Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) Βοηθάει τις Επιχειρήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι μια έννοια αρκετά γνώριμη στο σύγχρονο χώρο των επιχειρήσεων.

Οι γρήγοροι ρυθμοί της σημερινής εποχής που έχει επιφέρει η ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες στις οποίες οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν.

Μερικές από τις ανάγκες αυτές είναι η μείωση των λαθών, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η μεθοδική λήψη ορθά μελετώμενων πρωτοβουλιών.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη και να εφαρμοστεί σε μια ευρεία γκάμα τομέων από την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι το cybersecurity, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Ακόμη, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έχει μεταμορφώσει το τρόπο που μαθαίνουμε και δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η εφαρμογή του AI έχει επεκταθεί και στον εκπαιδευτικό τομέα.

Σε αυτό λοιπόν το άρθρο, θα δούμε:

 Τα βασικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης

 Τους βασικούς τομείς που δύναται να βοηθήσει η εφαρμογή της

 Αν θα απειληθούν οι επιχειρήσεις από τη τεχνητή νοημοσύνη

Ας ξεκινήσουμε.

4 Οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης για Επιχειρήσεις

Όπως αναφέραμε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μια πληθώρα από οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Μερικά από τα βασικά οφέλη που προσφέρει είναι τα ακόλουθα:

   Όφελος #1: Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Οι επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να εκτελούν πολλές εργασίες. Αξιοποιώντας το AI, μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις εργασίες αυτές, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, επιτυγχάνεται η πιο γρήγορη και άμεση ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών κάτι το οποίο θα έπαιρνε πολύ χρόνο να επιτευχθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο αποκλειστικά.

Με την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση καθημερινών διαδικασιών, αυξάνεται η συνολική παραγωγικότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Έτσι, πραγματοποιούνται περισσότερες εργασίες σε μικρότερο διάστημα.

   Όφελος #2: Λήψη καλύτερων αποφάσεων

Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και του Machine Learning, το οποίο αποτελεί ένα βασικό παρακλάδι του AI, πραγματοποιείται καλύτερη και πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πλέον χειροκίνητα από τα μέλη της επιχείρησής σας.

Η λήψη τους, γίνεται με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων οι οποίοι αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων προσδιορίζοντας μοτίβα και μελλοντικές τάσεις.

Έπειτα, το προσωπικό της εταιρείας σας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που αναλύθηκαν για να επιλύσει προβλήματα και να θέσει στόχους που θα συμβαδίζουν με το όραμα της επιχείρησης.

   Όφελος #3: Εξοικονόμηση πόρων

Η αυτοματοποίηση των εργασιών με τη βοήθεια του AI, όπως προείπαμε, μπορεί να εξοικονομήσει πέρα από χρόνο, περιττά χρήματα και πόρους που χρησιμοποιούνται στη χειροκίνητη λήψη αποφάσεων.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι σύμφωνα με έρευνα του Forbes, η τεχνητή νοημοσύνη δύναται να εξοικονομήσει 4.7 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στις επιχειρήσεις.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιχείρησή σας, μιας και μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας.

Η εκτέλεση επαναλαμβανόμενων tasks είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να διενεργηθεί πολύ εύκολα από το AI, απασχολώντας το προσωπικό της επιχείρησής σας σε τομείς με πιο κρίσιμη ανάγκη για άμεση επίλυση.

   Όφελος #4: Μείωση λαθών

Ο ανθρώπινος παράγοντας πάντοτε θα ενέχει πιθανότητα λάθους.

Με τη συμβολή του AI μπορεί να επιτευχθεί η μείωση των πιθανών ανθρώπινων λαθών, κάτι το οποίο είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχή πορεία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Αυτό επιτυγχάνεται, καθώς το AI με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί, παρέχει ταχύτητα και ακρίβεια στην ανάλυση των Big Data.

Είδαμε λοιπόν τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για τις επιχειρήσεις.

Ας συνεχίσουμε, βλέποντας μερικούς από τους βασικούς τομείς που μπορεί να εφαρμοστεί και να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

3 Τομείς που Μπορεί να Βοηθήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι 3 βασικοί τομείς συμβολής της τεχνητής νοημοσύνης, είναι οι ακόλουθοι:

   Τομέας #1: Εξυπηρέτηση πελατών

Ένας από τους βασικούς τομείς εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης είναι η εξυπηρέτηση πελατών.

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί σημαντικό πυλώνα της κάθε επιχείρησης και για αυτο η άμεση ανταπόκριση και γρήγορη επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, αποτελεί βασική μέριμνα για την ανάπτυξη και την ευημερία της.

Η παρακολούθηση των μηνυμάτων των πελατών σας, απαιτεί διάθεση πόρων και αμεσότητα.

Επιπλέον, τα emails των πελατών σας μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις στη συχνότητα που στέλνονται πχ σε περιπτώσεις high season ενδέχεται να υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση.

