να οργανώνουμε τα δεδομένα που τους παρέχουμε, τόσο καλύτερες ερμηνείες θα μας δίνουν.

Η γνώση της SQL και της MySQL, είναι ένα εξαιρετικά δυνατό χαρτί στον κόσμο του data analysis και data science. Αν θες να την αποκτήσεις, δήλωσε συμμετοχή στο Data Science Bootcamp, της Big Blue!

Big Blue Data Academy