Τι Είναι το SDK και Πώς Λειτουργεί; (Οδηγός 2023)

Οι προγραμματιστές αρκετά συχνά είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν πέρα από γλώσσες προγραμματισμού και κάποια εργαλεία για την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών.

Το SDK, γνωστό και ως devkit, αποτελεί μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την διευκόλυνση της εργασίας τους καθημεριμερινά.

Στο σημερινό λοιπόν οδηγό θα δούμε:

 Τι είναι το SDK

 Πώς λειτουργεί

 Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει

 Ποιες είναι οι διαφορές του με το API

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

 Τι Είναι το SDK;

Το SDK (Software Development Kit), είναι ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού καθώς και βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές για τη δημιουργία εφαρμογών λογισμικού για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, γλώσσα προγραμματισμού ή framework.

Ένα SDK συνήθως περιλαμβάνει τεκμηρίωση (documentation), δηλαδή οδηγίες στις οποίες οι προγραμματιστές μπορούν να ανατρέχουν καθώς προχωρούν και δείγματα κώδικα.

Επίσης, περιέχει και ένα σύνολο από εργαλεία ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

 Μεταγλωττιστές (compilers), οι οποίοι πραγματοποιούν μετάφραση από μία γλώσσα προγραμματισμού σε εκείνη στην οποία θα εργαστεί ο προγραμματιστής.

 Προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων (debuggers), που βοηθούν τις ομάδες προγραμματιστών να εντοπίσουν πιθανά σφάλματα στον κώδικά τους.

 Εργαλεία ανάλυσης και δοκιμών (testing), που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση μιας εφαρμογής σε περιβάλλοντα δοκιμών και παραγωγής.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το SDK, ας δούμε ένα απλό παράδειγμα.

Για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά για το λειτουργικό σύστημα Android, αξιοποιείται το Android SDK της Google για αυτήν την πλατφόρμα.

Ειδικότερα, το Java Development Kit είναι ένα αρκετά δημοφιλές SDK για συσκευές Android.

Ενώ, για μεγαλύτερης κλίμακας apps, όπως σε περιπτώσεις (SaaS), η Microsoft παρέχει το γνωστό .NET SDK ανοιχτού κώδικα (open source).

Αφού λοιπόν είδαμε τι είναι το SDK και πώς λειτουργεί, ας συνεχίσουμε αναλύοντας κάποια βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει με τη χρήση του.

 Ποια Είναι τα Πλεονεκτήματα του SDK;

Τα βασικά πλεονεκτήματα του SDK είναι τα εξής:

   Εύκολη Ενσωμάτωση

Ένα SDK παρέχει ένα προκαθορισμένο σύνολο διεπαφών, διευκολύνοντας τους developers στην διαδικασία ενσωμάτωσης του λογισμικού τους με άλλες εφαρμογές.

   Ταχύτερη Ανάπτυξη

Ένα SDK παρέχει στους προγραμματιστές βιβλιοθήκες και εργαλεία που μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να επιταχύνουν την ανάπτυξη του λογισμικού των εφαρμογών τους, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο.

   Συμβατότητα

Ένα SDK συνήθως έχει δημιουργηθεί για να λειτουργεί με μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ή framework, όπως αναφέραμε και νωρίτερα.

Πολλά SDK είναι επίσης ειδικά για κάθε γλώσσα προγραμματισμού, προσφέροντας υποστήριξη για δημοφιλείς γλώσσες όπως η Python, η Ruby και η Java.

Ανακάλυψε το Python for Data Science Course εδώ

Το Amazon Web Services, για παράδειγμα, παρέχει το boto3, το AWS SDK για την Python, δίνοντας τη δυνατότητα στους Python developers να γράφουν λογισμικό που χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως το Amazon S3.

Με αυτό το τρόπο οι προγραμματιστές μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το λογισμικό τους θα λειτουργεί ορθά με την συγκεκριμένη πλατφόρμα/ framework.

   Αυξημένη Λειτουργικότητα

Ένα SDK συχνά παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο του λογισμικού εφαρμογών.

Είναι επομένως ιδιαίτερα χρήσιμα για τη δημιουργία εφαρμογών με πιο προηγμένες λειτουργίες, όπως οι ειδοποιήσεις push και οι διαφημίσεις.

   Ενσωματωμένη Τεχνογνωσία

Ένα SDK παρέχει λεπτομερές documentation και pre-built δείγματα κώδικα, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται κάποιος προγραμματιστής, ειδικά αρχάριος, διαρκώς να αναζητά απαντήσεις.

Οι developers λοιπόν μπορούν άμεσα και γρήγορα να προχωρήσουν στην εκμάθηση μιας νέας πλατφόρμας ή framework.

   Υποστήριξη Κοινότητας

Πολλά SDK έχουν ενεργές κοινότητες προγραμματιστών που συνδράμουν με την παροχή υποστήριξης και συμβουλών, συμβάλοντας στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του SDK στο έπακρο.

   Έλεγχος Κόστους

Όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το SDK με τη χρήση του, συνδράμουν τελικά σε καλύτερο έλεγχο του κόστους κατά την διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού μιας εφαρμογής.

 Διαφορές του SDK με το API

Ένα API (Application Programming Interface), είναι μια διεπαφή για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ δύο διαφορετικών εφαρμογών.

Περιπτώσεις API αποτελούν μεταξύ άλλων, τα APIs καιρού, χαρτών και πληρωμών, που χρησιμοποιούνται συχνά από εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το API μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα είτε να περιλαμβάνεται σε ένα SDK.

Συνήθως, το SDK περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα API.

Το αντίθετο όμως δεν μπορεί να συμβεί. Δεν γίνεται δηλαδή ένα SDK να περιλαμβάνεται σε ένα API.

Με απλά λοιπόν λόγια, το SDK αποτελεί μια εργαλειοθήκη με όλα τα αναγκαία μέσα για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, ενώ ένα API είναι ένα από αυτά τα εργαλεία της εργαλειοθήκης.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν τι είναι το SDK και πώς λειτουργεί, τα πλεονεκτήματά του καθώς και πως διαφέρει από το API.

Η γνώση της δημοφιλούς γλώσσας προγραμματισμού Python προσφέρει πολλαπλά οφέλη, καθώς η εκμάθησή της είναι προσιτή και εύκολη ακόμα και για αρχάριους προγραμματιστές και data scientists.

Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να μάθεις τα πάντα για αυτή, ανακάλυψε το Python for Data Science Course της Big Blue και ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου!

Big Blue Data Academy