Δημιουργία Εταιρικής Κουλτούρας Δεδομένων: Οδηγός 2023

Αναμφίβολα, ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση που εστιάζει στην μεθοδική χρήση και ανάλυση της πληθώρας δεδομένων, μπορεί να καθοδηγήσει καλύτερα τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, πολύ αποτελεσματικά.

Η καθολική ενσωμάτωση των δεδομένων στις καθημερινές δραστηριότητες των μελών μιας επιχείρησης, μέσα από τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας δεδομένων (data-driven work culture), είναι καθοριστική για την πορεία της.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε:

 Τι είναι η εταιρική κουλτούρα δεδομένων

 Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει

 Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια εταιρική κουλτούρα δεδομένων

Ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό ορισμό.

 Τι Είναι η Εταιρική Κουλτούρα Δεδομένων

Μια εταιρική κουλτούρα δεδομένων είναι αυτή όπου τα άτομα που εργάζονται σε κάποια εταιρεία χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία και δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την λήψη στρατηγικών αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Οι ομάδες δεδομένων καθώς τα ανώτερα στελέχη, μέσα από τη συλλογή δεδομένων μπορούν να εξάγουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με των αντίκτυπο των αποφάσεών τους, πριν προβούν σε αλλαγές ή εφαρμογή νέας πολιτικής.

Οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας δεδομένων, παρέχουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους σε κάθε επίπεδο να κατανοήσουν τα δεδομένα και τον τρόπο εφαρμογής τους, παρέχοντας τους τα απαραίτητα skills για να εργαστούν με αυτά.

 Ποια τα Πλεονεκτήματα της Εταιρικής Κουλτούρας Δεδομένων

Τα πιο βασικά πλεονεκτήματα της εταιρικής κουλτούρας δεδομένων, είναι τα εξής.

   Βελτιωμένη Συνεργασία

Σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας δεδομένων, διευκολύνεται σημαντικά η συνεργασία μέσα στην ομάδα δεδομένων και τα διάφορα μέλη όπως οι data scientists και data analysts.

Με τη δημιουργία αναφορών για κοινή χρήση με άλλες ομάδες και την ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων και προβλέψεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε στην εταιρεία, για διεξαγωγή έρευνας, ενισχύεται η επικοινωνία και η συνεργασία.

   Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Μέσω της διεξαγωγής έρευνας και δεδομένων ως εργαλείου, μια επιχείρηση μπορεί να διατηρήσει και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Παρακολουθώντας τις αλλαγές στα δεδομένα, με ακρίβεια και συνέπεια, μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των σύγχρονων πελατών καθώς και να ενσωματώσετε χρήσιμες καινοτομίες ως μέρος του στρατηγικού επιχειρηματικού σας πλάνου.

Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνα από την εταιρεία McKinsey, οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε δεδομένα είναι 23 φορές πιο πιθανό να προσελκύσουν νέους πελάτες από αντίστοιχες που δεν έχουν επενδύσει σε ανάλογη εταιρική κουλτούρα δεδομένων.

   Ενίσχυση της Παραγωγικότητας

Με την δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας δεδομένων, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη παρακολούθηση προόδου και και ενίσχυση της παραγωγικότητας στην επιχείρησή σας.

Αυτό επιτρέπει στα άτομα της εταιρίας να καθορίζουν με σαφήνεια το πεδίο εργασίας τους και να ιεραρχούν τις προτεραιότητές τους με βάση τα δεδομένα.

   Καλύτερη Λήψη Αποφάσεων

Μέσα από τον αποτελεσματικό συντονισμό και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, μια εταιρική κουλτούρα δεδομένων βοηθά τις επιχειρήσεις στη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων, καθώς μπορούν να εντοπίσουν κενά και ευκαιρίες.

 Πώς να Δημιουργήσετε Μια Εταιρική Κουλτούρα Δεδομένων

Στη σημερινή εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, πολλές επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με την ανάγκη για τον αλφαβητισμό πάνω στα δεδομένα (data literacy).

