Data Engineer vs Data Scientist: Ποιες είναι οι Διαφορές;

Στο χώρο των δεδομένων έχουν δημιουργηθεί και αναδυθεί νέα επαγγέλματα, τα οποία πολλές φορές τα συγχέουμε μεταξύ τους λόγω της εγγύτητας των εννοιών τους.

Ωστόσο, παρόλο που έχουν σαν δομικό στοιχείο τα data, οι κλάδοι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ως προς τις δεξιότητες, τα καθήκοντα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων.

Δύο από αυτά τα δημοφιλή επαγγέλματα, είναι αυτό του Data Engineer και του Data Scientist.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε:

 Τι είναι ο data engineer

 Τι είναι ο data scientist

 Ποιες είναι οι μεταξύ τους διαφορές

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

 Τι είναι ο Data Engineer;

Ένας data engineer είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος ειδικεύεται στην διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία προετοιμάζει, κατασκευάζοντας παράλληλα συστήματα, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων.

Επίσης, δημιουργεί αλγόριθμους, APIs και δομές δεδομένων για να απεικονίσει τα δεδομένα σε κατανοητή μορφή, ώστε να είναι κατανοητά και σαφή στους υπόλοιπους κλάδους επιστημόνων της εταιρείας, όπως οι data scientists και οι data analysts.

Ακόμη, συμμετέχει στη μοντελοποίηση δεδομένων και στη δημιουργία λύσεων για σκοπούς αποθήκευσης δεδομένων (data warehouse).

Μέρος των αρμοδιοτήτων του μπορεί να περιλαμβάνουν tasks, όπως η συνεργασία με τους managers μιας εταιρείας, για να επιτευχθεί ακόμη πιο ενδελεχής κατανόηση των data.

Αφού είδαμε πιο συγκεκριμένα τι κάνει ένας data engineer, πάμε να δούμε τι ακριβώς κάνει και ένας data scientist.

 Τι είναι ο Data Scientist;

Ένας data scientist είναι ο επαγγελματίας που χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους, διαδικασίες, αλγόριθμους και συστήματα για να εξάγει πληροφορίες από δομημένα και μη δομημένα δεδομένα και να επιλύσει περίπλοκα προβλήματα.

Εργάζεται με μεγάλα και πολύπλοκα σύνολα δεδομένων (Big Data), με σκοπό να τα αναλύσει και να τα ερμηνεύσει, χρησιμοποιώντας το υπόβαθρό του στα μαθηματικά, τη στατιστική και τους υπολογιστές.

Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί ποικίλα εργαλεία Big Data για την εξόρυξη, καθαρισμό και οπτικοποίηση των δεδομένων αυτών.

Χρησιμοποιώντας αλγόριθμους Machine Learning δύναται να σχεδιάσει μοντέλα που θα κάνουν προβλέψεις, όπως για την εύρεση νέων ευκαιριών εσόδων, στοχεύοντας στον εντοπισμό μοτίβων, τάσεων και σχέσεων στα δεδομένα.

Αφού είδαμε το κάθε επάγγελμα ξεχωριστά, πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσά τους.

 Διαφορές Μεταξύ Data Engineer και Data Scientist

Παρόλο που και οι δύο ρόλοι είναι απαραίτητοι για μια επιτυχημένη ομάδα δεδομένων, εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές του κύκλου ζωής των data.

Ας δούμε πιο αναλυτικά πού διαφοροποιούνται, ώστε να ακολουθήσεις το επάγγελμα που σου ταιριάζει καλύτερα.

   Διαφορά #1: Εργαλεία

Ένας data scientist προκειμένου να παρακολουθήσει την ακρίβειας των δεδομένων και για να δημιουργήσει μοντέλα, χρησιμοποιεί δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python και η R.

Επίσης χρησιμοποιεί εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων όπως το Tableau και το Power BI.

Από την άλλη πλευρά, ένας data engineer διαθέτει γνώσεις σε εργαλεία όπως το SAP, Oracle, MySQL, PostgreSQL και MongoDB.

Φυσικά, υπάρχουν και εργαλεία που θα μπορούσαν να έχουν κοινά και τα δύο μέρη, όπως το Apache Hadoop, το Apache Spark και οι γλώσσες Python και Java.

   Διαφορά #2: Μορφωτικό Υπόβαθρο

Ο data scientist και ο data engineer, ενδέχεται να έχουν σπουδάσει σε προπτυχιακό επίπεδο επιστήμη υπολογιστών (computer science).

Ωστόσο ένας data scientist μπορεί να έχει υπόβαθρο στην οικονομετρία, μαθηματικά, στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα.

Ένας data engineer, συχνά έχει λάβει εκπαίδευση πάνω στη μηχανική υπολογιστών (computer engineering).

   Διαφορά #3: Μισθός

Όπως κάθε επάγγελμα, έτσι και σε αυτά τα δύο που εξετάζουμε, ο μισθός έχει διάφορα κριτήρια όπως η εμπειρία και η τοποθεσία.

Πάμε λοιπόν να δούμε ενδεικτικά τι μισθό παίρνουν.

 Η εκτιμώμενη συνολική αμοιβή για έναν data scientist είναι $126.361 ετησίως στην Αμερική, με μέσο μισθό $103.780 ετησίως.

 Η εκτιμώμενη συνολική αμοιβή για έναν data engineer είναι $114.871 ετησίως στην Αμερική, με μέσο μισθό $96.189 ετησίως.

Στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνουμε, οι μισθοί κυμαίνονται σαφώς σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Αμερική και έχουν ως εξής.

 Η εκτιμώμενη συνολική αμοιβή για έναν data engineer είναι 3.379€ το μήνα, με μέσο μισθό 1.413€ το μήνα.

 Ενώ, η εκτιμώμενη συνολική αμοιβή για έναν data scientist είναι 2.643€ το μήνα, με μέσο μισθό 1.356€ το μήνα.

 Με Λίγα Λόγια

Συνολικά μιλήσαμε για το πώς διαφοροποιείται ένας data engineer από έναν data scientist, καθώς πρόκειται για δύο τομείς με μεγάλη ζήτηση και εφαρμογές.

Ο κλάδος των δεδομένων προσφέρει πολλές επιλογές και ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσει με βάση τις ξεχωριστές ικανότητες και επιθυμίες που έχει.

Αν λοιπόν, σε ενδιαφέρει να ακολουθήσεις έναν από τους παραπάνω κλάδους και να εξελιχθείς επαγγελματικά, είτε ως data engineer είτε ως data scientist, τότε ανακάλυψε εδώ στη Big Blue το Data Engineering Bootcamp και το Data Science Bootcamp αντίστοιχα!

Big Blue Data Academy