Τι Είναι η SQL και Πώς Λειτουργεί; (2023)

Η γλώσσα προγραμματισμού SQL, κάνει την διαχείριση των δεδομένων ευκολότερη και σήμερα θα μάθουμε περισσότερα για αυτή, ώστε να κατανοήσουμε πώς ακριβώς το πετυχαίνει αυτό.

Συγκεκριμένα, θα δούμε:

- Τι είναι η SQL

- Πού χρησιμοποιείται η SQL

- Διαφορές SQL και NoSQL

- Διαφορές SQL και MySQL

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά.


 Τι Είναι η SQL;

Η SQL (Structured Query Language), είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι data analysts και οι data scientists, για να αντλήσουν και να οργανώσουν δεδομένα από σχεσιακές βάσεις δεδομένων, για περαιτέρω χρήση.

Η SQL χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθούν διαδικασίες όπως η ενημέρωση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων και η ανάκτηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων.

Σε τι διαφέρει η SQL από άλλους τρόπους αποθήκευσης δεδομένων;

Σαφώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε πληροφορίες ακόμα και σε ένα Excel. Με την SQL όμως, έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε πολλά περισσότερα δεδομένα. 

Εκατομμύρια, ή ακόμα και δισεκατομμύρια, κελιά δεδομένων.

 

 Πού Χρησιμοποιείται η SQL;

Η SQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα, επιχείρηση, οργανισμό κτλ που αποθηκεύει και αναλύει δεδομένα, συμβάλλοντας στην εύκολη αναζήτηση και διαχείριση, των δεδομένων αυτών.  

Ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρησιμότητά της, είναι το τμήμα χρηματοοικονομικών μιας τράπεζας. 

Μέσω της SQL τα δεδομένα των χρηματικών συναλλαγών αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων. Οι υπάλληλοι μπορούν να αναζητούν εύκολα συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, τις αναλήψεις που έγιναν άνω των 5.000€ τους τελευταίους δύο μήνες. 

Επιπλέον, η SQL χρησιμοποιείται σε ιστοσελίδες για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων. Κάποιες ιστοσελίδες - εφαρμογές που χρησιμοποιούν την SQL, είναι το Facebook, το Spotify και η Revolut.

Μπορούμε να κάνουμε τους υπολογιστές να “μάθουν” από τα δεδομένα που λαμβάνουν; Διάβασε εδώ.

Πάμε τώρα να δούμε τις βασικές διαφορές ανάμεσα σε SQL και NoSQL, καθώς και τις διαφορές SQL και MySQL.


 SQL vs NoSQL

Ανάλογα με τον τύπο δεδομένων που θέλει να αποθηκεύσει κάποιος, θα χρησιμοποιήσει και την ανάλογη βάση δεδομένων.

Μία από αυτές είναι και η NoSQL.

Η NoSQL, περιλαμβάνει οποιαδήποτε βάση δεδομένων που δεν χρησιμοποιεί την SQL ως κύρια γλώσσα. 

Αυτού του είδους οι βάσεις δεδομένων είναι καταλληλότερες για όσους δεν θέλουν δομή στα δεδομένα τους.

Τα είδη των NoSQL, βάσεων δεδομένων, είναι τα εξής:

- Document databases όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου.

- Key-value databases όπου το κάθε στοιχείο περιέχει keys και values.

- Wide-column stores όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πίνακες, σειρές και δυναμικές στήλες.

- Graph databases όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε nodes και edges.

 

 SQL vs MySQL

Η βασική διαφορά τους είναι ότι η MySQL, είναι ένα λογισμικό που όπως φαίνεται και από την ονομασία του, χρησιμοποιεί την SQL, η οποία είναι αντίστοιχα είναι γλώσσα προγραμματισμού, ως εργαλείο της.

Πιο συγκεκριμένα, η SQL συμβάλλει στην διαχείριση των δεδομένων που βρίσκονται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, ενώ η MySQL, έχει ως ρόλο την διαχείριση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, κάτι το οποίο πετυχαίνει χρησιμοποιώντας την SQL.

Επιπλέον, ως γλώσσα προγραμματισμού, η SQL, χαρακτηρίζεται από αρκετή ασφάλεια. Αντίθετα η πρόσβαση και η διαχείριση δεδομένων στο λογισμικό MySQL, μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα.


 Με Λίγα Λόγια

Η αξία της γλώσσας προγραμματισμού SQL, έγκειται στο ότι είναι ευέλικτη, γρήγορη, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Η SQL χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως η τεχνολογία, τα οικονομικά, η μουσικής και η υγεία. 

Γι’ αυτό η εκπαίδευση πάνω στην ανάλυση δεδομένων θα σου προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Ξεκίνα με το Professional Diploma in Data Analytics.

Big Blue Data Academy