Prompt Engineering: Ορισμός, Πρακτικές & Παραδείγματα (2024)

Τα συστήματα Generative AI, για τα οποία μιλήσαμε αναλυτικά σε προηγούμενο άρθρο μας, απαιτούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και λεπτομερείς πληροφορίες για την παραγωγή ακριβών και συναφών απαντήσεων.

Χάρει στη συμβολή του prompt engineering, η διαδικασία αυτή επιταχύνεται και βελτιστοποιείται.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα μιλήσουμε αναλυτικά για το prompt engineering και πιο συγκεκριμένα θα δούμε:

- Τι είναι το prompt engineering και ποια η σημασία του

- Βέλτιστες πρακτικές στο prompt engineering

- Εφαρμογές του prompt engineering

- Ορισμένα παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση

- Το μέλλον του prompt engineering

Ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό ορισμό.

Τι Είναι το Prompt Engineering και Ποια η Σημασία του;

Το prompt engineering είναι η διαδικασία σχεδιασμού και βελτίωσης των προτροπών (prompts) που κάποιος εισάγει σε μια υπηρεσία Generative AI, προκειμένου εξάγει συγκεκριμένες απαντήσεις είτε σε μορφή κειμένου είτε σε μορφή εικόνας.

Καθώς τα μοντέλα ΑΙ εκπαιδεύονται σε τεράστια σύνολα δεδομένων, η σωστή προτροπή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το κατά πόσο ένα μοντέλο κατανοεί το αίτημά μας ή αντιθέτως το παρερμηνεύει.

Χάρει στο prompt engineering τα Generative AI models μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων.

Ακόμη, με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών prompt engineering, οι AI engineers μπορούν να εντοπίσουν και να μετριάσουν κακόβουλες απόπειρες hacking του πώς ενεργεί ένα chatbot όπως το ChatGPT.

Αφού λοιπόν είδαμε κάποια βασικά πράγματα για το prompt engineering, πάμε να δούμε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές.

Βέλτιστες Πρακτικές στο Prompt Engineering

Η δημιουργία μιας άρτιας προτροπής συχνά περιλαμβάνει την ύπαρξη πειραματισμού και τροποποιήσεων.

Ακολούθως, πάμε να δούμε ορισμένες σημαντικές πρακτικές prompt engineering:

   Πρακτική #1: Σαφήνεια

Η σαφήνεια στο πώς θα εκφράσει ένας χρήστης μια προτροπή είναι το κλειδί για να καταλάβει το μοντέλο μας τι θέλουμε να πούμε, να μην το παρερμηνεύσει και έτσι να έχουμε ένα πιο άρτιο αποτέλεσμα.

   Πρακτική #2: Χρήση Role playing (παιχνίδι ρόλων)

Κάνοντας το μοντέλο να λειτουργεί ως συγκεκριμένη οντότητα, όπως ένας data scientist ή ένας data engineer, ο χρήστης μπορεί να λάβει πιο κατάλληλες και προσαρμοσμένες απαντήσεις.

Ένα παράδειγμα role playing είναι το ακόλουθο:

   Πρακτική #3: Χρήση Περιορισμών

Ο καθορισμός περιορισμών (constraints) είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη διαδικασία αυτή και μπορεί να βοηθήσει στην καθοδήγηση του μοντέλου προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, η φράση "Περιέγραψε τα 4 βήματα της διαδικασίας data cleaning έως 300 λέξεις”, παρέχει έναν σαφή περιορισμό μήκους.

   Πρακτική #4: Επανάληψη και αξιολόγηση

Σε πρώτη φάση, ένας χρήστης μπορεί να ξεκινήσει με μια πιο ευρεία προτροπή και σταδιακά αφού αξιολογήσει το αποτέλεσμα, να την βελτιώνει με βάση τις απαντήσεις που δίνει το μοντέλο.

Αυτή η επαναληπτική διαδικασία βοηθά στο να επιτευχθεί τελειοποίηση της προτροπής.

Αφού είδαμε μερικές πρακτικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης για βελτιώσει τις προτροπές του, πάμε να δούμε 4 βασικές εφαρμογές του prompt engineering.

4 Βασικές Εφαρμογές του Prompt Engineering

Οι 4 βασικές εφαρμογές του prompt engineering είναι οι εξής:

   Εφαρμογή #1: Chatbots

Το prompt engineering είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο που βοηθά τα chatbots όπως το ChatGPT και το Bard, να δημιουργούν σχετικές και πιο προσαρμοσμένες απαντήσεις σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο.

   Εφαρμογή #2: Υγειονομική περίθαλψη

Στην υγειονομική περίθαλψη, οι μηχανικοί prompt engineering μπορούν να παρέχουν προτροπές στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να παρέχουν συστάσεις αλλά και να συνοψίσουν ιατρικά δεδομένα σε λιγότερο χρόνο.

   Εφαρμογή #3: Ανάπτυξη λογισμικού

Συνεχίζοντας, το prompt engineering παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη λογισμικού και μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές σε εργασίες κώδικα, όπως δημιουργία αποσπασμάτων κώδικα ή παροχή λύσεων σε ζητήματα προγραμματισμού.

   Εφαρμογή #4: Κυβερνοασφάλεια

Το prompt engineering χρησιμοποιείται και στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, καθώς με τη δημιουργία προτροπών στα μοντέλα AI μπορούν να ανακαλυφθούν πιθανά τρωτά σημεία στο λογισμικό.

Ποιο Είναι το Μέλλον του Prompt Engineering

Το prompt engineering εξελίσσεται και θα συνεχίσει να εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Καθώς η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, υπάρχει εστίαση στη δημιουργία προτροπών που διασφαλίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια και ΄όσο γίνεται περιορισμό των προκαταλήψεων.

Αναφορικά με την επαγγελματική εξέλιξη στο κλάδο αυτό, το μέλλον είναι πολλά υποσχόμενο.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Forbes o ρόλος του AI prompt Engineer ανάλογα πάντα με την εταιρεία, μπορεί να αμειφθεί με πάνω από 300.000 δολάρια ετησίως!

Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν τι είναι το prompt engineering, γιατί είναι σημαντικό και ορισμένες βασικές εφαρμογές του, μεταξύ άλλων.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτατα και οι δυνατότητες που προσφέρει είναι πάρα πολλές.

Αν λοιπόν τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα τομέα που σε ενδιαφέρει να εξελιχθείς επαγγελματικά, τότε μπορείς να πάρεις μέρος στο Data Engineering Bootcamp που προσφέρουμε στη Big Blue.

Μέσα από τη συμμετοχή σου στο Bootcamp θα λάβεις ουσιαστική πρακτική γνώση, θα εξοπλιστείς με τις πιο περιζήτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας, ώστε να μπορείς να ξεκινήσεις με επιτυχία την καριέρα σου ως Data Engineer μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Big Blue Data Academy