Γιατί να Γίνεις Data Engineer το 2024

Είσαι σε αναζήτηση εργασίας και ψάχνεις κάποιο επάγγελμα με καλές οικονομικές προοπτικές, δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης και άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας;

O κόσμος των big data και των αμέτρητων δυνατοτήτων τους είναι κάτι που σε ενθουσιάζει;

Αν απάντησες θετικά στις παραπάνω ερωτήσεις, τότε ίσως το επάγγελμα του Data Engineer είναι αυτό που σου ταιριάζει!

Τι Είναι ο Data Engineer;

Ένας Data Engineer (μηχανικός δεδομένων) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ειδικεύεται στην διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Βασικό του μέλημα αποτελεί η προετοιμασία των δεδομένων, τα οποία συνήθως είναι σε ανεπεξέργαστη μορφή, κατασκευάζοντας την υποδομή με τα κατάλληλα συστήματα για την μετέπειτα υλοποίηση της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων από τους Data Analysts και Data Scientists.

Επίσης, μερικές από τις βασικές αρμοδιότητες ενός Data Engineer είναι η δημιουργία: 

- Αλγορίθμων

- APIs 

- Δομών δεδομένων

Ώστε τα δεδομένα να απεικονίζονται σε μορφή κατανοητή για τη λήψη μεθοδικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

4 Λόγοι να Γίνεις Data Engineer

   Υψηλή ζήτηση, χαμηλή προσφορά

Το επάγγελμα του Data Engineer έχει πολύ υψηλή ζήτηση, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από διάφορες έρευνες.

Σύμφωνα με έρευνα της Zippia, o προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας για τους Data Engineers είναι 21% από το 2018 έως το 2028.

Ενώ, σύμφωνα με το DICE Tech Job Report του 2020, ο ρόλος του μηχανικού δεδομένων, ήταν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τεχνολογικό επάγγελμα το 2019, όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Παρόλη όμως τη ζήτηση, η προσφορά παραμένει ακόμα χαμηλή για αυτό και είναι η ευκαιρία σου να ξεχωρίσεις!

   Υψηλές απολαβές

Το επάγγελμα του Data Engineer αποτελεί το πιο καλά αμειβόμενο ανάμεσα στους υπόλοιπους ρόλους στον κλάδο της επιστήμης των δεδομένων.

Στην Ελλάδα, η αμοιβή για ένα Data Engineer κυμαίνεται από €2.000 έως €5.000 μηνιαίως. H αμοιβή του ρόλου εξαρτάται από την εταιρεία και φυσικά την προϋπηρεσία.

   Ανάγκη από τις εταιρείες

Όλο και περισσότερες εταιρείες έχουν ανάγκη από Data Engineers, προκειμένου να διαχειριστούν αυτόν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που διαθέτουν.

Για αυτό άλλωστε, βλέπουμε ότι διαρκώς ανοίγουν θέσεις εργασίας για Data Engineers στο κλάδο του marketing, του e-commerce, της υγειονομικής περίθαλψης και των οικονομικών.

   Αποτελούν τη βάση άλλων ρόλων

Ένας Data Engineer αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ομάδας δεδομένων μιας εταιρείας, μιας και αποτελεί τη βάση άλλων ρόλων όπως οι Data Scientists, οι Data Analysts και οι επαγγελματίες επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence).

Για αυτό άλλωστε προκειμένου να συνεργάζονται με όλα αυτά τα μέλη της ομάδας τους έχουν διευρυμένες γνώσεις και είναι οικείοι με διάφορα εργαλεία Big Data και BI.

Βασικές Δεξιότητες ενός Data Engineer

   Δεξιότητα #1: Γλώσσες Προγραμματισμού

Η καλή γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την επιτυχή πορεία στο ρόλο του Data Engineer.

Μερικές από τις γλώσσες που ζητούνται για αυτό το ρόλο είναι μεταξύ άλλων, η Python και η SQL.

Για τον λόγο αυτό, οι περισσότερες θέσεις έχουν ως βασική προϋπόθεση την γνώση των γλωσσών αυτών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για τις δυνατότητες που προσφέρουν στο χώρο της επιστήμης των δεδομένων.

   Δεξιότητα #2: Data Warehousing

Ένας Data Engineer εστιάζει στην ανάπτυξη διαδικασιών ETL (Extract, Transform, Load), τη δημιουργία και διαχείριση data warehouses (αποθήκες δεδομένων) και data lakes (λίμνες δεδομένων).

Έτσι, είναι καλό να είναι σε θέση να χειρίζεται διάφορα εργαλεία ETL για μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση χρόνου.

   Δεξιότητα #3: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Βασική μέριμνα ενός Data Engineer είναι να δημιουργεί, να κάνει δοκιμές και να συντηρεί τις αρχιτεκτονικές αγωγών βάσης δεδομένων (database pipeline architectures), προκειμένου να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.

Έτσι, ένας Data Engineer είναι καλό να διαθέτει την κατάλληλη εξοικείωση τόσο με τις σχεσιακές όσο και με τις μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων, καθώς και με το πώς λειτουργούν.

   Δεξιότητα #4: Κριτική Σκέψη

Ένας Data Engineer, καθώς εργάζεται καθημερινά με πολύπλοκα σύνολα δεδομένων, χρειάζεται να διαθέτει αναλυτικό τρόπο σκέψης και κριτική ικανότητα.

Η ικανότητα εντοπισμού προβλημάτων και ανάπτυξης δημιουργικών λύσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τα δεδομένα που μπορεί να προκύψουν, όπως corrupted data, είναι πολύ σημαντική.

Άλλωστε, πέρα από την κατοχή hard skills, ένας Data Engineer αποκτά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αν διαθέτει και soft skills, μιας και ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων δίνουν όλο και μεγάλη βαρύτητα στις ήπιες δεξιότητες.

Για αυτό και στη Big Blue, μέσα από το Data Engineering Bootcamp που προσφέρουμε, δίνουμε εξίσου σημασία στην καλλιέργεια και των δύο!

   Δεξιότητα #5: Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Ένας Data Engineer είναι καλό να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και ικανότητες συνεργασίας, προκειμένου να παρουσιάζει τα ευρήματά του για τα δεδομένα με κατανοητό τρόπο και να επιλύει τυχόν προβλήματα.

Μάλιστα, η μεθοδολογία Agile, η οποία επικεντρώνεται στη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τους Data Engineers.

Χρησιμοποιώντας την ευέλικτη μεθοδολογία, οι Data Engineers μπορούν να συνεργαστούν με ευελιξία, να εντοπίσουν άμεσα ενδεχόμενα σφάλματα και προκλήσεις, με αποτελεσματικό τρόπο!

Πώς να Γίνεις Data Engineer

Το επάγγελμα του Data Engineer προσφέρει πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες, θέσεις εργασίας, υψηλές απολαβές και διαρκή ζήτηση.

Αν έχεις αποφασίσει ότι το επάγγελμα του Data Engineer είναι το μονοπάτι που θέλεις να ακολουθήσεις επαγγελματικά και δεν ξέρεις πώς, σου έχουμε τη λύση.

Κάνε το επόμενο βήμα και δήλωσε αίτηση συμμετοχής στο Data Engineering Bootcamp που προσφέρουμε εδώ στη Big Blue, λάβε επαγγελματική καθοδήγηση και ουσιαστική πρακτική γνώση από την πρώτη κιόλας μέρα!

Σε περιμένουμε!

Big Blue Data Academy