Τα εργαλεία AI χρησιμοποιούν τεχνολογίες για να εντοπίσουν τον τόνο και το σκοπό πίσω από τα διάφορα μηνύματα των πελατών.

Η AI μέθοδος της ανάλυσης συναισθήματος (Sentiment Analysis), χρησιμοποιείται με σκοπό να βοηθάει τις εταιρείες να καταλαβαίνουν ακριβώς τη πρόθεση πίσω ένα κείμενο, αναγνωρίζοντας λέξεις που δηλώνουν κάτι επείγον και απαντώντας αναλόγως.

Τα chatbots αποτελούν μια από τις πιο γνωστές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, βελτιώνοντας την υποστήριξη πελατών και προσφέροντας άμεσες απαντήσεις.

Μέσω της χρήσης chatbots, η επικοινωνία με τους πελάτες σας γίνεται γρήγορα, εύκολα και με προσωποποιημένο χαρακτήρα στην κάθε περίπτωση.

   Τομέας #2: Cybersecurity

Όσο περισσότερο μεγαλώνει μια επιχείρηση, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η πιθανότητα να δεχθεί διαδικτυακές απειλές όπως για παράδειγμα η υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων και κωδικών πρόσβασης λογαριασμών.

Το Cybersecurity (Κυβερνοασφάλεια) ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται με τη βοήθεια του λογισμικού AI με ποικίλους τρόπους.

Το AI λογισμικό μπορεί να αντιμετωπίσει την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, ανιχνευοντας πιθανές ανωμαλίες.

Μερικοί από αυτούς τους τρόπους αποτελούν η ασφάλεια δικτύου, η ανίχνευση ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing) και η ανάλυση συμπεριφοράς (Behaviour Analysis).

Το AI ανακαλύπτει τη πηγή μιας ενδεχόμενης απειλης μέσα από την ανίχνευση μοτίβων, αποτρέποντας να ξανασυμβεί κάποια αντίστοιχη απειλή στο μέλλον.

   Τομέας #3: Πωλήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει με δυναμικό τρόπο και στο τομέα των πωλήσεων και του marketing.

Η πρόβλεψη της ζήτησης είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία για μια επιχείρηση.

Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δύναται να αυτοματοποιηθεί και να απλουστευθεί η διαδικασία αυτή, οδηγώντας σε ακριβείς και λεπτομερείς προβλέψεις με την αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων από τα αποτελέσματα προηγούμενων πωλήσεων.

Με αυτό το τρόπο, μπορείτε να αναπτύξετε κατάλληλες και κερδοφόρες marketing στρατηγικές, χωρίς έξτρα κόστη.

Επίσης, το AI μπορεί να συνεισφέρει στην εκτίμηση και προτεραιοποίηση πιθανών πελατών (leads), εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή σας.

Μέσω της αλληλεπίδρασης με πιθανούς πελάτες όπως και μέσα από ιστορικές πληροφορίες, ο αλγόριθμος μπορεί να αξιολογήσει και να προβλέψει αν κάποιος πρόκειται να αγοράσει κάποιο από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρετε ή όχι.

Αφού εξετάσαμε λοιπόν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και κάποιους βασικούς τομείς που μπορεί να βοηθήσει, ας συνεχίσουμε με ένα ερώτημα που τίθεται συχνά περί απειλής των επιχειρήσεων από το AI.

Θα Απειληθούν οι Επιχειρήσεις από τη Τεχνητή Νοημοσύνη;

Νωρίτερα μιλήσαμε εκτενώς για τα οφέλη του AI στον επιχειρηματικό κλάδο. Άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ΑΙ που αλλάζουν τον κόσμο.

Πολλοί αναρωτιούνται αν η τεχνητή νοημοσύνη με την αλλαγή του εργασιακού δυναμικού, θα τους αντικαταστησει με αποτέλεσμα να χάσουν τη θέση τους στην εταιρεία που εργάζονται.

Άλλωστε όπως κάθε τι έχει δύο πλευρές, έτσι και το AI έχει θετικά και αρνητικά.

Αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε πως το AI είναι ένα εργαλείο που μπορεί να ενέχει κινδύνους, όμως αν αξιοποιηθεί σωστά, θα προσφέρει περισσότερα οφέλη με τη χρήση του.

Συνοψίζοντας

Είδαμε λοιπόν λεπτομερώς τα βασικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης όπως επίσης και τους βασικούς τομείς συμβολής της και θίξαμε το ερώτημα για πιθανή απειλή των επιχειρήσεων από την χρήση της.

Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης των δεδομένων γενικότερα έχει ιδιαίτερα αισθητή παρουσία και εξελίσσεται διαρκώς.

Αν λοιπόν επιθυμείτε να βελτιώστε τα επιχειρηματικά προϊόντα σας με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, στη Big Blue προσφέρουμε ένα εξειδικευμένο Εταιρικό Πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας!

Big Blue Data Academy