Τι Είναι το DevOps και Ποια η Σημασία του;

Πολύ συχνά, όταν κάποιος είναι νέος στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, πιθανότατα να έχει συναντήσει πολλούς τεχνολογικούς όρους και φράσεις που ενδεχομένως να μην γνωρίζει σε βάθος.

Ένας όρος αρκετά γνώριμος που μπορεί όμως να είναι συγκεχυμένος στο μυαλό μας είναι και το DevOps.

Στο σημερινό λοιπόν οδηγό θα δούμε:

 Τι είναι το DevOps

 Πώς λειτουργεί

 Γιατί είναι σημαντικό

 Ποιος είναι ο ρόλος του DevOps Engineer

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

 Τι Είναι το DevOps

Το DevOps αποτελεί ένα σύνολο μεθόδων και πρακτικών που έχουν ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού (software developers) και των IT Operators.

Περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων και διαδικασιών αυτοματοποίησης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των σφαλμάτων για την παράδοση λογισμικού υψηλής ποιότητας.

Ως προς τον πυρήνα του, το DevOps έχει υιοθετήσει βασικές αρχές της Μεθοδολογίας Agile και του Agile Manifesto.

Ο όρος DevOps είναι ένας συνδυασμός της ανάπτυξης (Development) και των λειτουργιών (Operations).

Η προέλευση του εντοπίζεται το 2009, όταν ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Patrick Debois.

Το DevOps περιλαμβάνει πρακτικές (CI/CD), δηλαδή συνεχή ενοποίηση (Continuous Integration) και συνεχή παράδοση (Continuous Delivery/ Deployment).

Ακόμη, προσφέρει αυτοματοποιημένες δοκιμές, υποδομή ως κώδικα (Infrastructure as code), monitoring (παρακολούθηση) και logging (καταγραφή), καθώς και εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας.

Τα εργαλεία αυτά βοηθούν επίσης τους DevOps Engineers να ολοκληρώσουν ανεξάρτητα διάφορες εργασίες όπως η ανάπτυξη κώδικα, ενισχύοντας περαιτέρω την ταχύτητα εργασίας της ομάδας δεδομένων μιας εταιρείας.

Ακολούθως, ας δούμε τους βασικούς λόγους που το DevOps είναι σημαντικό καθώς και τα πολύτιμα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

 Ποια Είναι τα Πλεονεκτήματα του DevOps

Τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το DevOps είναι τα εξής.

   Ταχύτητα

Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού, το DevOps παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές στην αγορά.

Ενώ παράλληλα μειώνουν τον χρόνο που απαιτείται για νέες αλλαγές και features στο λογισμικό των εφαρμογών τους.

Αυτό είναι αρκετά κρίσιμο στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου οι ανάγκες και οι απαιτήσεις διαρκώς μεταβάλλονται.

   Βελτιωμένη Συνεργασία

Το DevOps προάγει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού και των IT Operators, όπως αναφέραμε νωρίτερα.

Το γεγονός αυτό οδηγεί σε καλύτερη ευθυγράμμιση των στόχων και πιο αποδοτικές διαδικασίες, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του λογισμικού και μειώνοντας συνάμα τον κίνδυνο σφαλμάτων.

   Αυξημένη Αποτελεσματικότητα

Οι πρακτικές DevOps, όπως η αυτοματοποίηση και η υποδομή ως κώδικας (IaC), μπορούν να μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού τους.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους και αρκετά βελτιωμένη απόδοση.

   Βελτιωμένη Ποιότητα

Οι πρακτικές DevOps, όπως οι αυτοματοποιημένες δοκιμές και η συνεχής ενσωμάτωση και παράδοση (CI/ CD), μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς στην βελτιστοποίηση της ποιότητας του λογισμικού τους.

Με τον εντοπισμό των σφαλμάτων στα αρχικά στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης, μια επιχείρηση δύναται να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο σφαλμάτων, βελτιώνοντας τη αξιοπιστία του λογισμικού τους.

   Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Υιοθετώντας πρακτικές DevOps, οι επιχειρήσεις εστιάζουν πρώτα στον πελάτη.

Συνδυάζοντας την ευελιξία, την ομαδικότητα και έχοντας ως κύριο γνώμονα τον πελάτη, μπορούν να ενισχύσουν την αφοσίωση των πελατών και εν τέλει να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Τώρα που μιλήσαμε για το DevOps και τη σημασία του, ας συνεχίσουμε βλέποντας ειδικότερα ποιος είναι ο ρόλος ενός DevOps Engineer.

 Τι Είναι ο DevOps Engineer

Ένας DevOps Engineer (Μηχανικός DevOps) είναι ένας επαγγελματίας που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των πρακτικών και μεθόδων DevOps σε μια επιχείρηση.

Οι DevOps Engineers έχουν συνήθως υπόβαθρο σε software development, στον προγραμματισμό, είτε σε IT Operations (λειτουργίες πληροφορικής).

Συχνά, χρειάζεται να διαθέτουν γνώσεις πάνω σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python και η Ruby, στη διαχείριση πόρων Cloud, σε βάσεις δεδομένων και σε SQL.

Θες να εξειδικευτείς στη Python; Ανακάλυψε το Python for Data Science Course εδώ!

Τα καθήκοντα του Μηχανικού DevOps περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενημέρωση προϊόντων, τον εντοπισμό προβλημάτων παραγωγής, τις δοκιμές και την ανάπτυξη λογισμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

Στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού είναι αξιόπιστη και επεκτάσιμη, χρησιμοποιούν μια ευρεία γκάμα εργαλείων για την υλοποίηση αυτού του στόχου όπως το Docker, το Maven, το GitLab και το GitHub.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν αναλυτικά τι είναι το DevOps, γιατί είναι σημαντικό καθώς και το ρόλο ενός DevOps Engineer.

Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να εμβαθύνεις στο κομμάτι αυτό, ανακάλυψε το Data Engineering Bootcamp και ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου!

Big Blue Data Academy