10 Απαραίτητα Soft Skills για Data Analysts

Ένα από τα κατεξοχήν γνωρίσματα των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα Big Data και την ανάλυσή τους, είναι η κατοχή τεχνικών γνώσεων όπως η στατιστική και οι βάσεις δεδομένων.

Βέβαια ένας data analyst, προκειμένου να ξεχωρίσει στον ανταγωνιστικό αυτό κλάδο, χρειάζεται να διαθέτει κάποια soft skills που θα καθορίσουν την πορεία του σε μια εταιρεία και θα τον βοηθήσουν να ανελιχθεί στην καριέρα του.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε τα εξής 10 απαραίτητα soft skills για data analysts:

 Επικοινωνία

 Συνεργασία

 Αναλυτική σκέψη

 Οργανωτικότητα

 Προσοχή στη λεπτομέρεια

 Ικανότητα παρουσίασης

 Διαρκής ενημέρωση

 Εργασιακό ήθος

 Προσαρμοστικότητα

 Ηγετικές ικανότητες

Ας ξεκινήσουμε!

 Δεξιότητα #1: Επικοινωνία

Ένα βασικό soft skill που είναι καλό να διαθέτει ένας data analyst είναι να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες.                                                                         

Η επικοινωνία και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις ενός αναλυτή δεδομένων με τους συνεργάτες του και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δεδομένων της εταιρείας που εργάζεται, αποτελούν βασικές δεξιότητες για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης.

 Δεξιότητα #2: Συνεργασία

Πολλές φορές οι ομάδες δεδομένων μιας εταιρείας αποτελούνται από πολλά διαφορετικά άτομα με διαφορετικό επαγγελματικό background, όπως οι developers, business analysts, data scientists και data engineers, που όμως εργάζονται από κοινού σε projects.

Συνεπώς, για την επιτυχή ολοκλήρωση του project, η συνεργασία, η ομαδικότητα και η επίλυση προβλημάτων χρειάζεται να διακρίνουν έναν data analyst.

 Δεξιότητα #3: Αναλυτική Σκέψη

Ακόμη, ένας data analyst είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χαρακτηρίζεται από αναλυτική και κριτική σκέψη, προκειμένου να λαμβάνει ορθές αποφάσεις με βάση τα big data που αναλύει.

Συνεπώς, η αναλυτική ικανότητα και η μεθοδικότητα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τον εντοπισμό μοτίβων που θα κάνουν καλύτερη τη λήψη αποφάσεων, είναι υψίστης σημασίας.

 Δεξιότητα #4: Οργανωτικότητα

Πέρα από την ανεπτυγμένη αναλυτική σκέψη, ένα ακόμη απαραίτητο soft skill για data analysts, αποτελεί φυσικά η οργανωτικότητα.

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που δουλεύει ο data analyst και τα δεδομένα με τα οποία εργάζεται και ερμηνεύει, ενδέχεται ο όγκος τους να είναι τεράστιος.

Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να οργανώνει τόσο τα δεδομένα ώστε να έχουν μια κατανοητή μορφή, χωρίς λάθη, όσο και το χρόνο που υπολογίζει ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωση της εργασίας του.

 Δεξιότητα #5: Προσοχή στη Λεπτομέρεια

Χαμηλής ποιότητας δεδομένα καθώς και μικρά λάθη και απροσεξίες στα data μπορεί να έχουν μεγάλες συνέπειες.

Επομένως οι data analysts πρέπει να ιδιαίτερα σχολαστικοί και προσεκτικοί στη λεπτομέρεια όταν εξετάζουν και αναλύουν τα δεδομένα, μιας και σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις στηρίζονται στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα αυτά.

 Δεξιότητα #6: Ικανότητα Παρουσίασης

Μια από τις βασικές αρμοδιότητες του ρόλου ενός data analyst είναι η παράδοση και η δημιουργία reports.

Επομένως, η ικανότητα παρουσίασης των ευρημάτων και των μοτίβων με βάση τα δεδομένα, με μορφή κατανοητή και με σαφήνεια στους υπόλοιπους συνεργάτες και ανώτερα στελέχη της εταιρείας, είναι υψίστης σημασίας.

 Δεξιότητα #7: Διαρκής Ενημέρωση

Συνεχίζοντας, η διαρκής ενημέρωση για τις τάσεις, τις εξελίξεις και τις αλλαγές στο χώρο της τεχνολογίας και των δεδομένων όπως επίσης και η κινητοποίηση για αναζήτηση νέων πληροφοριών αποτελούν βασικά γνωρίσματα και soft skills για τους data analysts.

Άλλωστε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει φέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους κλάδους, με αποτέλεσμα να δημιουργoύνται διαρκώς νέα εργαλεία και ανάγκες.

Για αυτό το λόγο το lifelong learning όπως επίσης και το upskilling και reskilling, είναι βασικής σημασίας για τους data analysts και όχι μόνο.

 Δεξιότητα #8: Εργασιακό Ήθος

Όπως σε κάθε επάγγελμα έτσι και οι επαγγελματίες data analysts είναι σημαντικό να διακατέχονται από εργασιακό ήθος, να έχουν εχεμύθεια και να προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες γύρω από την εταιρεία που εργάζονται.

Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και η αφοσίωση στους στόχους και το όραμα της εκάστοτε εταιρείας αποτελούν δομικά soft skills για επιτυχημένους data analysts.

Επιπρόσθετα, η παραγωγικότητα και η παράδοση έργου υψηλής ποιότητας, μπορούν να πάνε τους data analysts ένα βήμα παραπέρα.

 Δεξιότητα #9: Προσαρμοστικότητα

Σε μια εποχή που τα πάντα είναι ρευστά και υπόκεινται σε διαρκείς αλλαγές, η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ο ορισμός προτεραιοτήτων και η προσαρμοστικότητα αποτελούν εξίσου σημαντικά soft skills.

Πολύ συχνά άλλωστε ζητείται από τους data analysts να είναι ευέλικτοι και να μπορούν να εργαστούν κάτω από αυστηρά deadlines προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του εκάστοτε project.

 Δεξιότητα #10: Ηγετικές Ικανότητες

Ένα ακόμη απαραίτητο soft skill για έναν data analyst, είναι να μπορεί να έχει ηγετικές ικανότητες και να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Άλλωστε η ηγεσία και η ανάληψη των ευθυνών μπορούν εν τέλει να προδιαγράψουν και να συντελέσουν στην πορεία, την επαγγελματική και μισθολογική ανέλιξη ενός data analyst σε μια εταιρεία.

 Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε, λοιπόν, αναλυτικά για τα 10 απαραίτητα soft skills που χρειάζεται να διαθέτει ένας data analyst προκειμένου να μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά στην καθημερινότητά του.

Είναι γεγονός πως ο κλάδος της ανάλυσης των δεδομένων προσφέρει πολλές επιλογές και ευκαιρίες καριέρας.

Αν λοιπόν έχεις αποφασίσει ότι αποτελεί το μονοπάτι που θέλεις να ακολουθήσεις επαγγελματικά, ανακάλυψε το Data Analytics Bootcamp της Big Blue για να λάβεις ουσιαστική πρακτική γνώση και ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου!

Big Blue Data Academy