Ποια είναι λοιπόν τα βασικά βήματα για να δημιουργήσετε μια εταιρική κουλτούρα δεδομένων;

Ας τα δούμε ακολούθως.

   Επενδύστε σε Υποδομές Δεδομένων

Ένα βασικό βήμα είναι να αναπτύξετε συστήματα για υποστήριξη συλλογής δεδομένων, για αποθήκευση και ανάλυση.

Προσδιορίστε πόσος χώρο χρειάζεται για τη διαχείριση δεδομένων με βάση τις ανάγκες του οργανισμού σας και τον προϋπολογισμό σας.

   Αναπτύξτε Κανόνες Διακυβέρνησης Δεδομένων

Ένα μελετημένο σχέδιο και κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της επιχείρησής σας μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας, αποτελεί δομικό στοιχείο, για την καλλιέργεια κουλτούρας δεδομένων.

Φυσικά, χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της προσβασιμότητας στα δεδομένα από όλους στην εταιρεία και της διατήρησης της ασφάλειας των πληροφοριών.

   Ορίστε Υπεύθυνο για την Εκπαίδευση Δεδομένων

Ακόμη, είναι σημαντικό να ορίσετε προτεραιότητες, καθορίζοντας με σαφήνεια ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση πάνω στα δεδομένα.

Ο ρόλος του Chief Data Officer είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το σκοπό αυτό, ωστόσο σε κάθε ομάδα, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες μπορείτε να ορίσετε κάποιο εξειδικευμένο πρόσωπο.

Για παράδειγμα, στην ομάδα των data scientists, ένας data science manager που θα καθοδηγεί και θα εκπαιδεύει επιμελώς τους υπόλοιπους data scientists, πάνω στην εταιρική κουλτούρα δεδομένων, αποτελεί εξαιρετική επιλογή και επένδυση.

   Εκπαιδεύστε το Προσωπικό σας

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκπαιδεύετε το προσωπικό σας, με επιμορφωτικά σεμινάρια για ενίσχυση των γνώσεών τους, καλύπτοντας ενδεχόμενα κενά μέσα από τη διαδικασία του upskilling και reskilling.

Κάθε φορά που ενσωματώνετε νέο λογισμικό ή συστήματα βάσεων δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε να ολοκληρώσουν ένα σεμινάριο ή ένα εκπαιδευτικό μάθημα για να διασφαλίσουν ότι όλα τους είναι κατανοητά.

Φυσικά, όπως είναι λογικό, τα data skills εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τη σχέση που θα έχει με τα δεδομένα, καθημερινά στη εργασία του.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να μην ξεχνάτε να επιβραβεύετε το εργατικό δυναμικό της επιχείρησής σας.

   Θέστε Στόχους

Σε πολλές επιχειρήσεις, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης παιδείας και αλφαβητισμού πάνω στα δεδομένα, θα αντιμετωπίσει κάποιες προκλήσεις και εμπόδια.

Προκειμένου να να ενθαρρύνετε και να δώσετε το έναυσμα σε όλους να υιοθετήσουν μια εταιρική κουλτούρα και νοοτροπία που βασίζεται σε δεδομένα, είναι σημαντικό να θέσετε στόχους για όσους αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους.

Αυτοί οι στόχοι χρειάζεται να είναι μετρήσιμοι και να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες κάποιας συγκεκριμένης ομάδας.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν τι είναι η εταιρική κουλτούρα δεδομένων, ποια είναι τα πλεονεκτήματά της καθώς και κάποια βασικά βήματα δημιουργίας μια τέτοιας κουλτούρας.

Οι δεξιότητες στο κλάδο του data science είναι όλο και πιο σημαντικές για την εξέλιξη μιας επιχείρησης στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με το εταιρικό πρόγραμμα Data Science για Managers, μπορείτε να οδηγήσετε την εταιρία σας στην καινοτομία, έχοντας όλη την πρακτική γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική καθοδήγηση της ομάδας των Data Scientists, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας!

Big Blue Data Academy