Αλφαβητισμός Δεδομένων (Data Literacy): Ορισμός και Σημασία

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις συλλέγουν και αναλύουν περισσότερα δεδομένα από ποτέ.

Ωστόσο, η ικανότητα των εργαζομένων να κατανοούν, να αναλύουν και να αξιολογούν τα δεδομένα για πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων αποτελεί πρόκληση και συχνά δεν συμβαδίζει με την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσα από την ενίσχυση των data skills τους είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους.

Για το λόγο αυτό, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να προωθήσουν τον αλφαβητισμό δεδομένων (data literacy) και γενικότερα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους καθώς έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει πολλαπλά οφέλη.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε:

Τι είναι ο αλφαβητισμός δεδομένων

Ποια οφέλη προσφέρει

Ποιες είναι μερικές βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού δεδομένων

Ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό ορισμό.

Τι Είναι ο Αλφαβητισμός Δεδομένων

Ο αλφαβητισμός δεδομένων (data literacy) είναι η κατοχή ενός συνόλου δεξιοτήτων για την ανάγνωση, κατανόηση, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων.

Οι δεξιότητες αυτές που απαιτούνται για αποτελεσματική εργασία με τα δεδομένα περιλαμβάνουν την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης δεδομένων, άντλησης βασικών πληροφοριών και λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων βάσει στοιχείων που βασίζονται σε δεδομένα.

Σαν αναλογία, για καλύτερη κατανόηση, μπορούμε να πούμε ότι ο αλφαβητισμός δεδομένων είναι η ικανότητα απόκτησης κρίσιμων πληροφοριών από ένα σύνολο δεδομένων, όπως αντίστοιχα ο αλφαβητισμός, ως γενική έννοια είναι η ικανότητα απόκτησης πληροφοριών από τον γραπτό λόγο.

Συνεχίζοντας, ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά γιατί είναι τόσο σημαντικός ο αλφαβητισμός δεδομένων.

Γιατί Είναι Σημαντικός ο Αλφαβητισμός Δεδομένων

Στη σημερινή εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο αλφαβητισμός δεδομένων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που μπορεί να έχει μια επιχείρηση ή ένα άτομο.

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες απαιτήσεις, στους γρήγορους ρυθμούς και εν τέλει να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό χρειάζεται να δίνουν πρωτεύουσα σημασία στον αλφαβητισμό δεδομένων.

Μερικά από τα βασικά οφέλη του αλφαβητισμού δεδομένων είναι τα ακόλουθα:

   Όφελος #1: Βελτιστοποίηση Λήψης Αποφάσεων

Ο αλφαβητισμός των δεδομένων επιτρέπει στα άτομα και τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις που υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία, οδηγώντας σε πιο αποδοτικά αποτελέσματα και σε εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

Άλλωστε, η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη σε όλους τους κλάδους.

   Όφελος #2: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Οι οργανισμοί που προωθούν τον αλφαβητισμό δεδομένων και γενικότερα μια κουλτούρα δεδομένων είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα δεδομένα για ενίσχυση της καινοτομίας, βελτιστοποίηση διαδικασιών αλλά και εντοπισμό νέων ευκαιριών και σημείων που χρειάζονται αλλαγή.

Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν δεξιότητες γραμματισμού δεδομένων αλλά και οι εταιρείες που επενδύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μάλιστα, αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα με έρευνα από τη εταιρεία Tableau σε συνεργασία με την Forrester Consulting το 2022:

- Σχεδόν το 80% των εργαζομένων υποστήριξαν ότι είναι πιο πιθανό να μείνουν σε μια εταιρεία που τους εκπαιδεύσει επαρκώς για δεξιότητες δεδομένων που χρειάζονται.

- Το 82% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων ισχυρίστηκαν ότι περιμένουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο αλφαβητισμού δεδομένων από όλους τους εργαζομένους στο τμήμα τους.

Ας συνεχίσουμε.

   Όφελος #3: Εξέλιξη Σταδιοδρομίας

Τα άτομα που μπορούν να εργαστούν με δεδομένα είναι συχνά πιο περιζήτητα από τους εργοδότες και έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και μεγαλύτερο μισθό.

Σε πολλά επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων ο κλάδος του data science, ο αλφαβητισμός στα δεδομένα καθίσταται βασική δεξιότητα.

Σε πολλές εταιρείες, τον κρίσιμο ρόλο για το upskilling και ενίσχυση του αλφαβητισμού δεδομένων, τον διαθέτουν όσοι είναι managers και καλούνται να καθοδηγήσουν μια ομάδα δεδομένων.

Ένας data science manager χρειάζεται να κατανοεί την τεχνική ορολογία, να δημιουργεί μια κουλτούρα δεδομένων καθώς και στρατηγικές καθοδηγούμενες από τα δεδομένα.

Ακολούθως, ας δούμε ορισμένες βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού δεδομένων.

Βασικές Δεξιότητες Αλφαβητισμού Δεδομένων

Μερικές από τις βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού δεδομένων είναι οι ακόλουθες:

   Δεξιότητα #1: Ανάγνωση Δεδομένων

Πρώτη στη λίστα μας είναι η κατανόηση των δεδομένων και η αξιολόγηση των ευρημάτων, ώστε στη συνέχεια να αξιοποιηθεί αυτή η κατανόηση για λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ται δεδομένα μπορεί να προέρχονται από μια αναφορά ή έναν πίνακα εργαλείων σχετικά με μια συγκεκριμένη πτυχή της εταιρείας.

   Δεξιότητα #2: Ανάλυση Δεδομένων

Σε επόμενο επίπεδο πολυπλοκότητας, ο αλφαβητισμός δεδομένων μπορεί να αφορά την επεξεργασία πληροφοριών ή χρήση ανεπεξέργαστων δεδομένων για δημιουργία απεικονίσεων και οπτικοποίησης των δεδομένων με επεξηγήσεις.

Κάποιες βασικές δεξιότητες αφορούν:

- Το μετασχηματισμό και την οργάνωση δεδομένων για ανάλυση

- Τη προγνωστική μοντελοποίηση και μηχανική μάθηση

- Την οπτικοποίηση δεδομένων και τον σχεδιασμό πίνακα εργαλείων

   Δεξιότητα #3: Επικοινωνία με Δεδομένα

Η ικανότητα αυτή είναι πιο προηγμένη και αφορά την εξήγηση αυτών των δεδομένων σε μη ειδικούς με τρόπο κατανοητό.

Περιλαμβάνει την αφήγηση δεδομένων, την κατανόηση των εννοιών της επιστήμης των δεδομένων και γενικότερα την συνομιλία σχετικά με τις μεθόδους, τις θεωρίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό.

Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν τι είναι ο αλφαβητισμός δεδομένων, γιατί είναι σημαντικός καθώς και ορισμένες δεξιότητες που περιλαμβάνει.

Συνοπτικά, ο αλφαβητισμός δεδομένων είναι πιο κρίσιμος και επίκαιρος από ποτέ καθώς προάγει την καινοτομία, δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελεί βασικό πυλώνα για επαγγελματική εξέλιξη.

Με το εταιρικό πρόγραμμα Data Science για Managers, μπορείτε να αποκτήσετε όλη την πρακτική γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική εκπαίδευση και καθοδήγηση της ομάδας των Data Scientists, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας!

Big Blue Data Academy